pondělí, prosince 30, 2013

Call for papers: Smarter law for smart surveillance

Call for papers na závěrečnou konferenci projektu SMART nazvanou Smarter law for smart surveillance, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. března 2014 v Bruselu, byl publikován na stránkách konference.

sobota, prosince 28, 2013

Rozhodnutí o hromadném sběru provozních a lokalizačních údajů ze strany americké NSA

V přímém rozporu s rozhodnutím, o kterém jsme dříve informovali, je nové rozhodnutí okresního soudu pro jižní New York, které se týká sběru a zpracování telefonních provozních a lokalizačních údajů, které v rámci svých protiteroristických aktivit realizuje NSA. Soudce v rozhodnutí konstatoval, že ochrana soukromí vyplývající ze 4. dodatku americké ústavy musí být vybalancována požadavkem státu na sběr údajů za účelem ochrany před teroristickými útoky.  Ačkoliv soudce hromadný sběr údajů označil za "problematický v mnoha ohledech", není podle něj v rozporu s proporciální ochranou základních práv, neboť požadavek ochrany proti terorismu považuje za velice naléhavý.
Jelikož je citované rozhodnutí v přímém rozporu s dřívějším rozhodnutím okresního soudu pro kolumbijský okres, je pravděpodobné, že se k problematice bude vyjadřovat také americký Nejvyšší soud. Kartami ale také může zamíchat rozhodnutí Barracka Obamy, kterým by akceptoval doporučení hodnotící komise bílého domu, aby znemožnil NSA takto hromadný sběr dat.


Plný text rozhodnutí je dostupný zde.
Plný text dřívějšího kontradiktorního rozhodnutí je dostupný zde.
Plný text zprávy a doporučení hodnotící komise prezidenta k zpravodajským službám a sběru údajů z komunikačních technologií je dostupný zde.

čtvrtek, prosince 26, 2013

Megaupload: Summary of Evidence

Americké ministerstvo spravodlivosti pred pár dňami uvoľnilo procesné zhrnutie dôkazov v známej kauze Megaupload. Dokument v počte 191 strán pojednáva o existujúcej dôkaznej situácii na strane štátneho zástupcu. Je zrejmé, že väčšina získaných informácii má povahu elektronického dôkazného prostriedku. Zverejneniu predchádzal koncom novembra príkaz sudcu na publikovanie informácii (ex parte order) a následná obrana právnikov Dotcoma ohľadom porušenia procesných povinností.

Viac:

středa, prosince 18, 2013

Vánoční nadílka zajímavých soudních rozhodnutí

Přinášíme plné texty zajímavých rozhodnutí z poslední doby, jejichž studiem si lze vhodně doplnit vánoční rozjímání.

První rozhodnutí je v případu botnetu - jedná se o velmi inovativní přístup formou postihu subjektů s určitým nainstalovaným malwarem. Postih spočívá v povinnosti strpět zásah do integrity systému formou skrytého nainstalování patche.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Druhé rozhodnutí se týká zpracování provozních a lokalizačních údajů. Okresní soud pro kolumbijský okres v něm vyslovil názor, že přímá dostupnost provozních a lokalizačních údajů je v rozporu s proporcionální ochranou základních práv (zejm. se 4. ústavním dodatkem).

Plný text rozhodnutí viz zde.

Třetí rozhodnutí je prvním případem, kdy je přímo interpretována směrnice o další užití PSI. Toto rozhodnutí Soudu EFTA se konkrétně zabývá procedurou stanovení výše poplatku za PSI.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Na závěr ještě dodatečně doplňujeme jedno povánoční rozhodnutí, v němž Okresní soud pro jižní okres New York vyslovil zcela opačný názor, než jaký obsahuje shora zmíněné rozhodnutí Okresního soudu pro kolumbijský okres. Soudce v tomto případě konstatoval, že sběr a užití dat jsou proporcionální a nedochází k excesu výkonné moci. Zajímavá je především ta část odůvodnění, v níž soud vyjadřuje názor, že data zajišťovaná a analyzovaná za účelem boje proti terorismu nejsou co do zásahu do soukromí zdaleka tak závažná v porovnání s údaji, která dávají uživatelé služeb informační společnosti k volné dispozici nadnárodním společnostem na základě pochybného souhlasu skrytého v nesrozumitelných nebo zavádějícím způsobem napsaných podmínkách ochrany osobních údajů.

Plný text rozhodnutí viz zde.

neděle, prosince 15, 2013

CopyrightX e-learning

Profesor William Fisher (Harvard Law School) opätovne aj v tomto roku otvára veľmi zaujímavý on-line kurz autorského práva pre vybraných 500 poslucháčov rozdelených do 20 skupín. Distančný kurz ponúka množstvo materiálov, online prednášok a konzultácii k súčasnému, ale aj budúcemu vývoju autorského práva. Výuka bude prebiehať od 27.1.2014 to 26.4.2014 a bude zavŕšená písomnými skúškami (zrovnateľnými prezenčnému štúdiu). V prípade úspechu bude študentovi udelený certifikát. Prihlášky je potrebné podávať do 23.12.2013.


čtvrtek, prosince 12, 2013

Názor GA k data retention: DR není OK

Dnes bylo zveřejněno poměrně dlouho očekávané stanovisko Generálního advokáta ve spojených případech k slučitelnosti s právem na ochranu soukromí a osobních údajů a tedy Chartou.
Sečteno a podtrženo: Pedro Cruz Villalón má za to, že s těmito právy slučitelná není.

Plný text: http://www.scribd.com/doc/191080038/Opinion-of-AG-in-Digital-Rights-Ireland-data-retention-challenge

středa, prosince 11, 2013

Internet Monitor 2013: Reflections on the Digital World

Berkman Centrum (Harvard University) v rámci projektu Internet Monitor dnes publikovalo svoju prvú výročnú správu za rok 2013. Ide o pomerne zaujímavé čítanie. Správa obsahuje odborné eseje a úvahy, ktoré sú rozdelené do troch okruhov: verejný sektor, spoločnosti a občania. Jedno zo štatistických čísiel uvedených v závere správy stojí určite za pozornosť. V roku 2013 bolo každú minútu registrovaných 70 doménových mien.

Zdroj: Internet Monitor 2013: Reflections on the Digital World (PDF)

čtvrtek, prosince 05, 2013

Zemský soud v Hamburku k platnosti omezujících klauzulí v EULA.

Zajímavé rozhodnutí, které se týká neplatnosti některých ujednání v EULA SW produkovaného SAP vydal Zemský soud v Hamburku. Rozhodnutí je zajímavé především tím, že o neplatnosti klauzulí z EULA soudy v Evropě zatím tímto způsobem rozhodovaly jen zřídka a také tím, že se jedná o monopolního dodavatele velkých SW investičních celků, který na podobných klauzulých zakládá svůj obchodní model. Rozhodnutí má rovněž přímou souvislost s otázkami řešenými v případech Oracle a UsedSoft.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Komentář na serveru out-law viz zde.

středa, prosince 04, 2013

Ochrana osobných údajov vo svetle vlastníckych práv (propertization of personal data)

Za pozornosť stojí komentár Jacoba M. Victora v poslednom čísle The Yale Law Journal. Autor sa venuje aktuálnemu návrhu európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov. Popisuje jeho účel a snaží sa porovnať rôzne prístupy k ochrane osobných údajov (human-rights-driven approach / property regime). Ponúka zaujímave východiska, podľa ktorých dotknuté nariadenie síce zakazuje voľný trh osobných údajov (free marketization of data – L.Lessig), avšak súčasne využíva právne prostriedky odvodené od práv súvisiacich s vlastníctvom (property-derived rights and remedies – P.Schwartz). Mnohé korporácie v súčasnosti nakladajú s osobným údajom ako s komoditou. Navyše, autor sa pohráva s myšlienkou komparácie práv plynúcich z tohto nariadenia k neprevoditeľným osobnostným právam autora. Argumentácia je vystavaná na tom, že nariadenie obsahuje tri elementy, ktoré môžu viesť k vytvoreniu koncepcie majetkového režimu (propertization): „(a) consumers are granted clear entitlements to their own data; (b) the data, even after it is transferred, carries a burden that “runs with” it and binds third parties; and (c) consumers are protected through remedies grounded in “property rules.”

úterý, prosince 03, 2013

Slovinské rozhodnutí - kverulace a omezení práva na informace

Slovenská informační komisařka vydala první rozhodnutí, v němž je ve Slovinsku jinak široce pojímané právo na informace možno omezit v případě, že je zneužito ke kverulaci. Rozhodnutí nyní potvrdil i Slovinský správní soud a jeho závěry jsou inspirativní všude, kde práva na informace zneužívají kverulanti (vč. ČR). Pro informaci přinášíme článek, který shrnuje okolnosti případu a základní argumenty rozhodnutí.

Článek viz zde.

čtvrtek, listopadu 28, 2013

Aktuální návrh nařízení o ochraně osobních údajů

Především pro potřeby seminářů přinášíme dole link na aktuální verzi návrhu nařízení o ochraně osobních údajů - oproti verzi z počátku roku, kterou dostal k projednání EP je v ní řada změn a úprav.

Text viz v .pdf zde.

úterý, listopadu 26, 2013

Zodpovednosť ISP, blokovanie nelegálnych webových stránok

Generálny advokát SDEÚ sa dnes v sledovanej veci C-314/12 (UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH und Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH) vyjadril k otázke blokovania webových stránok porušujúcich práva duševného vlastníctva vo vzťahu k poskytovateľom internetu (ISP). Podľa jeho názoru je nezlučiteľné s vyvažovaním základných práv účastníkov nariadiť obecný zákaz prístupu k nelegálnym webovým stránkam bez nariadenia špecifických opatrení poskytovateľovi internetu. Ako príklad pre špecifické opatrenia uviedol blokácie IP adries a DNS záznamov.

V stanovisku je okrem iného uvedené, že:
 „The Advocate General is also of the view that it is in compatible with the weighing of the fundamental rights of the parties to prohibit an internet service provider generally and without ordering specific measures from all owing its customers to access a particular website that infringes copyright. That also applies where the provider can avoid incurring a penalty for breach of that prohibition by showing that it has taken all reasonable steps to comply with the prohibition. Advocate General Cruz Villalón underlines in that connection that the provider of the user has no connection with the operators of the website that infringes copyright and has not itself infringed the copyright. However, a specific blocking measure imposed on a provider relating to a specific website is not, in principle, disproportionate only because it entails not inconsiderable costs but can easily be circumvented without any special technical knowledge. It is for the national courts, in the particular case, taking into account all relevant circumstances, to weigh the fundamental rights of the parties against each other and thus strike a fair balance between those fundamental rights.“

Názor generálneho advokáta nie je záväzný a bude zaujímave sledovať ďalší vývoj.
Viac:

čtvrtek, listopadu 14, 2013

Workshop: Marketing of digital products after “UsedSoft”

Ústav práva a technologií si Vás dovoluje pozvat na specializovaný workshop na téma:
"Marketing of digital products after “UsedSoft”,
který se koná dne 22. 11. 2013 v místnosti č. 109 na PrF MU od 10,00.
S přednáškou vystoupí přední německý odborník na softwarové právo
Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M. (Virginia)
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht , Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Medien- und Informationsrecht

Workshop bude veden v angličtině a nebude tlumočen.
Účast je bezplatná, vzhledem omezené kapacitě místnosti je ale nutno se registrovat zde:

http://site.law.muni.cz/prihlasovani.php 

/z roletového menu je nutno zvolit správnou akci/.

Workshop se uskuteční v rámci projektu Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe (CZ.1.07/2.4.00/31.0146). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


"Internet Kill Switch" u soudu

Department of Homeland Security dostalo od District court of Columbia 30 dní na uveřejnění informací o tzv. "internet kill switch" (ve skutečnosti Standard Operating Procedure 303). Protokol upravuje možnost "shození" bezdrátových sítí za účelem prevence detonace výbušných zařízení na dálku.
Soud odmítnul argumentaci, že vzhledem k povaze tohoto opatření není možné tyto informace zveřejnit. Zároveň ale soud ponechal agentuře možnost se odvolat, máme tedy stále šanci dočkat se dalších rozhodnutí vyšších instancí.

Rozhodnutí je možné nalézt zde.

čtvrtek, listopadu 07, 2013

Workshopy k právním problémům IT a TT


Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na sérii workshopů, zaměřených na právní aspekty v IT a v oblasti duševního vlastnictví, které proběhnou v pondělí, 18. listopadu 2013, mezi 9:00 – 17:00 hodinou v prostorách hotelu Continental,Kounicova 680/6, 602 00, Brno.

Workshop: Právní problémy outsourcingu a cloud computingu 9:30-12:00
JUDr. Tomáš Ščerba, Ph.D.; advokát Pokorný, Wagner & partneři
Mgr. Michal Koščík, Ph.D.; Masarykova univerzit

Workshop: Ochrana průmyslového vlastnictví v praxi 9:30-12:00
Roman Buček; patentový zástupce, patentová kancelář Ing. Dobroslav Musil
JUDr. Radim Charvát, Ph.D.; Masarykova univerzita

12:00 – 13: 00 Diskuse, občerstven

Workshop: Odpovědnost za vady software 13:00-16:00
Mgr. Marek Šimka, advokát; Rowan Legal

Workshop: Oceňování duševního vlastnictví 13:00-16:00
Ing. Dobroslav Musil; soudní znalec patentová kancelář Ing. Dobroslav Musil
Mgr. Václav Stupka; Masarykova univerzita

Účast na workshopech je bezplatná a je možné se zúčastnit jednoho nebo několika workshopů.
Organizace workshopu je podpořena Evropským sociálním fondem v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).
Svou účast prosím závazně ohlaste do čtvrtka, 15.11. prostřednictvím formuláře na této adrese: http://tiny.cc/ITaDV_workshop
Vaše registrace pomůže organizátorům zajistit odpovídající občerstvení.
Účast na každém workshopu je kapacitně omezena na 35 lidí.

Případné dotazy směřujte na vaclav.stupka@law.muni.cz  tel. 549 49 6314

pátek, listopadu 01, 2013

Slovenský zákon o e-Governmente

Dnešným dňom na Slovensku nadobudol účinnosť zákon o e-Governmente. Účelom je zabezpečenie elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, najmä fungovania informačných systémov pre elektronické schránky, elektronické doručovanie, autorizáciu, identifikáciu a zaručenú konverziu. Predpokladá sa, že elektronické schránky  budú povinne aktivované všetkým právnickým osobám v roku 2015.

Viac informácii:
Dôvodová správa - všeobecná a osobitná časť 

čtvrtek, října 31, 2013

SVOČ na ÚPT

Na webových stránkách Právnické fakulty MU byla zveřejněna témata studentské odborné vědecké činnosti.

Autoři se k účasti v SVOČ mohou hlásit registrací předmětu MVV42K (studenti magisterského studijního programu) či BVV110K (studenti bakalářského studijního programu) v IS MU. Lhůta pro registraci se řídí harmonogramem pro období jaro 2014.

Propozice SVOČ dostupné zde.

úterý, října 29, 2013

Konference Argumentation 2013

Ústav práva a technologií si Vás dovoluje pozvat na konferenci Argumentation 2013 o alternativních metodách v argumentaci v právu.
Datum a místo konání: 8. 11. 2013, PrF MU, Veveří 70, Brno

Info o registraci

středa, října 23, 2013

Workshop InovaCOM

Ústav práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Vás zve na workshop Představení dokumentů vytvořených v rámci projektu InovaCOM.

Datum konání: pátek 25. 10. 2013, 10:00 – 12:00
Místo konání: Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2, Brno

Dotazy a potvrzení účasti směřujte na vaclav.stupka@law.muni.cz  tel. 549 49 6314

Přednášející:
JUDr. Radim Charvát, Ph.D.                                                  Ústav práva a technologií, PrF MU
Mgr. Václav Stupka                                                                Ústav práva a technologií, PrF MU


V rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053) vznikaly metodiky, check-listy a vzorové smlouvy k autorskému právu, které mohou být využívány pro potřeby transferových pracovišť. Cílem tohoto workshopu je představit tyto dokumenty, seznámit účastníky s jejich obsahem a s tím jak správně s dokumenty pracovat a pro jaké příležitosti a případy jsou vhodné.


Tato akce je financována z Evropského sociálního fondu v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).

sobota, října 19, 2013

isoHunt končí

Po dlouhých letech boje s MPAA se rozhodl kanadský provozovatel oblíbeného vyhledávače torrentů isoHunt přistoupit na dohodu, ve které se zavázal ukončit provoz několika svých serverů (včetně isoHunt) a poškozeným uhradit škodu ve výši $110 mil.  IsoHunt je jedním z největších vyhledávačů torrentů na světě, který funguje již přes 10 let.

Další informaci poskytuje server Wired zde.
Celé znění uzavřené dohody je dostupné zde.

Studie WIPO o právní ochraně videoher

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) zveřejnila novou studii, která se zabývá režimem právní ochrany videoher. Videohry jsou poměrně složitým kompilátem různých typů doševního vlastnictví a proto je jejich ochrana poněkud problematická. Studie komparuje právní režim videoher v 21 světových jurisdikcích.

Studie je k dispozici ke stažení zde.

čtvrtek, října 17, 2013

Open Access Workshop

Ústav práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Vás zve na workshop v rámci celosvětového týdne:

Otevřený přístup, otevřená data, otevřené repozitáře


Datum konání: pátek 25. 10. 2013, 10,00 – 12,00
Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno,
místnost č. 109
Vzhledem k limitované kapacitě místnosti prosíme zájemce o potvrzení účasti vyplněním formuláře dostupného na: www.tiny.cc/OA-MU-2013

Přednášející:
Mgr. Michal Koščík, Ph.D. (LF MU): Právní odpovědnost repozitářů
Příspěvek se bude věnovat právnímu postavení subjektů provozujících dokumentové repozitáře ve vztahu ke specifickým pravidlům odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti


JUDr. Matěj Myška (ÚPT PrF MU): Veřejné licence, šedá literatura a výzkumná data
Příspěvek se zaměřuje na právní aspekty licencování výzkumných dat pod veřejnými licencemi a/nebo za podmínek Open Definition. Po obecném představení souvisejících základních institutů autorského práva jsou specificky analyzovány licence Creative Commons 4.0, Open Data Commons Open Database License a Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence.
Představení REPORT OF THE EUROPEAN COMMISSION PUBLIC CONSULTATION ON OPEN 
RESEARCH DATA.Prostor bude dán i pro dotazy účastníků na dané téma.

Tato akce je financována z Evropského sociálního fondu v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).

pondělí, října 14, 2013

Dotazník k projektu RESPECT

Rádi bychom poprosili naše pravidelné i nepravidelné čtenáře o pomoc s dotazníkem, který je součástí projektu RESPECT (www.respectproject.eu). Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 15 minut a umožní nám vyhodnotit a lépe pochopit názory občanů EU na sledování. Děkujeme Vám!
Dotazník je k dispozici zde.

neděle, října 13, 2013

ESĽP vo veci Delfi AS proti Estónsku: Zodpovednosť za anonymné komentáre na webe

Európsky súd pre ľudské práva vo štvrtok rozhodol vo veci Delfi AS proti Estónsku (podanie č.64569/09) ohľadom práva na slobodu prejavu v kolízii s ochranou osobnostných práv.

Prípad sa týkal zodpovednosti najväčšieho estónskeho spravodajského portálu ( Delfi AS) za urážlivé komentáre jeho čitateľov k článku ohľadom významnej trajektovej spoločnosti a jej aktivít. Anonymné komentáre boli pomerne ostré a národnými súdmi uznané za ohováranie. Portál, napriek tomu, že podľa svojho názoru plnil „notice-and-take-down obligation“, bol radou potvrdzujúcich rozhodnutí uznaný zodpovedným za spôsobenú ujmu. Portál následne podal sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. Ten vyslovil názor, že nedošlo k porušeniu jeho práv, resp. článku 10 Dohovoru. „Odsudzujúce“ rozhodnutia estónskych súdov voči portálu uznal za opodstatnené, nakoľko komentáre boli veľmi urážlivé, portál zlyhal v zabránení ich zverejneniu, profitoval z ich existencie, umožnil ich autorom ostať v anonymite a penalizácia uložená národnými súdmi bola primeraná.

Európsky súd pre ľudské práva podporil názor, že vzhľadom na povahu článku, portál mal predvídať takéto komentáre („Thus, the Court considers that the applicant company was in a position to assess the risks related to its activities and that it must have been able to foresee, to a reasonable degree, the consequences which these could entail“). Bokom neostala ani otázka pasívnej legitimácie zodpovedného subjektu („Court is not convinced that measures allowing an injured party to bring a claim only against the authors of defamatory comments – as the applicant company appears to suggest – would have, in the present case, guaranteed effective protection of the injured person’s right to private life. It notes that it was the applicant company’s choice to allow comments by non-registered users, and that by doing so it must be considered to have assumed a certain responsibility for these comments.“). V neposlednom rade je rozhodnutie zaujímave aj z hľadiska skúmania transponovanej smernice o elektronickom obchode a smernice o službách informačnej spoločnosti.

Zdroj:

sobota, října 12, 2013

ÚS k podání v příloze e-mailu podepsaného zaručeným el. podpisem

V rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 3042/12 se Ústavní soud vyslovil k otázce perfekce podání učiněného e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem v situaci, kdy text podání je v příloze, která specificky podepsána není. Soud v tomto případě navázal na stávající judikaturu a konstatoval na straně NS přepjatý formalismus. Rozhodnutí je postaveno na racionálním argumentu, že autentizace samotné zprávy zaručeným elektronickým podpisem je v situaci, kdy její příloha je s ní logicky spojena, dostatečná k prokázání identity odesilatele též u přílohy. Problémem tohoto rozhodnutí je však terminologie - Ústavní soud tak v tomto rozhodnutí místy používá výrazu "elektronický podpis" pro označení zaručeného resp. uznávaného elektronického podpisu a pojmu "písemný" pro označení listinné formy. Druhým problémem je argumentační opomenutí zákonné procedury přijetí elektronického podání, která u e-mailů opatřených nepodepsanou přílohou zajišťuje jejich následnou integritu. Rozhodnutí je tedy nutno hodnotit jako z podstaty správné, nicméně technicky a argumentačně poněkud odfláknuté.

Plný text rozhodnutí viz zde.

ÚS k otázce formy návrhu na zápis do OR

Ústavní soud se v aktuálním rozhodnutí sp.zn. I. ÚS 1799/13 vyjádřil negativně k požadavku dvojí formy předkládání návrhů na zápis do OR. ÚS v tomto případě konstatoval, že soud nemá právo požadovat po navrhovateli předložení elektronické formy listiny ukládané do sbírky listin, pokud účastník už před tím předložil formu listinnou. Rozhodnutí je důležité především z toho důvodu, že dovoluje i opačnou interpretaci a pragmaticky pracuje s pojmem listiny. Současně nepřímo poukazuje na legislativně-technický problém používání pojmu "listina" v případech,  kdy je lépe použít pojmu "písemnost" - lze se pak vyhnout technickým absurditám typu "listinná forma listiny" nebo "elektronická listina." Většina českého zákonného práva je už v tomto směru terminologicky konzistentní, ale tímto neduhem trpí vedle účinné úpravy OR třeba i nový občanský zákoník - rozhodnutí ÚS tedy může tento jeho nedostatek pomoci řešit, aniž by bylo nutno spoléhat pouze na neurčitě obecnou a tím pádem prakticky zbytečnou zákonnou analogii v § 3026 odst. 1.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, října 11, 2013

Kauza liberecký "pirát" - updated

Poměrně veliký mediální rozruch vyvolalo nedávné rozhodnutí Ústavního soudu v případu libereckého "piráta". Usnesení ÚS ovšem není nikterak objevné, jelikož :"Ústavní soud tedy nemá, co by k rozhodovací činnosti obecných soudů dodal, a proto mu nezbylo než odmítnout ústavní stížnost dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný."

Pro čtenáře tak bude jistě zajímavější:
- rozhodnutí Okresního soudu v Liberci 7 Tm 13/2011;
- rozhodnutí Krajského soudu v Liberci 31 Tmo 5/2012;
- rozhodnutí Nejvyššího soudu 8 Tdo 137/2013

K tomuto tématu jsou pak zajímavé i názory European Copyright Society (link per se nezakládá autorskoprávní odpovědnost) a ALAI (link je užití).

Názor na věc nechť si laskavý čtenář na základě podkladů udělá sám.
Je ovšem třeba upozornit, že k tématu má co říct ještě Soudní dvůr EU ve věcech C-466/12 Svensson, C-279/13 C More Entertainment, a C-348/13 BestWater.

Další zdroje: Blog EISi

LawTech Europe Congress 2013

Letošní ročník pražského kongresu Lawtech Europe se uskuteční v termínu 21.10. - 22.10. 2013. Program zahrnuje vedle tradičních témat týkajících se elektronického dokazování a počítačové kriminality i specializované sekce věnované různým aspektům kybernetické bezpečnosti. Kongresu se letos poprvé účastní i Czech Cybercrime Centre of Excellence (C4E), na jehož činnosti se podílí ÚVT MU a ÚPT PrF MU.

Stránky kongresu viz zde.

pondělí, října 07, 2013

Novodobý Dr.Watson

Televízna stanica BBC v relácii Living Online nedávno zverejnila krátke interview s Paulom Reedym, ktorý je svetovo uznávanou autoritou na digitálne dôkazy v oblasti forenznej vedy: Digital detective hunts for cyber clues at crime scenes.

Okrem iného je Paul spoluzakladateľom technologického forenzného oddelenia pre austrálsku federálnu políciu. Tu sa podieľal na najväčšej austrálskej operácii Pendennis, kde v boji s terorizmom bolo zaistené obrovské množstvo elektronických dôkazov.

Pre bližšie informácie a predstavenie práce tohto forenzného experta v digitálnom veku je vhodné zhliadnuť video na tému: Information Security - Forensics in the Digital Age. Za prečítanie stojí aj jeho starší príspevok z medzinárodnej konferencie organizovanej Interpolom o analýze elektronických dôkazov: Review papers 2010 – Interpol, Digital Analysis, str. 401.

středa, října 02, 2013

ECTS kurs na téma on-line řešení sporů

Universitat Oberta de Catalunya otevírá unikátní ECTS program v oboru on-line řešení sporů. Kurs je mimo jiné zaměřen i na aplikaci nové evropské legislativy o ADR a ODR pro spotřebitelské spory. Výuka začíná 16. října, garantem kursu je jedna z nejvýraznějších osobností oboru ODR, profesor Ethan Katsh.

Informace o kursu viz zde.

FBI zajistila doménu internetového obchodu SilkRoad a zatkla jeho provozovatele

SilkRoad je (nebo spíš byl) známý internetový obchod přístupný prostřednictvím zabezpečené sítě Tor, na kterém bylo možné objednat všemožné zakázané zboží jako například drogy, nebo zbraně. Podle RT.com byl dne 1. 10. 2013 zatčen Ross William Ulbricht, který je vyšetřovateli považován za provozovatele této služby a současně byla zablokována doména, prostřednictvím které se k ochodu přistupovalo. Velmi zajímavé čtení nabízí zejména trestní oznámení, ve kterém jsou zachyceny informace o Ulbrichtově trestném jednání. Jelikož se na SilkRoad velmi čile obchodovalo za využití virtuální měny Bitcoin, došlo po zveřejnění této zprávy k poměrně rychlému propadu jejího kurzu.

neděle, září 29, 2013

ÚS k otázce spáchání trestného činu veřejně přístupnou počítačovou sítí

Přinášíme odkaz na aktuální rozhodnutí Ústavního soudu týkající se naplnění formálního znaku spáchání trestného činu veřejně přístupnou počítačovou sítí. ÚS se v tomto případě vyjadřuje k otázce míry veřejnosti různých služeb informační společnosti a potřeby odůvodnit ze strany soudu naplnění tohoto znaku ad hoc ve vztahu ke konkrétním okolnostem posuzovaného případu (tj. ÚS konstatuje, že použití internetu ještě per se neznamená naplnění hypotézy spáchání veřejně přístupnou počítačovou sítí).

Plný text rozhodnutí viz zde.

Díky laskavému upozornění soudce Nejvyššího soudu JUDr. Františka Púryho doplňujeme tuto informaci ještě o dřívější stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 300/2012 k témuž problému, které obsahuje též důkladnou zákonnou argumentaci a řeší i otázku souběhu.

Plný text stanoviska viz zde.

středa, září 25, 2013

Zákonné opatření 72 - Vietnam

Extrémním příkladem omezení svobody projevu, práva na informační sebeurčení a technologické neutrality odůvodněného ochranou veřejného pořádku a autorských práv je vietnamské zákonné opatření č. 72/2013/NĐ-CP. Přijetí tohoto opatření vyvolalo vlnu ostrých komentářů podle všeho bude však jeho plná realizace technicky nemožná.

Plný text ve vietnamštině (tj. pro fajnšmekry) viz zde.
Základní informace ohledně obsahu a odkazy na další texty viz zde.

Right to be forgotten v kalifornském právu

Stát Kalifornie legislativně upravil institut práva na zapomnění (right to be forgotten), a to ve vztahu k on-line službám resp. k datům o dětech a mladistvých. V porovnání např. s navrhovanou evropskou úpravou je kalifornský zákon č. 568 nesrovnatelně benevolentnější vzhledem k ISP, neboť se např. netýká sekundárních výskytů (linků, tagů apod.) a okruh povinně mazaných informací je tím pádem nesrovnatelně užší. Na rozdíl od návrhu evropské úpravy však též tento kalifornský zákon neobsahuje výjimky vysokého stupně obecnosti (historické resp. historiografické důvody apod.)

Plný text kalifornského zákona č. 568 viz zde.

úterý, září 24, 2013

Nejvyšší soud k uchovávání provozních údajů

Nejvyšší soud ve svém velmi zajímavém rozhodnutí 21 Cdo 2050 ze dne 27. 8. 2013 judikoval, že za provozní údaje nezbytné pro vyúčtování ceny za službu poskytnutou zákazníkovi, které má provozovatel veřejné komunikační sítě podle § 90 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích uchovávat, se považuje také výčet zákazníkem navštívených URL adres. Podle soudu totiž záznamy provozovatele o objemu přenesených dat nejsou pro prokázání vyučtované ceny za poskytnuté služby dostatečné a je tedy třeba uchovávat také údaje o obsahu poskytnuté datové služby.

Celé rozhodnutí je dostupné zde.

Zajímavé publikace

Přinášíme odkazy na zajímavé nové publikace z poslední doby. První z nich je monografie Jána Matejky věnovaná problematice informačních práv se zaměřením zejména na ochranu soukromí a osobních údajů, která je díky podpoře CZ.NIC dostupná též zdarma on-line. Druhou novinkou je sedmé číslo časopisu Cyber Orient.

Kniha Jána Matejky je ke stažení zde.
Web s novým číslem Cyber Orient je zde.

pátek, září 13, 2013

Creative Commons 4.0 - final draft

Po relativně dlouhé době byl publikován čtvrtý (finální) návrh licencí Creative Commons 4.0.
Termín pro zaslání případných podnětů a komentářů je do 23. 9. 2013.

Pražská muzejní noc a Creative Commons

V rámci Pražské muzejní noci se uskuteční i noc v Národní technické knihovně.  Zástupci Creative Commons Česká republika zde budou prezentovat licence Creative Commons a jejich využití. Na akci, která se koná od 19,00 do 1,00, jsou všichni srdečně zváni.

sobota, září 07, 2013

Nová patentová rozhodnutí

Přinášíme v plných textech dvě aktuální patentová rozhodnutí. V prvním případě potvrdil Vrchní soud pro Anglii a Wales zamítavé rozhodnutí ohledně patentu na technologii pro, zjednodušeně řečeno, pro přenos dat mezi dvěma počítači. Význam tohoto rozhodnutí spočívá především v argumentaci naznačující restriktivnější přístup k otázce novosti patentovatelného vynálezu.
Druhé rozhodnutí bylo vydáno ve sporu mezi Motorolou (Google) a Microsoftem - soud již dříve rozhodl o výši náhrady za použití vynálezů patentovaných Motorolou v produktech Microsoftu a nyní přibylo též rozhodnutí ohledně škody, kterou Microsoft utrpěl v důsledku příliš vysokých požadavků Motoroly. Toto rozhodnutí je důležité především proto, že se zde soud zabýval rozumnou výší licenčních poplatků (RAND) u technologie zásadně důležité pro rozvoj určitého technologického odvětví (v USA přitom až na výjimky v sektoru bezpečnostních technologií neexistuje institut mandatorní licence). Tento spor bude mít zřejmě další vývoj, protože se očekává odvolání.

Rozhodnutí Vrchního soudu pro Anglii a Wales viz zde.
Rozhodnutí v případu Microsoft v. Motorola ohledně výše původního nároku vzhledem k RAND viz zde.
Aktuální rozhodnutí v případu Microsoft v. Motorola omezující rozsah otázek pro rozhodnutí poroty viz zde (porota nakonec přiznala Microsoftu 14,5 mil. USD na nákladech řízení a jako náhradu škody).

pátek, září 06, 2013

Judikatura SDEU v oblasti autorského práva

Všechny zájemce z řad zástupců akademické obce i odborné veřejnosti si dovolujeme pozvat na odbornou přednášku prof. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc., soudce Soudního dvora Evropské unie, profesora Masarykovy univerzity, která se uskuteční 29. 10. 2013 od 11.10 hodin v prostorách Právnické fakulty MU, Brno, místnost 136/030.

středa, září 04, 2013

Úřední žádosti a Facebook

Na konci srpna publikoval Facebook svoji první Globální zprávu o úředních žádostech (Global Government Request Report). Jedná se o shrnutí zemí, které podaly úřední žádost o poskytnutí informací v období od 1. 1. do 30. 6. 2013. Zároveň dokument obsahuje i počty úředních žádostí jednotlivých zemí, počty účtů, kterých se žádosti týkaly, a také procentuální vyjádření úspěšnosti žádostí.

České úřady v daném období požádaly desetkrát o informace o celkem třinácti účtech. V šesti z deseti žádostí Facebook tyto informace poskytnul.

Zpráva je k dispozici zde.

neděle, září 01, 2013

Rozhodnutí ve věci share-rapid.cz aneb Kuky se soudí

Martinu Husovcovi (EISi) se podařilo získat plné znění rozsudků v kauze share-rapid.cz.

Lakonický hodnotící komentář hovoří za vše:

"Po získaní rozsudku som bol bohužiaľ osobne sklamaný, keďže rozsudok bol vydaný na základe fikcie uznania nároku žalovaným, ktorý sa poriadne k žalobe nevyjadril. Aj odvolanie bolo podané v podstate bez akýchkoľvek argumentov. Preto toto rozhodnutie nepredstavuje žiadny precedens z hľadiska aplikovania princípov zodpovednosti."


Plné texty rozhodnutí dostupné na mikroblogu EISi.

LAPSI 2.0 - projektová konference

Všem zájemcům o právní aspekty informací veřejného sektoru nelze než doporučit konferenci projektu LAPSI 2.0, která se uskuteční 24. října 2013 v Ljubljani.

Registrace, jakož i program jsou dostupné na konferenčním webu.

středa, srpna 28, 2013

Americká judikatura - IP cloaking a facebook

Prvním zajímavým rozhodnutím, o kterém informujeme, je schválení smíru v případu class action proti Facebook z titulu ochrany osobnosti v případech zahrnutí uživatelů do sponzorovaných příspěvků bez jejich vědomí - hodnota smíru je 20 mil. USD. Druhé rozhodnutí, jehož text přinášíme, týká se tzv. IP cloaking, tj. obcházení blokace prostřednictvím fingované IP adresy - soud v tomto případě dospěl k závěru, že toto jednání naplňuje skutkovou podstatu Computer Fraud and Abuse Act. V tomto případě však nešlo o individuální jednání ale o jednání poskytovatele služby.

Schválený text smíru v případu Facebook přinesl časopis Wired zde.
Text prvoinstančního rozhodnutí v případu IP cloaking viz na Sribd zde.

pátek, srpna 16, 2013

První rozhodnutí ve sporu o nové domény první úrovně

Rozhodčí panel WIPO publikoval první rozhodnutí, kterým vyhověl stížnosti proti návrhu na registraci domény první úrovně podané z důvodu existence ochranné známky. Panel rozhodl v poměru 2:1 a k rozhodnutí je rovněž připojeno odlišné stanovisko.

Plný text rozhodnutí .delmonte viz v .pdf zde.
Všechna dosavadní rozhodnutí panelu jsou k dispozici zde.

úterý, srpna 13, 2013

Peter Suber: "Open Access" zdarma ke stažení

Zásadní dílo "otce zakladatele" hnutí Open Access Petera Subera s prostým názvem "Open Access" je nyní dostupné online pod licencí Creative Commons 3.0 BY-NC.
V různých formátech (i pro elektronické čtečky) je pak ke stažení na domovské stránce knihy.

středa, července 31, 2013

5th Circuit: Provozní údaje jsou v dispozici operátorů a není třeba soudního příkazu k jejich předávání

Americký Court of Appeals for Fifth Circuit vydal rozhodnutí v ostře sledovaném případu zákonnosti důkazu provozními údaji získanými od poskytovatelů služeb elektronických komunikací bez soudního příkazu - soud v tomto případě konstatoval, že s údaji na základě účastnických smluv disponují poskytovatelé služeb a ti jsou též oprávněni tyto údaje předávat k jejich dalšímu užití jako zákonných důkazů i bez soudního příkazu. Podstatu rozhodnutí shrnuje právní věta: "We are called on to decide whether court orders authorized by the Stored Communications Act to compel cell phone service providers to produce the historical cell site information of their subscribers are per se unconstitutional. We hold that they are not."

Plný text rozhodnutí viz server wired.com zde.
Komentář s odkazy na další relevantní rozhodnutí a související dokumenty viz tentýž server zde.

čtvrtek, července 18, 2013

Judikatura Soudního dvora: Užívání internetové domény je „Reklamou“ (C 657/11)

Soudní dvůr Evropské unie se v řízení o předběžné otázce zabýval kvalifikací registrace a užívání doménových jmen ve světle směrnice o klamavé a srovnávací reklamě. Soud dospěl k závěru, že užívání doménového jména lze považovat za reklamu. Spekulativní registrace se tak mohou posuzovat dle ustanovení o klamavé reklamě.

Důležitým poznatkem je, že pouhou registraci doménového jména soud jako reklamu nekvalifikoval. K tomu, aby bylo doménové jméno považováno za reklamu ve smyslu směrnice, musí být doménové jméno skutečně využíváno.

Třetím závěrem Soudního dvora je, že za reklamu se považují i metatagy v metadatech stránky. Reklamou tedy může být i obsah, který je pro běžného uživatele neviditelný.

Rozhodnutí v českém jazyce je k dispozici zde

neděle, července 14, 2013

Informace veřejného sektoru - nová judikatura

V tomto postu přinášíme dvě na sobě nezávislá rozhodnutí týkající se nakládání s informacemi veřejného sektoru. V prvním z nich rozhodl Krajský soud v Brně o tom, že pokud má podnikatel pod kontrolou veřejnou databázi (tj. v tomto případě databázi zřízenou zákonem), vztahuje se na něj povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Soud se v tomto případě zatím nevyslovil k otázce, zda mohou k takové databázi vůbec existovat práva sui generis (nebo zda jde o ex lege úřední dílo) či zda v případě existence takových práv je může exkluzivně vykonávat někdo jiný než stát. Předmětem rozhodnutí nebyla v tomto případě ani otázka, zda mohou být platná ustanovení smlouvy, na jejímž základě povinný subjekt data zpracovává a má exkluzivní práva s nimi dále pracovat (tuto smlouvu přitom již dříve označila Evropská komise jako příklad zakázané exkluzivní dohody).

K otázce ochrany veřejných dat právy duševního vlastnictví se naopak vyjádřil Nejvyšší soud státu Kalifornie. Soud v tomto případě rozhodl, že se na mapová data nevztahuje výjimka z práva na informace pro software (na základě této výjimky nemají orgány veřejné moci povinnost poskytovat veřejnosti software pořízený za veřejné prostředky).

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně viz zde.
Studii Komise k exkluzivním smlouvám na PSI ve členských státech viz zde.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu státu Kalifornie viz zde.

středa, července 10, 2013

Revue pro právo a technologie 7/2013 online

Čtvrtý ročník existence zahajuje časopis Revue pro právo a technologie svým doposud nejobsáhlejším číslem.
Na stosedmdesáti stranách se můžete dočíst o právu být zapomenut (Hana Šošolíková), DRM (Robert Kutiš), elektronických důkazech v právu hospodářské soutěže (Tomáš Kubeša), patentovém právu a jeho strategickém využití (Alžběta Krausová), vlastnictví energetických zařízení (Viktor Szabo), uspokojení oprávněného prostřednictvím doménového jména (Milan Trávníček), mezinárodní příslušnosti soudů ve sporech z online B2B smluv (Tereza Kyselovská) či úpravě právních dokumentů pomocí značkovacích jazyků (Pavel Dvořák).

Onlinve verze dostupná na stránkách časopisu www.revue.law.muni.cz


Přejeme čtenářům příjemné letní čtení!
Redakce Revue pro právo a technologie

úterý, července 09, 2013

Data retention před SDEU

Právě dnes projednává Soudní dvůr EU kompatibilitu "data retention" směrnice s Listinou základních práv EU, zejména čl. 7, 8 a 11.
Jedná se o ústní jednání ve dvou spojených případech předložených Irish High Court (C-293/12 DigitalRights Ireland) a rakouským ústavním soudem (C-594/12Seitlinger a další).
Ze strany nevládních organizací pak byly tyto otázky označeny za "revoluční" a to pro svoji fundovanost a hloubku. Soud se mimo jiné ptá na skutečnou využitelnost data retention ve světle anonymizačních služeb.
Seznam otázek je dostupný na blogu contentandcarrier.

Živě zaznamenává v němčině sdružení netzpolitik.org.

čtvrtek, července 04, 2013

Zpráva ICS-CERT

Americký ICS-CERT chránící kritické průmyslové komunikační sítě (zejm. sítě v energetice) publikoval souhrnnou zprávu o kybernetických incidentech za druhé čtvrtletí 2013. Vedle aktuálních statistik jsou v dokumentu též odkazy na další zajímavé informační zdroje.

Zprávu ICS-CERT viz zde.

Další rozhodnutí ve věci books.google

Zajímavý vývoj nabírá americký případ books.google. Poté, co se Googlu nepodařilo prosadit smír, uspěšně nyní zpochybnil před 2nd Circuit původní rozhodnutí District Court for the Southern District of New York ohledně kvalifikace žaloby jako class action. Google uspěl s námitkou, že se District Court nevypořádal s otázkou, zda digitalizace a užití úryvků z knih nespadá pod rozsah výjimky fair use (touto otázkou se totiž soud původně vůbec nezabýval). Posuzování této otázky bude nyní ostře sledováno, neboť podobně jako již v minulosti řada jiných aspektů tohoto sporu, může formovat budoucí podobu amerického autorského práva.

Plný text aktuálního rozhodnutí 2nd Circuit viz zde.

úterý, června 18, 2013

Patentovatelnost DNA

Supreme Court of the United States zveřejnil napjatě očekávané rozhodnutí ve věci patentovatelnosti lidské DNA ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY ET AL. v. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL. 569 U. S. _ (2013).
Soudci se jednomyslně shodli, že DNA získaná z lidského těla nemůže být předmětem patentu, jelikož se jedná o přírodní výtvor, na jehož povaze pouhá laboratorní separace nic nemění. Na druhou stranu soud přímo ve výroku uznal, že uměle vytvořenou DNA (tzv. cDNA) patentovat lze, jelikož se nejedná o v přírodě běžně se vyskytující látku. Společnost Myriad Genetics lokalizovala a dokázala separovat geny významně zvyšující riziko zhoubných nádorových onemocnění, k těmto genovým mutacím získala několik patentů. Soud byl pak na základě podání nucen posoudit přípustnost sedmi z nich, přičemž tři patenty (zde, zde a zde), týkající se právě genů izolovaných z lidského genomu prohlásil za nepřípustné. Kritici této části průlomového rozhodnutí argumentují bezúčelností dosavadních miliardových investic a varují před omezením výzkumu v této oblasti.
Celé rozhodnutí, včetně concuring opinion soudce Scalii (který se připojil k výroku většiny), je dostupné např. zde.

Za guest blog děkujem: Filipu Horákovi

středa, června 12, 2013

Pozvánka na Workshop: Smluvní aspekty dodávek komplexních IT systémů včetně pohledu veřejného zadavatele

ÚPT Vás srdečně zve na workshop Smluvní aspekty dodávek komplexních IT systémů včetně pohledu veřejného zadavatele

Den:                    úterý, 25 června 2013 – 10:00 - 13:00/14:00
Místo:                 Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Veveří 70, 611 80 Brno, přednášková místnost 030
Přednášející:
Mgr. Martin Kovaľ, advokát                                                      specialista na oblast ICT a právo duševního vlastnictví
JUDr. Jan Strelička, advokát                                                      specialista na oblast veřejného investování a práva ICT
Anotace:
Workshop bude zaměřen na praktické právní problémy při dodávkách velkých informačních celků „na míru“ pro veřejný i soukromý sektor. Problematika bude rozebrána zejména z pohledu smlouvy o dílo, jako nejčastěji používaného smluvního typu, přičemž bude pozornost věnována zejména těmto smluvním ustanovením:
-          Předávací a přebírací procedury
-          Licenční podmínky
-          Vady plnění a záruky
-          Smluvní pokuta a náhrada škody
Část workshopu bude věnována také specifickým otázkám zadávání veřejných zakázek v IT.
Přihlášení:
Účast na workshopu je bezplatná.
Organizace workshopu je podpořena Evropským sociálním fondem v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).
Svou účast prosím nezávazně ohlaste prostřednictvím formuláře na této adrese:
Vaše registrace pomůže organizátorům zajistit odpovídající občerstvení.
Případné dotazy směřujte na michal.koscik@law.muni.cz  tel. 549 49 3312

čtvrtek, června 06, 2013

pondělí, června 03, 2013

Workshop "Přihlašování vynálezů do zahraničí"

Ústav práva a technologií Vás zve na workshop "Přihlašování vynálezů do zahraničí"
Datum konání: úterý 4. června 2013, 10:15-11:45
Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, místnost č. 109
Přednášející:
  • Mgr. Lukáš Dlabáček, patentový zástupce
  • JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., Katedra evropského a mezinárodního práva, PrF MU

S ohledem na princip teritoriality práv k duševnímu vlastnictví platí patent pouze v tom státě, v němž je chráněn. Z toho vyplývá, že v těch zemích, kde patent není udělen, může být vynález bezplatně kýmkoli využíván. Proto je třeba vždy pečlivě zvážit, v jakých zemích bude přihlašovatel vynálezu usilovat o zajištění jeho ochrany patentem. Za účelem částečné eliminace principu teritoriality došlo na základě mezinárodních smluv ke zjednodušení či usnadnění ochrany vynálezů formou patentů ve více zemích současně. Není tak třeba vždy podávat v každé zemi zvlášť národní přihlášku vynálezu.

Cílem workshopu je především představit a zanalyzovat možnosti ochrany vynálezů v zahraničí:
  • mezinárodní patentová přihláška na základě Smlouvy o patentové spolupráci
  • evropský patent
  • připravovaný jednotný patent v rámci všech členských států EU (kromě Itálie a Španělska) a jednotný patentový soud
  • informace o ekonomické náročnosti každé z možností.

Prostor bude dán i pro dotazy účastníků na dané téma.

Tato akce je financována z Evropského sociálního fondu v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).


V případě zájmu o účast na workshopu kontaktujte JUDr. Radima Charváta, Ph.D. LL.M.
e-mail: charvat@law.muni.cz


Pozvánka zde.

čtvrtek, května 30, 2013

3D tisk a odpovědnost KickStarter

Spojení dvou zajímavých a vysoce aktuálních témat přináší spor mezi etablovaným výrobcem 3D tiskáren 3D SYSTEMS a start-upem Formlabs. Jedná se v tomto případě o tvrzený zásah do několika patentů, přičemž žaloba nesměřuje jen proti přímému rušiteli ale též proti provozovateli služby, jejímž prostřednictvím byl zveřejněn podnikatelský záměr Formlabs a získány peníze k investicím do projektu. Spor tedy vedle otázek souvisejících s mezemi patentové ochrany technologie 3D tisku a uplatnění americké doktríny ekvivalence přináší též neméně zajímavý aspekt odpovědnosti poskytovatele služby zprostředkování investičních příležitostí.

Žalobu viz zde.
K problému se v obecné rovině vyjádřila též organizace EFF a zahájila k němu zvláštní kampaň zde.
Několik podnětných názorů viz zde.
Aktuální zprávu včetně odborné diskuse přinesl Wired zde.

úterý, května 28, 2013

Online dispute resolution: činnost UNCITRAL Working Group III

Minulý týden (20. – 24.5.2013) proběhla v New Yorku již šestá schůze pracovní skupiny pověřené sestavením vzorového zákona pro rozhodování mimosoudních sporů online. Díky obstrukcím, které provázely předešlé jednání ve Vídni, bylo jednoznačné, že je potřeba pokročit dále (hrozilo dokonce rozpuštění pracovní skupiny). Jedním ze základních problematických témat opětovně se objevujícím, je snaha o vyřešení otázky vymahatelnosti / vynutitelnosti rozhodnutí. Delegáti se bohužel přiklonili ke způsobu vycházejícím z „přístupu ke spravedlnosti“ napojeným na národní legislativu. Tento krok ale zásadně omezuje většinu výhod poskytovaných ODR a popírá jeho smysl. Vymahatelnost by měla být ponechána samoregulaci a měla by podléhat soukromý organizacím, ostatně tak, jak to funguje v některých případech již nyní (eBay atp.). Systém by měl být primárně zaměřen na efektivní vynucování, a to formou hodnocení účastníků transakce (name and shame, trustmarks). Diskutován byl dále two track approach nastíněný na Vídeňském sezení. Ten rozděluje průběh sporu na dvě procesní koleje - na ukončení případu po rozhodnutí sporu, popřípadě jeho neúspěšném rozhodnutí a na případy, které jsou postoupeny k rozhodnutí v rámci arbitráže.

Celé jednání provází podstatné neshody, což poznamenalo i toto sezení, proto posun ve zpracování vzorového zákona není valný. Nezbývá proto, než doufat, že na sezení, které bude probíhat na podzim ve Vídni, se atmosféra změní a některé delegace se nechají přesvědčit o tom, že by ODR systém měl být flexibilní a co možná nejméně napojený na národní právní mechanismy. Právě v soukromých iniciativách lze momentálně sledovat největší a nejzajímavější vývoj ODR rozhodování.

Dostupné informace o činnosti pracovní skupiny.
 
Guest blog: Pavel Loutocký