čtvrtek, září 28, 2006

Něco pro zasmání - Uncyclopedia

Na stránkách http://uncyclopedia.org se můžete pobavit při prohlížení rozsáhlé encyklopedie parodující světoznámou wikipedii. Nabízí celou řadu vtipně zpracovaných hesel jako například "Brno" - http://uncyclopedia.org/wiki/Brno

středa, září 27, 2006

Mezinárodní konference WMSCI 2007

Právě byl publikován call for papers na velkou mezinárodní konferenci World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Konference se uskuteční v létě 2007 v Orlandu (stát Florida). Zaměřením se jedná spíše o akci informačních věd, tématický rozsah však zahrnuje i humanitní obory. Web konference je na adrese http://www.iiis-cyber.org/wmsci2007/Website/default.asp?vc=1

Vzhledem k vysokým nákladům na účast se může hodit informace, že nejzajímavější referáty budou publikovány v časopise Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, který je dostupný zdarma prostřednictvím webu http://www.iiisci.org/Journal/SCI/Home.asp
Nekalá soutěž vs. autorská práva

Kreativním a inspirativním způsobem se proti útoku velkých hudebních a filmových společností brání provozovatel jedné z peer to peer sítí, společnost Lime Wire. Proti její síti podaly zmíněné společnosti sérii autorskoprávních žalob a zahájily kampaň, jejímž cílem bylo odstrašit její uživatele. Lime Wire si však tyto praktiky nenechala líbit a reagovala podáním žaloby na ochranu před nekalosoutěžním jednáním (unfair trade practices). Více se o celém případu dočtete zde: http://news.zdnet.com/2100-9588_22-6119646.html
Významná iniciativa za změnu autorskoprávních předpisů

Chybějící autorskoprávní regulace, která by reagovala na specifické potřeby vyplývající z rozšíření digitálních a digitalizovaných publikací přiměla britskou Národní knihovnu k formulaci výzvy k "zásadní revizi autorského práva." Vzhledem k tomu, že za touto iniciativou stojí tak významná instituce, lze v dohledné době s opatrným optimismem očekávat odpovídající reakci. Více se o této záležitosti můžete dočíst zde: http://news.com.com/2100-1025_3-6119043.html

pátek, září 15, 2006

Blog a organizace ITechLaw

Organizace ITechLaw provozuje zajímavý blog z aktualitami z praxe ICT práva. Blog je na adrese http://blog.itechlaw.org/ - posledních pár týdnů blog poněkud spí, ale i starší příspěvky jsou zajímavé. Organizace ITechLaw je profesní organizací s řadou zajímavých aktivit včetně podpory studentů - web organizace můžete najít na adrese http://www.itechlaw.org/.

Aktuální akcí, kterou ITechLaw pořádá, je výroční konference v Praze, která se uskuteční ve dnech 6-7.11. - web konference je na adrese: http://www.itechlaw.org/prague2006/index.htm

pondělí, září 11, 2006

Zajímavý případ nekalosoutěžní agrese

O zajímavém případu nekalosoutěžního jednání založeném na agresivní informaci a její distribuci zneužitím síťových efektů informovaly české on-line zpravodajské servery. O případu si můžete přečíst zde: http://mobil.idnes.cz/zlomeny-samsung-je-mozna-nekalou-reklamou-motoroly-fyt-/mob_svet.asp?c=A060910_193308_mob_svet_jm nebo též zde: http://www.mobilmania.cz/Bleskovky/AR.asp?ARI=113464

K problematice zneužití síťových efektů a soutěžní agresi na internetu viz např. Polčák R.. Nekalosoutěžní agrese na internetu. Právní rozhledy, Praha : C.H.Beck, ISSN 1210-6410, 2005, 13, 13, od s. 473-477.

neděle, září 10, 2006

Nové číslo Internet Law Update

Právě vyšlo nové číslo e-mailových novin Internet Law Update vydávané advokání kanceláří Phillips Nitzer LLP. Hlavním tématem čísla je otázka soukromí na pracovišti ve vztahu k využívání nejrůznějších služeb sítě Internet. Téma je pojednáno na pozadí tří zajímavých soudních rozhodnutí, která se zabývají vytvořením a kvalitou diskrečního prostředí na pracovišti a k tomu se vztahujícím oprávněných očekáváním zaměstnanců. Argumentace obsažená v judikátech je přitom bez zásadní modifikace použitelná i pro české právní prostředí.

Noviny nejsou dostupné přes www, je nutné si jejich zasílání e-mailem objednat na adrese http://www.phillipsnizer.com/library/caseupdates.cfm - obecně jde o velmi kvalitně zpracované informace z právní praxe, navíc ZDARMA.

úterý, září 05, 2006

Fotografie z Letní školy ICT práva

S mírným zpožděním se můžete podívat na formální i méně formální fotografie z Letní školy ICT práva, kterou organizovala Pracovní skupina ve spolupráci s Katedrou práva duševního vlastnictví a informačního práva WU Wien. Fotografie jsou na následujících stránkách: http://ict.rajce.net/Letni_skola_ICT_prava_2006/ a http://arona.my-pictures.at/index.php?sid=f2f48416fadc5a6d&cmd=album&view=60280.
Nová publikace o e-governmentu

V nakladatelství Linde právě vyšla nová publikace věnovaná e-governmentu jejímiž autory jsou Doc. JUDr. Pavel Mates a Prof. Ing. Vladimír Smejkal. Publikace by měla být běžně dostupná, více informací naleznete na adrese: http://www.linde.cz/scripts/detail.asp?id=4704.