úterý, listopadu 27, 2012

Workshop: OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ – Praktické aspekty

Ústav práva a technologií si Vás dovoluje pozvat na workshop "Ochranné známky společenství - praktické aspekty", jehož cílem představit ochrannou známku Společenství, informovat o registračním procesu (kde se přihláška podává, jaké jsou její náležitosti, výše poplatku atp.), demonstrovat vyhledávání v dostupných databázích národních, mezinárodních a unijních známek, nastínit možnosti prosazování práv z ochranné známky v případě jejich porušování, včetně problematiky kolizních doménových jmen.

Den: úterý, 4. prosince 2012 - 13:00 – 16:30
Místo: Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Veveří 70, 611 80 Brno, přednášková místnost 038

Svou účast prosím nezávazně ohlaste prostřednictvím registračního formuláře.
Účast na workshopu je bezplatná.

Organizace workshopu je podpořena Evropským sociálním fondem v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).

sobota, listopadu 24, 2012

Analýza NATO - odpovědnost za kybernetické útoky

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence při NATO vydalo analytický dokument rozebírající některé právní důsledky a možnosti obrany před kybernetickými útoky podnikanými prostřednictvím botnetů. Studie konstatuje, že sice existují partikulární legální prostředky obrany před útoky botnetů a rovněž tak jsou k dispozici i prostředky k postihu pachatelů, ale stále chybí specifická právní úprava opravňující orgány veřejné moci podniknout skutečně účinné ochranné kroky.

Studii viz zde.

Studie ENISA k otázce honeypotů

Za přispění polského národního dohledového pracoviště publikovala ENISA unikátní studií k problematice honeypotů (detekčních pastí) a jejich využití v ochraně národní kybernetické bezpečnosti. Studie obsahuje srovnání efektivity vybraných technických řešení a doporučení pro praktické nasazení těchto účinných nástrojů.

Studie je ke stažení zde

čtvrtek, listopadu 22, 2012

Prezidentský výnos - kybernetická bezpečnost

Washington Post informoval o podpisu tajného prezidentského výnosu, na jehož základě mělo dojít k rozšíření pravomocí amerického National Security Authority o aktivní protiopatření k zajištění kybernetické bezpečnosti USA. O konkrétním obsahu výnosu se prozatím spekuluje, ale je velmi pravděpodobné, že obsahuje autorizaci k provádění aktivních protiopatření včetně možnosti podniknout protiútok.

Informační článek Washington Post viz zde.
Žádost o informace (tj. o obsah výnosu) podaná organizací epic viz zde. Odmítavou odpověď NSA viz zde.

čtvrtek, listopadu 15, 2012

Veřejné přednášky

Fakulta informatiky MU zve na následující veřejné hostovské přednášky:

20. 11. 2012 14:00 D2
Dr. Luděk Smolík, Siegen, SRN
O rozmanitosti pojmu entropie


4.12. 2012 10:00 D1
RNDr. Karel Neuwirt
Připravovaná nová legislativa EU pro ochranu osobních údajů

úterý, listopadu 06, 2012

Kybernetická bezpečnost - přednáška

Veřejná habilitační přednáška Radima Polčáka na téma "Kybernetická bezpečnost jako nedistributivní informační právo" se uskuteční dne 14. 11. 2012 v 11:10 - 12:40 v učebně 038 Právnické faulty MU. Všichni zájemci o problematiku kybernetické bezpečnosti jsou srdečně zváni.

pondělí, listopadu 05, 2012

Zajímavé online zdroje

Dovolujeme si čtenáře blogu upozornit na několik zajímavých zdrojů k právu informačních a komunikačních technologií.

Rozsáhlou sbírku rozhodnutí amerických soudů, při nichž byly jako důkaz užity informace ze sociálních sítí shromáždila společnost X1 Discovery a to jak za roky 2010-2011, tak za první půlku roku 2012.

Nakladatelství eLangdell zveřejnilo své sylaby k výuce práva online pod licencemi CC.

Unikátní sbírku soudních rozhodnutí k problematice doménových jmen shromáždil Martin Husovec: