pátek, listopadu 20, 2015

Srovnávací studie - SLA

Komise publikovala srovnávací studii k otázce obsahu SLA smluv na cloudové služby. Studie obsahuje syntetickou část a národní zprávy analyzující národní úpravu a standardní smluvní dokumenty používané mezinárodními a místními poskytovateli služeb. Komise plánuje použít výstupy ze studie především k řešení otázky, zda je na místě vytvořit společný evropský volitelný smluvní typ (optional instrument) pro tento typ SLA.

Sada dokumentů je ke stažení zde.

úterý, listopadu 10, 2015

Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Ministerstvo vnitra odeslalo 9. 11. do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o změně některých zákonů, který adaptuje český právní řád na nařízenízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 (eIDAS). Vedle eIDAS návrh řeší i úpravu další oblast e-governmentu, kterou se Ministerstvo vnitra dlouhodobě zabývá, a to otevřená data. Obsahuje totiž rovněž úpravu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, do nějž zavádí mechanismus, pomocí kterého bude možné formou nařízení Vlády uložit povinným subjektům povinnost poskytovat určité informace ve formě otevřených dat. Pro usnadnění fungování otevřených dat návrh obsahuje dále novelu autorského zákona, v němž obnovuje možnost aplikace výjimky úředního díla na sui generis databázová práva.

Netrpělivě očekáváme další vývoj.

Plné znění předložených materiálů.