pondělí, dubna 30, 2012

Surveilling Surveillance: first SMART worskhop

Ve dnech 25. - 26. září 2012 se ve Florencii uskuteční první Policy Workshop projektu SMART na jehož řešení se podílí i Ústav práva a technologií. Více informací na webu workshopu a v call for papers.

neděle, dubna 29, 2012

Letní škola práva ICT

Ústav práva a technologií PrF MU pořádá ve spolupráci s partnerskými pracovišti z univerzit v Göttingenu a Pécsi tradiční letní školu práva ICT - letos již posedmé.
Výběrová akce se uskuteční v termínu 5. 8. - 11. 8. 2012 v rakouském Reichenau an der Rax. Účastnický poplatek pro studenty, který zahrnuje odborný program, ubytování a stravu, činí 400 EUR, přičemž vybraným 10 studentům MU jej bude možno uhradit formou mimořádného stipendia. Tematicky se pak letní škola bude věnovat aktuálním otázkám práva informačních a komunikačních technologií, jako např. právo duševního vlastnictví v informačních sítích, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, ochrana osobních údajů online a další

Přihlášky je možno podávat pomocí tohoto formuláře do 25. 5. 201.

středa, dubna 25, 2012

Soudni dvur k uziti provoznich udaju

V aktualnim rozhodnuti konstatoval Soudni dvur, ze provozni udaje ziskane na zaklade smernice 2006/24/ES mohou byt za splneni vnitrostatnich procesnich predpokladu pouzity k identifikaci osob porusujicich prava dusevniho vlastnictvi. Je treba vsak v tomto pripade treba poukazat na skutecnost, ze rozhodnuti soudniho dvora konstatuje moznost, nikoli povinnost, statu takove uziti procesne upravit.

Plny text rozhodnuti viz zde.

pondělí, dubna 23, 2012

Open Definition v českém právu

Národní technická knihovna zveřejnila analýzu Ústavu práva a technologií k problematice Open Data/Open Definition.

Zpřístupnění bibliografických dat Katalogu NTK a Národní databáze ISSN za podmínek odpovídajících režimu Open Definition: opinio : stanovisko k právní otázce [online]. Objednatel Národní technická knihovna. Zhotovitel Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Zpracovatel Radim Polčák, Matěj Myška. Jaromír Šavelka. Brno, 2012, 18 s. Dostupné z: http://www.techlib.cz/files/download/id/3157/open-bibliographic-data-ntk-studie-2012.pdf

středa, dubna 18, 2012

Cyberspace 2012: Call for papers publikován

Call for papers na jubilejní desátý ročník mezinárodní konference Cyberspace byl publikován. Po výběru příslušného streamu můžete nahrát svů abstrakt pomocí tohoto formuláře .

pondělí, dubna 16, 2012

Workshop: Aktuální otázky praxe kyberkriminality

Dne 3. 5. 2012 od 16:40 se na Právnické fakultě MU v místnosti č. 109 uskuteční workshop ÚPT na téma "Aktuální otázky praxe kyberkiminality".
Hostem bude  mjr. Ing. Stanislav Kovárník (Policie ČR - vedoucí oddělení informační kriminality Odboru analytiky SKPV Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.) Workshop povede Mgr. Václav Stupka a Mgr. Matěj Myška.
Diskutovat se budou zejména aktuální problémy, které v souvislosti s počítačovou kriminalitou a jejím vyšetřováním řeší Policie ČR. Součástí workshopu bude i prezentace případové studie.

Workshop je otevřený, tzn. může se jej zúčastnit kdokoli, kdo se přihlásí prostřednictvím tohoto formuláře.

úterý, dubna 03, 2012

Data retention v Rakousku

Od 1. 4. 2012 mají poskytovatelé veřejně přístupných služeb elektronických komunikací povinnost uchovávat specifické provozní a lokalizační údaje.
Prezentaci s přehledem základů rakouské úpravy naleznete zde.
Obdobně jako v ČR čelí blanketní uchovávání dat bez podezření ostré kritice ze strany NGO a je připravována ústavní stížnost.