čtvrtek, prosince 21, 2006

Protichůdné judikáty

Protichůdná rozhodnutí se objevila v USA v případech známkoprávní ochrany při užití známky internetovým vyhledávačem. Vlastníci ochranných známek se domáhali ochrany proti činnosti internetových vyhledávačů, které pronajímají označení chráněná známkami k přednostnímu hledání. V rozhodnutí 800-JR Cigar, Inc. v. Goto.com, Inc., 437 F. Supp. 2d 273 (D.N.J., July 13, 2006) soud vyslovil názor, že pronájem označení odpovídajícího ochranné známce je užitím známky a zakládá odpovědnost vyhledávače. Ve skutkově podobném případu Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 5:04-CV-1055 (NAM/GHL) (N.D.N.Y., September 28, 2006) soud naopak dospěl k závěru, že se o užití známky nejedná.


Na obě rozhodnutí poukázala známá advokátní kancelář Phillips Nizer LLP a na jejích stránkách lze nalézt i abstrakty obou judikátů:
http://www.phillipsnizer.com/library/cases/lib_case443.cfm
http://www.phillipsnizer.com/library/cases/lib_case442.cfm

neděle, prosince 10, 2006

Workshop Pracovní skupiny - 14. 12. 2006

Pracovní skupina pro právo a ICT pořádá další svůj workshop, tentokrát na téma "Freedom of on-line information in Hungary" s proděkanem Právnické fakulty Univerzity v Pécsi prof. Dr. Zsoltem Baloghem. Workshop se uskuteční dne 14. 12. 2006 od 17:30 na Právnické fakultě MU, Veveří 70, v místnosti č. 109 a je otevřený, tzn. že k účasti jsou zváni nejen studenti a učitelé MU, ale i odborná veřejnost. Pokud se chcete zúčastnit, ohlaste prosím orientačně svoji účast na adrese cyberspace@law.muni.cz.
Gowers report

Britské ministerstvio financí zadalo zhruba před rokem grant na vypracování zprávy o stavu a potřebách práva duševního vlastnictví. Zpráva, kterou nyní publikoval Andrew Gowers, se zabývá stávající britskou a evropskou legislativou, jejíž dopady analyzuje zejména v ekonomických souvislostech. Nejzajímavější se jeví ty závěry zprávy, které se týkají absolutní ochrany autorských práv a veřejnoprávních restrikcí takzvané informační svobody. Kompletní informace o Gowersově zprávě je možné nalézt zde: http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/gowers_review_intellectual_property/gowersreview_index.cfm

Plný text zprávy je možné stáhnout v pdf z této adresy: http://www.hm-treasury.gov.uk/media/583/91/pbr06_gowers_report_755.pdf