pátek, dubna 23, 2010

Knihy o e-Governmentu od OECD zdarma

OECD na svých webových stránkách nabízí velmi zajímavé knihy o e-Governmentu ve formátu PDF zdarma (tištěné verze lze zakoupit). Knihy obsahují kromě doporučení pro státy i přehledy existujících přístupů a srovnání mezi právními úpravami mnohých států. Například se jedná o The e-Government Imperative, e-Government for Better Government a o Rethinking e-Government Service.

středa, dubna 21, 2010

Iniciativa za změny v právu na ochranu soukromí

Novou iniciativu za změnu práva na ochranu soukromí, která si klade za cíl vyvolat společenskou a politickou diskusi nad základními otázkami soukromí a jeho právní ochrany v měnících se podmínkách informační společnosti založilo společně několik předních amerických společenských a obchodních institucí. Na sdružení je zajímavé, že je tvořeno nejen lidskoprávními organizacemi a sdruženími bojujícími za svobodu internetu, ale též významnými zástupci internetových podnikatelů.

Web sdružení viz zde.
Sdružení se významně angažuje v diskusi okolo odpovědnosti ISP a administrativně-právního blokování internetu. Zajímavou analýzu situace přinesl nedávno Google zde.

Seminář Informační bezpečnost pro právníky a ekonomy
Ústav práva a technologií pořádá dne 1. června seminář "Informační bezpečnost pro právníky a ekonomy".
Seminář, který povede RNDr. Dalibor Klusáček, posluchače seznámí s historií kryptografie včetně nejznámějších historických šifrovacích technik. Dále se pak zaměří na dvě nejdůležitější formy kryptografie – symetrickou a asymetrickou (public key) kryptografiii. Posluchači budou seznámeni s jejich principy a aplikací v existujících elektronických systémech (zabezpečený web, elektronický podpis, šifrování bankovních transakcí, ukládání hesel, atd.). V neposlední řadě se seminář zaměří na podstatu typických útoků na zabezpečené systémy (phising, podvodné e-maily, spam, podvodné www stránky, klasická kryptoanalýza, atd.) a obranu před nimi.

Více informací a elektronickou přihlášku vizte zde.
Seminář Elektronické dokumenty v právní praxi

Ústav práva a technologií pořádá dne 1. června 2010 seminář "Elektronické dokumenty v právní praxi".
Cílem semináře, který povede vedoucí ústavu JUDr. Radim Polčák, Ph.D., je popsat a na praktických příkladech vysvětlit režim používání elektronických dokumentů při kontraktaci a při komunikaci s orgány veřejné moci. Výklad bude zaměřen především na praktické otázky uzavírání a prokazování elektronických smluv, jakož i na možnost činit správní a soudní podání v elektronické formě. Mimo jiné bude účastníkům představen též nový právní režim využití datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb.

Více informací a elektronickou přihlášku vizte zde.

pondělí, dubna 19, 2010

Letní škola práva ICT

Ústav práva a technologií PrF MU pořádá ve spolupráci s partnerskými pracovišti Queen Mary University of London, Univerzity v Leidenu, Univerzity Göttingen, Univerzity Wroclaw, Univerzity Pécs a UPJŠ Košice tradiční Letní školu práva ICT. Jedná se jako v předchozích letech o výběrovou akci, která se letos uskuteční v maďarské Pécsi.

Bližší informace a předběžný program viz zde.
Přihlašovací formulář viz zde.

středa, dubna 14, 2010

ELSA - Seminář

Seminář, který pořádá ELSA Německo je určen studentům z ČR, Polska a Německa.
Tematicky se zaměří zejména na oblast kyberkriminality.
Deadline přihlášek je 25. 4. 2010.

Více podrobností zde.

pondělí, dubna 12, 2010

Digital Economy Act

Diskutabilní Digital Economy Bill byl schválen. Plný text finální verze viz zde. Jeho okamžité účinky nejsou nikterak zásadní, ale přetrvávají otázky, zda jde z dlouhodobého hlediska o krok správným směrem.

Plný text viz zde.
Časový sled důležitých událostí viz článek The Register zde.
Krátký komentář telegraph.co.uk. viz zde.
Jednu z mnoha silně negativních reakcí viz například zde.
Odpovědnost aukčních serverů

Odchylně od dosavadní judikatury evropských soudů (zejména německých a francouzských) ohledně míry odpovědnosti aukčních serverů za právní vady nabízeného zboží rozhodl Odvolací soud státu New York. Zatímco evropské soudy v podobných případech konstatují prevenční povinnost na straně provozovatele aukčního serveru (viz např. případ ricardo.de nebo ebay.de), aplikoval americký soud na aukční server v plném rozsahu omezení odpovědnosti jako na provozovatele služby typu hosting.

Plný text rozhodnutí v .pdf viz zde.
O případu krátce informoval časopis Wired zde.
Odpovědnost za obsah diskusních fór

Anglický High Court se při posouzení odpovědnosti provozovatele diskusního fóra přiklonil k názoru, že tam, kde sám provozovatel moderuje resp. upravuje uživatelské příspěvky (provádí například opravu gramatických chyb), není považován za poskytovatele služby typu hosting a nevztahuje se na něj omezení odpovědnosti za obsah příspěvků.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Komentář serveru out-law.com viz zde.

sobota, dubna 03, 2010

Cyberspace 2010 on air

Byl publikován Call for papers na konferenci Cyberspace 2010. Registrovat abstrakty je možno zde.

pátek, dubna 02, 2010

Data retention workshop

Dne 26. května 2010 pořádá Ústav práva a technologií workshop zaměřený na problemtiku tzv."data retention". Více informací zde.