středa, června 23, 2010

Přechod evidence zaknihovaných cenných papírů

Od 7. července 2010 převezme centrální evidenci českých zaknihovaných cenných papírů od Střediska cenných papírů společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Oficiální informace k přechodu evidence lze nalézt zde na webu Centrálního depozitáře, zde na webu Střediska cenných papírů či zde na webu regulovaného trhu RM-systém. Na posledním uvedeném odkazu naleznete i praktické informace o přechodu pro investory.

středa, června 16, 2010

Seminář Elektronické platební prostředky

Ústav práva a technologií pořádá dne 17. června seminář "Elektronické platební prostředky".
Seminář, který povede Mgr. Bc. Libor Kyncl, posluchače seznámí se základy právní úpravy v oblasti (elektronických) platebních prostředků, s nimi souvisejících platebních služeb, elektronických peněz a způsobu jejich užití v praxi. V neposlední řadě bude věnována pozornost dohledu České národní banky v této oblasti. Seminář bude pojat podle nového zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, který je účinný od 1. listopadu 2009 a seznámí posluchače též s novinkami a změnami, které tento předpis přinesl.

Více informací a elektronickou přihlášku vizte zde.

úterý, června 15, 2010

Nový blog o on-line řešení spotřebitelských sporů

Zajímavá iniciativa k řešení přeshraničních spotřebitelských sporů spustila svůj blog na stránce http://www.odrandconsumers2010.org/ - součástí blogu jsou oznámení o aktivitách v gesci UNCITRAL i dílčí dokumenty. Výstupem projektu by měly být v první fázi nejen modelové předpisy, ale i doporučení pro maloobchodní praxi. V tomto směru je důležití, že se této iniciativy od počátku účastní řada významných tržních subjektů.

neděle, června 13, 2010

Konference České právo a informační technologie

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s partnery v rámci projektu č. 0701 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá II. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie ve dnech 9. - 10. 9. 2010 ve SPORT-V-HOTELU Hrotovice, okres Třebíč. Registrace na konferenci byla otevřena na konferenčním webu.