pátek, června 30, 2017

Časopisy ÚPT online

Revue pro právo a technologie

Osmý ročník své existence zahajuje časopis Revue pro právo a technologie již patnáctým číslem, které byl zveřejněno online. Novinkou v tomto čísle je používání Digital Object Identifier ("DOI"), tedy systému identifikátorů digitálních objektů, který umožňuje snažší dohledatelnost a jednodušší sledování citací.
Tým redakce Revue pro právo a technologie byl též podstatně obměněn, kdy se zástupcem šéfredaktora stal Mgr. Ing. František Kasl a výkonnou editorkou Anna Štefanidesová, kteří se nemalou měrou podíleli na přípravě nového čísla.
Po obsahové stránce číslo již tradičně nabízí odborné články z technologických oborů práva, přehled judikatury, jakož i recenze vybraných publikací z oboru.


Masaryk University Journal of Law and Technology

Nově je oproti předchozímu zveřejňování s šestiměsíčním zpožděním (delayed open access) okamžitě zpřístupněn v režimu gold open access i anglický časopis Masaryk University Journal of Law and Technology, který zahajuje již jedenáctý rok své existence.
Tým redakce Masaryk University Journal of Law and Technology se také dočkal změn, kdy ve funkci výkonného editora nově působí Viktor Kolmačka.


Přejeme příjemné letní čtení!
Za redakce

Matěj Myška, šéfredaktor
Revue pro právo a technologie

Jakub Harašta, zástupce šéfredaktora
Masaryk University Journal of Law and Technologyúterý, června 27, 2017

IX. národní konference České právo a informační technologie

Bylo spuštěno přihlašování na devátý ročník národní konference České právo a informační technologie, která se uskuteční ve dnech 21. – 22. září 2017 na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Panelová diskuze je letos věnována aktuálním otázkám kybernetické obrany. Odborné sekce, do nichž je možno hlásit příspěvky, a kterých je letos opět více než loni, budou zaměřeny na problematiku nařízení eIDAS, právní informatiky, ochrany soukromí a osobních údajů online, výzkumných dat, elektronických důkazů a vyvažování práv a zájmů v autorském právu.

Web konference je dostupný na adrese cpit.law.muni.cz, přihlašovací formulář (s možností přihlašování příspěvků) je zde.
V případě zájmu o aktivní účast v některé ze šesti odborných sekcí je třeba českou anotaci příspěvku (cca 500 znaků) a klíčová slova vložit do systému do 31. 7. 2017.

čtvrtek, června 15, 2017

Provoz torrentové platformy jako sdělování díla veřejnosti

Soudní dvůr pokračuje v interpretaci pojmu sdělování díla veřejnosti - v případu C-610/15 označil za jednu z forem sdělování též provoz platformy, která indexuje a umožňuje vyhledávat autorská díla prostřednictvím torrentů (v tomto případě šlo o Pirate Bay). Soud se nezabýval odpovědností provozovatele platformy (resp. vztahem ke směrnici o e-commerce) ale pouze možností založit poskytovatelům služeb typu prostý přenos povinnost na základě práva členského státu blokovat nikoli jen přístup ke službám přímo protiprávně zveřejňujícím autorská díla ale též k vyhledávačům torrentů.

Plný text rozhodnutí viz zde.

úterý, června 13, 2017

Covfefe Act - ochrana kulturního dědictví

Chicagský kongresman Mike Quigley navrhnul novou zákonnou úpravu směřující k ochraně a uchování digitálního kulturního dědictví. Hlavním předmětem Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement Act  je trvalé uchovávání prezidentských tweetů americkým úřadem NARA (obdobou našeho Národního archivu).

Plný text návrhu viz zde.