úterý, října 28, 2008

Další případy vyšetřování skutků v on-linehrách

Nezávisle na sobě se objevily zprávy o dvou případech zásahu do subjektivních práv hráčů on-line her vyšetřovaných jako trestné činy. V prním případě donutili dva výrostci svého spolužáka k tomu, aby jim jeho avatar předal dva virtuální předměty. V druhém případě se zhrzená žena pomstila avatarovi svého virtuálního ex-manžela tak, že nad ním získala kontrolu a postavu následně usmrtila.

Stručná informace o holandském případu ("krádež") viz zde.
Více o japonském případu ("vražda") viz zde.

O věcné působnosti trestního práva na on-line světy důkladně pojednává například tento zajímavý článek.

neděle, října 19, 2008

Předběžné opatření proti Bohu zamítnuto

Soud ve státě Nebraska zamítl žalobu proti Bohu podanou místním senátorem Ernie Chambersem. Rozhodnutí odůvodnil tím, že žalovanému nelze žalobu doručit. Žalobce se nechal slyšet, že zvažuje odvolání, neboť je přesvědčen, že žalovaný je prokazatelně i přes nedoručení žaloby s touto seznámen. Jednou z otázek zůstává, zda je žalovaný k 1. 7. 2008 povinen zřídit datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb. (problém doručení by v takovém případě odpadl a senátor Chambers by mohl pohodlně žalovat v České republice).

Plný text žaloby viz zde.
Plný text rozhodnutí bohužel není k dispozici (čeká se, že senátor Chambers jej zveřejní v nejbližších dnech), detailní popis případu viz např. zde.
Rozhodnutí o předběžném opatření - Mosley

Především pro potřebu studentů právě běžícího kursu Právo ICT I zveřejňujeme link na plný text rozhodnutí o vydání předběžného opatření v ostře sledované kauze Mosley. Toto rozhodnutí, přestože nebylo důležité pro výsledek sporu, přineslo judiciální zakotvení pragmatického pohledu na zveřejňování informací v informační síti. Soud zde konstatuje, že jestliže se něco objeví na internetu, nemá právo účinné prostředky k prosazení zdržovacího nebo odstraňovacího nároku. Argumentům užitým v rozhodnutí můžeme předpovídat dlouhý život a rozhodnutí samému nehynoucí slávu. Plný text viz zde.

čtvrtek, října 16, 2008

IP adresa není osobní údaj

Server out-law.com přinesl zprávu o rozhodnutí mnichovského soudu, který konstatoval, že IP adresa nemůže přímo identifikovat uživatele a není tedy osobním údajem. ISP tedy mají právo zpracovávat IP adresy i bez souhlasu uživatelů. Podrobnosti o případu viz zde.

pondělí, října 13, 2008

Důležité rozhodnutí ESD - databázové právo

ESD vydal rozhodnutí o předběžné otázce ve věci interpretace čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice č. 96/9/ES (tzv. databázová směrnice). Rozhodnutí se týká vymezení případů, kdy dochází k užití databáze formou jejího vytěžkování a přesněji vymezuje, že takovým užitím nemusí nutně být jen přímé kopírování.
Celé znění právní věty je následující" Přenos prvků chráněné databáze do jiné databáze na základě prohlížení první databáze na obrazovce a individuálního posouzení prvků v ní obsažených může představovat „vytěžování“ ve smyslu článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází, pokud – což je na předkládajícím soudu, aby ověřil – tato operace odpovídá přenosu podstatné části obsahu chráněné databáze, posouzené kvalitativním nebo kvantitativním způsobem, nebo přenosům nepodstatných částí, které svým opakovaným a systematickým charakterem mohou vést ke znovuvytvoření podstatné části tohoto obsahu."

Rozhodnutí stojí za studium v plném textu, který je k dispozici zde.

neděle, října 12, 2008

Případ Mosley jde k ESLP

Max Mosley, který nejprve překvapivě neuspěl s žádostí o vydání předběžného opatření proti publikaci známého videa na internetu (soud v tomto případě rozumně konstatoval, že jakmile se video jednou objevilo v síti, nelze už účinně zajistit jeho stažení), aby pak úspěšně vysoudil zadostiučinění ve výši 66 tis. GBP, žaluje Spojené království u ESLP. Zadostiučinění (nejvyšší v historii anglického soudnictví) se zdá být Mosleymu nedostatečné a argumentuje, že měl mít právo vědět předem o publikaci článku o své sexuálně-nacistické avantýře a měl mít rovněž právo této publikaci zabránit. O případu informuje server Out-Law.com zde (pro oživení historie případu můžete využít linky pod článkem).

čtvrtek, října 09, 2008

Seminář Securing Automated Justice

Téměř ve stejném termínu jako FCONS, tj. 23.10., se koná v Leidenu právně-teoretický seminář zaměřený na problematiku bezpečnosti elektronické justice. Podrobnosti viz zde.
Zvláštní číslo IDIS

Byl publikován Call for Papers pro zvláštní číslo časopisu IDIS vydávaného nakladatelstvím Springer. Zvláštní číslo bude zaměřeno na problematiku identity management - podrobné informace viz call for papers ve formátu .doc zde. Stránky časopisu viz zde.
Free Society Conference

Na poslední chvíli zveme na letošní FCONS, která se koná 24.10. - 26.10. Podrobnosti a registrace viz zde.

pátek, října 03, 2008

Dlouhodobá zpráva EFF

EFF publikovala zprávu o činnosti nátlakové organizace RIAA (obdoba IFPI nebo BSA) za posledních 5 let. Zpráva obsahuje výčet povětšinou právních aktivit, jimiž se tato organizace pokoušela a pokouší zvýšit vymahatelnost autorských práv svých členů. Vzhledem k tomu, že EFF stojí oproti RIAA většinou v opozici, dalo se očekávat, že zpráva bude kritická - kritické závěry jsou však v tomto případě podpořeny přesvědčivými empirickými daty.

Celý text zprávy viz zde.
Nový nárok v anglickém právu

Kvalitativně nový procesní institut přináší novela anglického Companies Act z roku 2006. Novela, která vstoupila v účinnost 1. října přináší novou speciální proceduru pro uplatnění nároků z chráněných označení (tyto nároky lze uplatnit proti registraci firmy/obchodního jména). Současně zavádí instituci zvláštní arbitráže při britském úřadu duševního vlastnictví, která má být v porovnání se soudním řízením mnohem rychlejší a levnější. Tento institut by měl zabránit spekulativním registracím firem/obchodních jmen a ochránit tak mimo jiné např. i doménová jména.

Podrobné vysvětlení nového nároku, procedury i námitek přináší server Out-Law zde.