úterý, května 29, 2012

Workshop legislativa ve VaV

Dne 31. 5. 2012 pořádá TC HK a ústav práva a technologií seminář zabývající se Legislativou ve VaV a ochraně duševního vlastnictví při dotovaném výzkumu.

 V první části workshopu, která se zaměří na legislativu ve VaV, bude představen zákon 130/2002 Sb. a věci související (příprava novelizace zákona 130/2002 Sb., právní úskalí zákona ale také legislativa ve VaV na evropské úrovni atd.). V druhé části semináře se zájemci dozví více informací o ochraně duševního vlastnictví v rámci dotovaného výzkumu.

Seminář bude veřejnosti přístupný rovněž formou on-line streamu - webináře.  Zájemci o webinář mohou zaslat vyplněnou přihlášku na mail: info@tchk.cz Přihlášku na webinář najdete zde.

úterý, května 22, 2012

CONSENT Policy Workshop

Ve dnech 6. - 7. září 2012 se v Cluj-Napoca v Rumunsku uskuteční druhý Policy Workshop projektu CONSENT, na jehož řešení se podílí i Ústav práva a technologií. Více informací vizte na webových stránkách workshopu.

pátek, května 04, 2012

Soudní dvůr k softwarovému právu

Soudní dvůr se v aktuálním rozhodnutí o předběžné otázce vyjádřil hned k několika otázkám softwarového práva, a to k ochraně funkčních principů software autorským právem, k ochraně datových formátů, k reverse engineeringu a k dalšímu užití softwarové dokumentace. Rozhodnutí je relativně předvídatelné, bohužel mu ale chybí poněkud důkladnější argumentace, která by pomohla řešit v budoucnosti hraniční případy. Vzhledem k tomu, že česká verze rozhodnutí není příliš terminologicky kvalitní, doporučujeme případně studium i jiných jazykových verzí.

Plný text rozhodnutí viz zde.