čtvrtek, října 20, 2011

Váš názor na ochranu osobních údajů online

Projekt CONSENT (www.consent.law.muni.cz), kterého se účastní Ústav práva a technologií MU, vstoupil do další fáze svého výzkumu. Po první části, která se zabývala převážně mapováním statutu quo, ať už faktickým fungováním ochrany a nastavení ochrany soukromí na sociálních sítích nebo právní regulací oblasti, začala druhá, kvantitativní, část výzkumu. Online dotazník, který byl nedávno spuštěn, si klade za cíl zjistit, jaké jsou postoje současných uživatelů internetu ve vztahu k ochraně osobních údajů.
Na dotazník je možné odpovídat zde.

středa, října 19, 2011

Seminář Elektronické platební prostředky

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v rámci projektu č. 0701 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá seminář pro pracovníky vysokých škol Elektronické platební prostředky. Bude se konat dne 21. 10. 2011 v místnosti č. B517 na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, Botanická 68a, Brno. Více informací naleznete na plakátu a v registračním formuláři pro veřejné přednášky a semináře ÚPT PrF MU. Seminář je přístupný i pro studenty a veřejnost.

úterý, října 18, 2011

Symposium Právo a energetická bezpečnost

Organizují Česká společnost pro evropské a srovnávací právo, Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. Symposium se uskuteční dne 4. 11. 2011 od 09:00 cca do 15:00 (včetně přestávky na oběd) na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 109. Cílem symposia je otevřít mezioborovou diskusi k významnému, ale z hlediska pozornosti právnické veřejnosti spíše opomíjenému tématu.

Registrační formulář a program symposia naleznete zde na www.energy.law.muni.cz, plakát symposia zde.

sobota, října 15, 2011

Data retention v USA

Poněkud nečekané rozhodnutí ohledně přípustnosti požadavku na provozní údaje bez předchozího soudního rozhodnutí vydal U.S. District Court for the District of Columbia. Jedná se v tomto případě o odklon od dosavadní spíše restriktivní praxe pokud jde o získávání a užití provozních údajů.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Krátký komentář rozhodnutí a jeho srovnání s předchozí judikaturou přinesl časopis The Register zde.

čtvrtek, října 06, 2011

Novinky z německého práva ICT

Aktuální zprávy o vývoji německého práva ICT a judikatury průběžně přináší časopiseckým způsobem CyLaw Report německé profesorky Violy Schmidt. Výhodou těchto publikací je, že obsahují kompletní informace o související právní úpravě, doplňující informace o předmětných službách apod.

Jednotlivé díly CyLaw Report jsou zdarma ke stažení zde.

středa, října 05, 2011

(ne)rozhodnutí Nejvyššího soudu USA - stahování jako veřejná produkce

Nejvyšší soud USA se nebude zabývat interpretací otázky, zda je poskytnutí hudby ke stažení prostřednictvím internetu možno považovat za veřejnou produkci. Dřívější rozhodnutí Court Of Appeals for the Second Circuit, v němž soud konstatoval, že o veřejnou produkci v takovém případě nejde, tedy nebude revidováno. Precedenční případ má význam zejména kvůli odměnám, které by v opačném případě bylo možno vybírat.

Dokumentaci k případu viz zde.