sobota, října 12, 2013

ÚS k podání v příloze e-mailu podepsaného zaručeným el. podpisem

V rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 3042/12 se Ústavní soud vyslovil k otázce perfekce podání učiněného e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem v situaci, kdy text podání je v příloze, která specificky podepsána není. Soud v tomto případě navázal na stávající judikaturu a konstatoval na straně NS přepjatý formalismus. Rozhodnutí je postaveno na racionálním argumentu, že autentizace samotné zprávy zaručeným elektronickým podpisem je v situaci, kdy její příloha je s ní logicky spojena, dostatečná k prokázání identity odesilatele též u přílohy. Problémem tohoto rozhodnutí je však terminologie - Ústavní soud tak v tomto rozhodnutí místy používá výrazu "elektronický podpis" pro označení zaručeného resp. uznávaného elektronického podpisu a pojmu "písemný" pro označení listinné formy. Druhým problémem je argumentační opomenutí zákonné procedury přijetí elektronického podání, která u e-mailů opatřených nepodepsanou přílohou zajišťuje jejich následnou integritu. Rozhodnutí je tedy nutno hodnotit jako z podstaty správné, nicméně technicky a argumentačně poněkud odfláknuté.

Plný text rozhodnutí viz zde.

1 komentář:

Faire řekl(a)...

Takže se pletu, když si myslím, že el. podpis automaticky zahrnuje i přílohy?