pátek, ledna 30, 2009

Utajené přípravy dohody o duševním vlastnictví

Podle informací zveřejněných EFF je v současné době v jednání velká multilaterální dohoda o ochraně práv duševního vlastnictví zaměřená především na internet. Informace jsou zatím velmi kusé, není ani jasné, zda a případně které evropské státy se účastní vyjednávání. Podrobnosti viz zde (užitečné jsou i linky pod článkem).

středa, ledna 28, 2009

Průlomové rozhodnutí v doménovém sporu

Rozhodnutí, které nepovažuje doménové jméno za integrální součást podnikatelské aktivity spočívající v hazardním hraní, vydal Odvolací soud státu Kentucky. Rozhodnutím byl odmítnut postih, jehož objektem byla doménová jméno provozovatelů hazardních her. Průlom lze spatřovat především v doposud nevídaném restriktivním přístupu amerických soudů, které až doposud na základě doktríny minimum contact užívaly všech dostupných prostředků k prosazení vlastních imperativních norem (je pravděpodobné, že toto rozhodnutí bylo motivováno i relativně nedávným verdiktem rozhodčího soudu WTO ve věci hazardních her na internetu).

Plný text rozhodnutí v .pdf viz zde.
Komentáře viz např. zde (Legal Satyricon), nebo zde (Times Leader)
V případu se angažovala i EFF (viz zde)

pondělí, ledna 26, 2009

Zákonodárná iniciativa - loterie a pornografie

Pozoruhodnou zákonodárnou iniciativu schválil senát. Upravuje především hazardní hraní a rovněž povinnost ISP blokovat právně závadný obsah (především nově zakázané hazardní hry, pornografii a další nezákonný obsah). Navrhované novely jsou zčásti v rozporu s mezinárodním právem veřejným (především s dohodami GATT a GATS), evropským právem (především s principem volného pohybu služeb) a z podstatné části též se zdravým rozumem (viz navrhované znění §2a zákona č. 480/2004 Sb.).
Schválení návrhu PSP ČR sice není pravděpodobné, tento případ se však rozhodně hodí k ilustraci standardní situace v právu ICT, kdy sice mohou být splněny formální náležitosti právotvorby, efektivita předpisu však troskotá na absolutním nedostatku materiálních náležitostí.

Plný text návrhu viz zde. Své komentáře můžete připojit (komentáře jsou redigované a bohužel můžeme zveřejnit jen ty, které nebudou obsahovat žádná příliš vulgární slova).

čtvrtek, ledna 22, 2009

PSI - komparativní analýza

ePSI Plus publikovalo další verzi komparativní analýzy národních implementací směrnice o dalším využití informací veřejného sektoru (u nás harmonizována v rámci zákona č. 106/1999 Sb.). Analýza obsahuje zajímavé závěry především ohledně licenční cenové politiky, přičemž se ukazuje, že nejvýhodnější pro stát je poskytovat data z veřejných databází zcela zdarma. Plý text v pdf viz zde.

sobota, ledna 10, 2009

Seminář - doménová jména

CZ.NIC pořádá ve spolupráci s Pracovní skupinou pro právo a ICT PrF MU seminář o aktuálních otázkách práva doménových jmen. Seminář se uskuteční 5. 2. 2009 v prostorách Právnické fakulty MU - podrobnější informace a registrační formulář viz zde.

pondělí, ledna 05, 2009

Výroční zpráva ICANN

Ke konci roku 2008 byla publikována výroční zpráva ICANN. Neobsahuje žádné překvapivé informace, jediným jejím podivuhodným momentem je relativně vysoký počet podání ombudsmanovi. Celý text zprávy viz zde.