čtvrtek, ledna 31, 2013

Článek - TéléRecours

Ve volně dostupném časopise Utrecht Law Review vyšla zajímavá případová studie k implementaci francouzského systému elektronického spisu TéléRecours nasazeného na Conseil d’État. Článek je inspirativní i pro české právní prostředí.

Plný text viz v .pdf zde.

Veřejné licence v České republice

Nová publikace autorského kolektivu Ústavu práva a technologií se věnuje právním aspektům veřejných licencí v českém právním řádu. Po obecném úvodu do autorského práva je pozornost věnována způsobu uzavírání veřejných licencí a licencím Creative Commons. Ve zvláštní části jsou pak představeny veřejné licence v akademické praxi, v oblasti distribuce software a konečně aplikace veřejných licencí při využívání informací veřejné správy.
Publikace byla díky podpoře z projektu „Projekt integrace veřejných licencí“ reg. číslo P408/12/2210 podpořeného z Grantové agentury ČR uvolněna k volnému stažení.

Autoři ocení komentáře a náměty, které můžete připojit v diskusi níže nebo zaslat e-mailem flip(a)law.muni.cz.
 

středa, ledna 16, 2013

Konference - ICT4ER

Partnerské pracoviště ÚPT z Irské národní univerzity v Galway organizuje konferenci na téma vědecké reflexe užití ICT při determinaci lidského chování ve vztahu k životnímu prostředí. K tomuto relativně novému, přitom však vysoce žádoucímu tématu, jde zřejmě o první vědeckou akci v Evropě.

Stránky konference a call for papers viz zde.

neděle, ledna 06, 2013

Závěrečná konference projektu CONSENT

UPDATE: Změna data konání!

Ve dnech 20. - 21. března 2012 se na Maltě uskuteční závěrečná konference projektu CONSENT (www.consent.law.muni.cz), na němž se podílí Ústav práva a technologií.

Tato konference nazvaná Online Privacy: Consenting to Your Future představuje fórum pro problematiku konceptu soukromí online a klade si za cíl otevřít diskusi mezi politiky, akademiky, poskytovateli online služeb i zástupci spotřebitelů. Účast na této konferenci předběžně potvrdili místopředsedkyně Evropské komise Viviane Reding a Peter Hustinx, Evropský inspektor ochrany údajů

V současné době probíhá příjem abstraktů.

Bližší praktické informace o konferenci, včetně anotace a Call for Papers naleznete v přiloženém letáku a na webových stránkách konference www.onlineprivacyconference.eu 

Důležitá data:
  • do 3. 12. 2012: příjem abstraktů
  • 15. 12. 2012: oznámení o přijetí abstraktů
  • 28. 2.  2013: Camera-ready paper
  • 21. - 22. 3.  2013: Konference

čtvrtek, ledna 03, 2013

Nový systém patentového třídění CPC

Povíce než dvouletém vývoji začaly od 1. 1. 2013 Evropský patentový úřad a Patentový a známkový úřad Spojených států využívat nový společný systém zatřiďování patentů Cooperative Patent Classification (CPC), který by měl lépe odpovídat Mezinárodnímu patentovému třídění. Zohledněny jsou i tzv. "CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES" v sekci Y.

Veškeré informace o tomto novém systému třídění jsou dostupné z http://www.cooperativepatentclassification.org