pátek, prosince 28, 2012

SW z druhé ruky a americká first sale

Podobný problém, s nímž se potýkal SDEU v případě UsedSoft, řeší nyní i americké soudy. Dva na sobě nezávislé případy se dotýkají rozsahu doktríny prvního prodeje (first sale), která je obdobou evropského institutu vyčerpání práv. Oba případy průběžně sleduje EFF.

Analýza obou případů včetně odkazů na relevantní dokumenty je zde.

středa, prosince 19, 2012

Evropská informační společnost

Velmi zajímavý obsah má relativně stručný dokument, jímž Komise navrhuje doplnit stávající Digital Agenda for Europe. Obsahuje (na Komisi) velmi konkrétní plán aktivit v nejvíce exponovaných oborech rozvoje informační společnosti. Zahrnutí práv duševního vlastnictví a konkrétně autorských práv jako integrální součásti agendy potvrzuje jednoznačný trend jejich dominantního vnímání jako práv informačních - Komise navíc předpokládá mnohem otevřenější a pragmatičtější řešení, které umožní větší rozvoj služeb informační společností užívaných ke komunikaci kreativního informačního obsahu. 
Zajímavé jsou i plány Komise v oboru kybernetické bezpečnosti - vedle plánu na vytvoření evropské směrnice o kybernetické bezpečnosti se počítá též se zřízením specializovaného oddělení v rámci EUROPOL.

Plný text návrhu viz zde.

středa, prosince 05, 2012

Nabídka zaměstnání - Inovacentrum ČVUT

Partnerská organizace ÚPT, Inovacentrum ČVUT, vypsala výběrové řízení na podnikového právníka se specializací na právo duševního vlastnictví, technologické právní obory a právo vědy a výzkumu. Nabídka se hodí i pro absolventy s předchozí praktickou zkušeností s uvedenými obory z akademické, podnikové nebo veřejné sféry nebo z advokacie.

Nabídku viz zde.

úterý, listopadu 27, 2012

Workshop: OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ – Praktické aspekty

Ústav práva a technologií si Vás dovoluje pozvat na workshop "Ochranné známky společenství - praktické aspekty", jehož cílem představit ochrannou známku Společenství, informovat o registračním procesu (kde se přihláška podává, jaké jsou její náležitosti, výše poplatku atp.), demonstrovat vyhledávání v dostupných databázích národních, mezinárodních a unijních známek, nastínit možnosti prosazování práv z ochranné známky v případě jejich porušování, včetně problematiky kolizních doménových jmen.

Den: úterý, 4. prosince 2012 - 13:00 – 16:30
Místo: Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Veveří 70, 611 80 Brno, přednášková místnost 038

Svou účast prosím nezávazně ohlaste prostřednictvím registračního formuláře.
Účast na workshopu je bezplatná.

Organizace workshopu je podpořena Evropským sociálním fondem v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).

sobota, listopadu 24, 2012

Analýza NATO - odpovědnost za kybernetické útoky

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence při NATO vydalo analytický dokument rozebírající některé právní důsledky a možnosti obrany před kybernetickými útoky podnikanými prostřednictvím botnetů. Studie konstatuje, že sice existují partikulární legální prostředky obrany před útoky botnetů a rovněž tak jsou k dispozici i prostředky k postihu pachatelů, ale stále chybí specifická právní úprava opravňující orgány veřejné moci podniknout skutečně účinné ochranné kroky.

Studii viz zde.

Studie ENISA k otázce honeypotů

Za přispění polského národního dohledového pracoviště publikovala ENISA unikátní studií k problematice honeypotů (detekčních pastí) a jejich využití v ochraně národní kybernetické bezpečnosti. Studie obsahuje srovnání efektivity vybraných technických řešení a doporučení pro praktické nasazení těchto účinných nástrojů.

Studie je ke stažení zde

čtvrtek, listopadu 22, 2012

Prezidentský výnos - kybernetická bezpečnost

Washington Post informoval o podpisu tajného prezidentského výnosu, na jehož základě mělo dojít k rozšíření pravomocí amerického National Security Authority o aktivní protiopatření k zajištění kybernetické bezpečnosti USA. O konkrétním obsahu výnosu se prozatím spekuluje, ale je velmi pravděpodobné, že obsahuje autorizaci k provádění aktivních protiopatření včetně možnosti podniknout protiútok.

Informační článek Washington Post viz zde.
Žádost o informace (tj. o obsah výnosu) podaná organizací epic viz zde. Odmítavou odpověď NSA viz zde.

čtvrtek, listopadu 15, 2012

Veřejné přednášky

Fakulta informatiky MU zve na následující veřejné hostovské přednášky:

20. 11. 2012 14:00 D2
Dr. Luděk Smolík, Siegen, SRN
O rozmanitosti pojmu entropie


4.12. 2012 10:00 D1
RNDr. Karel Neuwirt
Připravovaná nová legislativa EU pro ochranu osobních údajů

úterý, listopadu 06, 2012

Kybernetická bezpečnost - přednáška

Veřejná habilitační přednáška Radima Polčáka na téma "Kybernetická bezpečnost jako nedistributivní informační právo" se uskuteční dne 14. 11. 2012 v 11:10 - 12:40 v učebně 038 Právnické faulty MU. Všichni zájemci o problematiku kybernetické bezpečnosti jsou srdečně zváni.

pondělí, listopadu 05, 2012

Zajímavé online zdroje

Dovolujeme si čtenáře blogu upozornit na několik zajímavých zdrojů k právu informačních a komunikačních technologií.

Rozsáhlou sbírku rozhodnutí amerických soudů, při nichž byly jako důkaz užity informace ze sociálních sítí shromáždila společnost X1 Discovery a to jak za roky 2010-2011, tak za první půlku roku 2012.

Nakladatelství eLangdell zveřejnilo své sylaby k výuce práva online pod licencemi CC.

Unikátní sbírku soudních rozhodnutí k problematice doménových jmen shromáždil Martin Husovec:

úterý, října 23, 2012

Místo škodní události - databáze

SDEU se v rozhodnutí C-173/11 vyjádřil k otázce fóra v případech, kdy dochází k přeshraničnímu zužitkování databáze. Konzistentně s předchozí rozhodovací praxí soud v tomto případě konstatoval, že místem zužitkování databáze může být též cílový stát, je-li na něj přímo zaměřena aktivita pořizovatele.

Plný text rozhodnutí viz zde.

úterý, října 16, 2012

Právní aspekty Open Access

Při příležitosti již šestého ročníku celosvětového týdne Open Access si Vás dovoluje Ústav práva a technologií PrF MU pozvat na přednášku a následující diskusi na téma Právní aspekty Open Access.
S iniciační přednáškou vystoupí Bc. Jiří Marek V diskusním panelu zasednou: Mgr. Michal Koščík, Ph.D. (ÚPT PrF MU) Mgr. Václav Stupka (Kontrolní odbor RMU)
Mgr. Jaromír Šavelka (ÚPT PrF MU)

Moderátor: Mgr. Matěj Myška (ÚPT PrF MU)

Datum, čas a místo konání: 25. 10. 2012, 13.30-15.00 přednášková místnost č. 140, PrF MU, Veveří 70, Brno

Účast je v souladu s filozofií Open Access otevřena všem a zdarma - svoji účast, prosíme, potvrďte vyplněním registračního formuláře.

Těšíme se na Vaši účast!

úterý, října 09, 2012

Nejvyšší soud USA k odposlechům

Nejvyšší soud USA odmítl projednat podání proti dřívějšímu rozhodnutí Odvolacího soudu pro 9. obvod, jímž soud zamítl žalobu EFF směřující proti pravomoci National Security Agency získávat obsahová data z elektronických komunikací bez soudního příkazu. Právní úprava, která v Evropě nemá obdobu, tak zůstává nadále v platnosti.

Rozhodnutí o odmítnutí návrhu viz zde.
Původní rozhodnutí 9th Circuit viz zde.

Osiřelá díla

Rada ministrů schválila 5. října finální verzi směrnice o osiřelých dílech. Směrnice se primárně týká užití osiřelých děl knihovnami, vzdělávacími a kulturními institucemi.

Plný text směrnice (zatím bez čísla) viz zde.

Data retention před ÚS i na Slovensku

Zatímco v ČR již je účinná "data retention reloaded" (obšírněji se jí věnuje na serveru Lupa.cz Jiří Peterka) u našich východních sousedů se tato problematika dostává do hledáčku Ústavního soudu. Po dvouletém snažení neziskové organizace European Information Society Institute, o. z. a dvojím odmítnutí ze strany Generální prokuratury byla na Slovensku zvolena obdobná strategie jako u nás - totiž podáním ze strany poslanců Slovenské národní rady.

Více informací a plné znění stížnosti na webu EISI.


Smír ve sporu ohledně Google Library

V dlouholetém sporu mezi společností Association of American Publishers (AAP) a Google, který začal již v roce 2005, došlo ke smíru mezi těmito dvěma stranami. Nakladatelé mohou dle tohoto smíru požadovat stažení již zdigitalizovaných knih a časopisů ze služby Google Books. Vyloučena smírem není možnost uzavírat individuální dohody mezi jednotlivými členy AAP a Googlem. Zbytek dohody je bohužel důvěrný.
Tato mimosoudní dohoda se však nijak nedotýká dalších probíhající sporů týkajících se digitalizaci knižního fondu informačním gigantem (jako např. Authors Guild v. Google).

neděle, září 30, 2012

Data retention (nejen) v policejní praxi

Občanské sdružení IuRe publikovalo obsahově bohatou studii, která "mapuje praxi oprávněných orgánů, zejména Policie ČR, při vyžadování a využívání provozních a lokalizačních údajů."
Studie hodnotí i novou úpravu data retention a chystanou prováděcí vyhlášku.

Studie ke stažení: Data retention v (nejen) policejní praxi
Analýza postupů Policie ČR a dalších orgánů při vyžadování a využívání provozních a
lokalizačních údajů o elektronických komunikacích v České republice.

sobota, září 29, 2012

Poziční dokument - cloud computing

Komise zveřejnila poziční dokument k potenciálu a pokrytí právních a technických rizik využití technologie cloudů. Dokument je relativně stručný a předpokládá další práci především v oboru standardizace a bezpečnosti.

Plný text viz zde.

pátek, září 28, 2012

Právnický podzim - uzávěrka

Blíží se uzávěrka přihlášek na Právnický podzim 2012 organizovaný Unií podnikových právníků a konaný na PrF MU. Témata letos zahnují též problematiku elektronického dokazování.

Pozvánku viz zde.
Přihlášku viz zde.

neděle, září 16, 2012

SDEU a licence k ochranné známce pro registraci doménového jména

Soudní dvůr se v nedávném rozhodnutí, na které nás upozornil specialista na právo doménových jmen Petr Hostaš, vyjádřil k otázce platnosti jednoúčelové licence k ochranné známce pro potřeby registrace doménového jména pod doménou .eu. Přestože již není otázka prioritních registrací doménových jmen pod doménou .eu sama o sobě aktuální, může toto rozhodnutí naznačit způsob, kterým bude i nadále SDEU přistupovat k teleologii institutu evropských doménových jmen.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Důkaz za užití sítě facebook

Unikátní rešerši několika případů, kdy soud prokazoval za užití facebooku, sestavil a publikoval na webu své AK špičkový slovenský odborník na problematiku práva ICT Tomáš Abelovský. Na zajímavosti tomuto textu přidává i fakt, že kromě slovenských případů obsahuje i odkaz do české soudní praxe (nabízí se v této souvislosti též otázka, jak kvalitně mohou české soudy podobné případy posuzovat, když je jim přístup k obsahu sociální sítě facebook již řadu let blokován ze strany Ministerstva spravedlnosti).

Text ve formátu html na webu AK Abelovský Šulva viz zde.

středa, září 12, 2012

SDEU k jurisdikci u spotřebitelských transakcí

SDEU se v rozhodnutí o předběžné otázce negativně vyjádřil k nutnosti distančního charakteru spotřebitelské smlouvy pro aplikaci čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 44/2001. V praxi to znamená další rozšíření rozsahu tohoto ustanovení i na případy přeshraničního marketingu.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, září 07, 2012

Analýza rozhodovací praxe adr.eu

Ústav informačního, telekomunikačního a mediálního práva Univerzity v Münsteru pod vedením Thomase Hoerena sestavil zajímavou doktrinální analýzu dosavadní rozhodovací praxe panelu adr.eu Rozhodčího soudu při HK a AK ČR. Analýza je prakticky orientovaná a má formu odpovědí na jednoduché procesní a hmotněprávní otázky.

Plný text analýzy v .pdf je ke stažení zde.

úterý, září 04, 2012

České právo a informační technologie

Blíží se konečný termín registrace na 4. národní konferenci České právo a informační technologie, která se uskuteční ve dnech 20.-21. září na PrF MU.

Registrovat se lze do 10. září prostřednictvím fakultního konferenčního systému zde.

středa, srpna 29, 2012

Rozhodnutí NS k "surfování" v pracovní době

Ve svém rozhodnutí 21 Cdo 1771/2011 se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce možnosti sledování prohlížení webových stránek nesouvisejícíh s plněním pracovních úkolů zaměstnancem ze strany zaměstnavatele.
NS v judikátu podal výklad ustanovení § 316 zákoníku práce, které dovoluje zaměstnavateli "přiměřeným způsobem kontrolovat" zákaz využívat výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky zaměstnancem pro osobní potřebu.

Z rozhodnutí NS:
"Z uvedené právní úpravy zároveň vyplývá, že není vyloučeno, aby zaměstnanec využíval výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky, případně jeho telekomunikační zařízení i pro svou osobní potřebu, ale toliko se souhlasem zaměstnavatele. Tak může zaměstnavatel souhlasit s tím, aby přidělený psací stroj byl použit i pro napsání soukromého dopisu, aby služební telefon byl používán i k soukromým telefonátům nebo aby přidělená výpočetní technika byla používána i pro soukromé potřeby zaměstnance. Protože zákonem stanovený zákaz používat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele je absolutní, může zaměstnavatel souhlas k jejich použití stanovit v libovolném rozsahu (od úplného souhlasu bez jakéhokoli omezení, přes souhlas jen v určitém rozsahu časovém nebo věcném, až třeba po souhlas jen k jednorázovému použití). Stanovení rozsahu souhlasu k použití výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele pro osobní potřebu zaměstnance (zaměstnanců) je zcela na vůli zaměstnavatele.

Naproti tomu kontrola dodržování uvedeného zákazu – jakkoli je právo na ni v zákoně zakotveno – nemůže být zaměstnavatelem vykonávána zcela libovolně (co do rozsahu, délky, důkladnosti apod.), neboť zaměstnavatel je oprávněn tuto kontrolu provádět toliko „přiměřeným způsobem“. Protože zákon blíže nestanoví, co je oním „přiměřeným způsobem“ kontroly, jedná se o právní normu s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. o právní normu, jejíž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a která tak přenechává soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Přitom soud patrně přihlédne zejména k tomu, zda šlo o kontrolu průběžnou či následnou, k její délce, rozsahu, k tomu, zda vůbec a do jaké míry omezovala zaměstnance v jeho činnosti, zda vůbec a do jaké míry zasahovala také do práva na soukromí zaměstnance apod. Předmětem kontroly samozřejmě může být toliko zjištění, zda zaměstnanec porušil zákonem stanovený absolutní zákaz, ale s přihlédnutím k tomu, zda (jako v projednávané věci) zaměstnavatel neučinil souhlas používat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky a jeho telekomunikační zařízení a v jakém rozsahu; půjde tedy jen o kontrolu nedodržení těch povinností, jež nebyly zaměstnavatelem vyloučeny nebo zmírněny. Jedině takto provedená kontrola může být považována za „přiměřenou“ a tedy i zákonnou (v souladu s oprávněním podle ustanovení § 316 odst. 1 věty druhé zák. práce). Zároveň je třeba mít na zřeteli, že, má-li zaměstnanec zakázáno užívat majetek zaměstnavatele pro svou osobní potřebu a zaměstnavatel má právo kontrolovat dodržování tohoto zákazu, musí mít zaměstnavatel také možnost nějakým způsobem tuto kontrolu realizovat a získat případně důkaz o nedodržování uvedeného zákazu.

Z pohledu shora uvedených východisek bylo třeba v projednávané věci přihlédnout především k tomu, že cílem (smyslem) kontroly prováděné zaměstnavatelem (žalovaným) nebylo (jak správně uvedl odvolací soud) zjišťování obsahu e-mailových zpráv, obsahu SMS nebo MMS, případně odeslaných či přijatých zaměstnancem (žalobcem), nýbrž toliko zjištění, zda zaměstnanec (žalobce) respektuje (a když nerespektuje, tak v jaké míře) zákaz užívat pro svou osobní potřebu výpočetní techniku zaměstnavatele (žalovaného) včetně jeho telekomunikačních zařízení, vyplývající ze zákona, a to s přihlédnutím k zákazu „nepoužívat internetové stránky s pochybným či citlivým obsahem nebo stránky typu on-line zpravodajství, sledování TV přes internet nebo poslech rozhlasu přes internet, které mohou nadměrně zatěžovat počítačovou síť a které nesouvisí s výkonem sjednané práce“ (vyplývajícímu z Pracovního řádu). Je tedy zřejmé, že prováděná kontrola směřovala toliko k ochraně majetku zaměstnavatele. O soukromí zaměstnance (o jeho osobnosti) jistě vypovídá i údaj o tom, které internetové stránky sleduje, avšak podstatou kontroly nebylo toto zjištění, nýbrž pouze zjištění, zda zaměstnanec (i žalobce) sledoval takové internetové stránky, které s výkonem jeho práce nesouvisely (to ostatně žalobce v průběhu řízení ani nepopíral). Proto je správný i závěr odvolacího soudu, že v projednávané věci provedený důkaz „detailním výpisem aktivit login: Burget, za období 1. 9. 2009 - 30. 9. 2009“ není „nepřípustným“ důkazem; jde o důkaz pořízený v souladu se zákonem (s ustanovením § 316 odst. 1 větou druhou zák. práce).

Na tom nemůže nic změnit ani dovolatelem tvrzený rozpor s ustanovením § 316 odst. 2 zák. práce. Uvedené ustanovení v první řadě dopadá toliko na případy zvláštní povahy činnosti zaměstnavatele (což v projednávané věci nebylo ani tvrzeno) a navíc se vztahuje jen na situace, kdy zaměstnanec buď se souhlasem zaměstnavatele používá pro svou osobní potřebu zaměstnavatelovi výrobní a pracovní prostředky (jak shora popsáno), nebo z nějakého důvodu používá u zaměstnavatele své vlastní výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky či telekomunikačního zařízení (vlastní PC, notebook, mobilní telefon, psací stroj apod.) a na všechny předměty a projevy (soukromé povahy) zaměstnance. V projednávané věci se přitom jednalo o kontrolu dodržování zákazu uvedeného v ustanovení § 316 odst. 1 zák. práce, jejíž výkon zákon zaměstnavateli umožňuje, a nikoli o sledování soukromí (soukromých aktivit) zaměstnance; míra zásahu do soukromí žalobce (pokud vůbec nějaká) byla zcela zanedbatelná."

Přehlednou sumarizaci případu vypracoval Dr. Bukovjan.

pondělí, srpna 27, 2012

Návrh nařízení - el. identifikace

Komise představila návrh nařízení k zavedení jednotného režimu identifikace uživatelů služeb informační společnosti. Technologie jednotné elektronické identifikace má do budoucna nahradit harmonizovaný ale nikoli jednotný a nepříliš interoperabilní současný standard elektronických podpisů (resp. zaručených el. podpisů).

Plný text návrhu v .pdf viz zde.

sobota, srpna 25, 2012

Právní úprava data retention publikována ve Sbírce zákonů

Dlouho očekávaná novela zákona o elektronických komunikacích a dalších souvisejících zákonů upravující uchovávání provozních a lokalizačních údajů (souhrnně též označované za "data retention") byla publikována v částce 94 Sbírky zákonů pod číslem 273.
Česká republika se tak stala státem, který má s transpozicí směrnice 2006/24/ES nejvíce zkušeností. Právní úprava data retention totiž byla:
  • přijata ještě před samotnou směrnicí, 
  • novelizována na základě směrnice, 
  • zrušena jako protiústavní po hmontěprávní i procesní stránce a konečně
  • znovuzavedena právě aktuálně publikovaným zákonem č. 273/2012 Sb.
Aktuálně je připravována finální podoba prováděcí vyhlášky.

neděle, července 29, 2012

Rezoluce Rady pro lidská práva OSN

Rada pro lidská práva OSN přijala rezoluci k problematice ochrany základních práv na internetu s důrazem na právo na svobodu projevu. Rezoluce vznikla na základě zprávy Franka LaRue, o které jsme informovali cca před rokem.

Plný text rezoluce viz zde (opravený link).

čtvrtek, července 26, 2012

Veřejná konzultace - kybernetická bezpečnost

Komise zvažuje zavést k ochraně vnitřního trhu jednotnou reportovací povinnost vzhledem ke kybernetickým bezpečnostním událostem. Součástí této iniciativy, která je inspirována i aktuáním vývojem v členských státech (v ČR viz věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti zde), je v počáteční fázi i otevřená veřejná konzultace.

Názor na otázky kybernetické bezpečnosti evropské informační společnosti lze pro potřeby Komise vyjádřit do poloviny října formou jednoduchého formuláře zde.

středa, července 25, 2012

Open Access v EU

Evropská Komise se v rámci vytváření Evropského výzkumného prostoru rozhodla extenzivně podpořit myšlenku Open Access.
Jak uvádí ve své tiskové zprávě z 17. 6. 2012:
"Komise nejprve otevřený přístup k vědeckým publikacím stanoví jako obecnou zásadu v rámci iniciativy Horizont 2020, programu EU určeného na financování výzkumu a inovací na období 2014–2020. Od roku 2014 budou muset všechny články, které vznikly s finanční podporou poskytnutou z prostředků programu Horizont 2020, být přístupné:
  • články buď zpřístupní okamžitě na internetu vydavatel („zlatý“ otevřený přístup) a vynaložené náklady na zveřejnění mohou být předloženy k úhradě Evropské komisi, nebo
  • články zpřístupní výzkumní pracovníci ve volně přístupném archivu nejpozději šest měsíců (12 měsíců v případě článků z oblasti sociálních a humanitních věd) po zveřejnění („zelený“ otevřený přístup)."
Více informací dostupných v Doporučení C(2012) 4890 final a Sdělení COM(2012) 401.

úterý, července 24, 2012

NS ke spornému převodu doménových jmen

Nejvyšší soud se v rozhodnutí globtour.cz, které přinášíme s drobným zpožděním, vyjádřil k otázce nároku na převod doménového jména. Toto rozhodnutí do značné míry mění především dosavadní praxi Vrchního soudu v Praze a prakticky omezuje zájemce o sporný převod doménového jména na alternativní formu řízení před zvláštním senátem RS HKAK.

Plný text rozhodnutí viz zde.

středa, července 11, 2012

Návrh směrnice - kolektivní správa

Komise zveřejnila návrh směrnice, kterou by se měly harmonizovat některé aspekty přeshraniční činnosti kolektivních správců autorských práv. Návrh vychází z dřívějších konzultací z dubna t.r., jejichž obsah je rovněž k dispozici on-line.

Návrh textu směrnice a doprovodné dokumenty viz zde.

pondělí, července 09, 2012

Pomocná vědecká činnost na ÚPT

Na základě směrnice děkana PrF MU č. 3/2012 vypisuje Ústav práva a technologií výběrové řízení na místo stipendisty/stipendistky - pomocné vědecké síly. Pomocná vědecká práce bude mít charakter technické a organizační asistence u vědeckých aktivit ústavu v podzimním semestru akademického roku 2012/2013 (konferencí Cyberspace, ČPIT, publikací a vědeckých projektů) a bude honorována symbolickým pravidelným stipendiem.

Zájemci nechť se hlásí prostřednictvím on-line formuláře zde nejpozději do 31. čerence 2012.

pátek, července 06, 2012

Cybersecurity wiki

Harvardské Berkman Centre zahájilo počátkem června projekt Cybersecurity wiki. Jedná se o otevřenou knihovnu zahrnující zatím zejména publikace z oboru kybernetické bezpečnosti - s postupem času by měly přibývat též informace o zajímavých událostech, diskuse apod.

Cybersecurity wiki je k dizpozici zde.

úterý, července 03, 2012

Překvapivé rozhodnutí SDEU v kauze "UsedSoft"

Dne 3. července 2012 vydal Soudní dvůr EU dlouho očekávaný rozsudek v případu UsedSoft proti Oracle International (C-128/11). Rozsudek lze po prvním seznámení označit za přelomový, neboť SDEU odmítl dosud platnou doktrínu, že u rozmnoženiny počítačového programu, která byla uživateli předána elektronicky, tedy bez hmotného nosiče, nemůže dojít k aplikaci tzv. "first sale doctrine" (srov. § 14 odst. 2 autorského zákona). Soud mj. uvedl, že: "právo na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu [se] vyčerpá, pokud nositel autorského práva, který udělil svolení byť i s bezúplatným stažením této rozmnoženiny z internetu na nosič dat, poskytl rovněž – výměnou za zaplacení ceny, která mu má zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě rozmnoženiny díla, jehož je vlastníkem – k uvedené rozmnoženině užívací právo bez časového omezení." Soud tak v tomto ohledu projevil značný "aktivismus", neboť dal přednost rozumnému uspořádání právních vztahů před tím, co po mém soudu ovšem jednoznačně vyplývá z litery zákona.

neděle, července 01, 2012

Revue pro právo a technologie 5/2012 online

Další číslo časopisu Revue pro právo a technologie, jehož vydávání garantuje Ústav práva a technologií, bylo zveřejněno online
Tentokrát na čtenáře čeká zejména článek o teoretických aspektech elektronické kontraktace z pera Dr. Ščerby. Mgr. Sedláčková pak čtenáře uvede do problematiky kompatibility veřejných softwarových licencí. Novou úpravu ochrany osobních údajů pak představí Mgr. Krausová. Za pozornost stojí i kritická analýza dlouho očekávaného rozhodnutí SDEU SAS v WPL od Mgr. Šavelky. Nachystány jsou i anotace dalších rozhodnutí - zájemci o mezinárodní právo soukromé se mohou začíst do anotace od Dr. Kyselovské - tentokrát analyzuje případ Wintersteiger. Rozhodnutí českého Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3518/11 zhodnotil Mgr. Hrdlička.

Přejeme příjemné letní čtení!
Redakce Revue pro právo a technologie

pátek, června 29, 2012

Publikace - kybernetická bezpečnost

Na stránkách Association for International Affairs je ke stažení analytická publikace k problematice kybernetické bezpečnosti států V4. Publikace sice nemá vědecký charakter, ale jedná se o zajímavé srovnání situace v zemích V4 včetně vybraných statistických dat.

Publikace je ve formátu .pdf ke stažení zde.

čtvrtek, června 28, 2012

UPDATE: Data retention in trouble?

Kontroverzní úprava povinného uchovávání provozních a lokalizačních údajů bude konečně pousouzena Soudním dvorem Evropské unie. Zájemcům doporučujeme sledovat sp. zn. C-293/12.

UPDATE:
Konkrétní znění předložených otázek:


1. ls the restriction on the rights of the Plaintiff in respect of its use of mobile telephony arising from the requirements of Articles 3, 4, and 6 of Directive 2006/24/EC incompatible with Article 5.4 TEU in that it is disproportionate and unnecessary or inappropriate to achieve the legitimate aims of:
(a) Ensuring that certain data are available for the purposes of investigation, detection and prosecution of serious crime?
and/or
(b) Ensuring the proper functioning of the internal market of the European Union?

2. Specifically,
(i) Is Directive 2006/24/BC compatible with the right of citizens to move and reside freely within the territory of Member States laid down in Article 21 TFEU?
(ii) Is Directive 2006/24/EC compatible with the right to privacy laid down in Article 7 of the Charter and Article 8 ECHR?
(iii) Is Directive 2006/24/EC compatible with the right to the protection of personal data laid down in Article 8 of the Charter?
(iv) ls Directive 2006/24/EC compatible with the right to freedom of expression laid down in Article 11 of  the Charter and Article 10 ECHR?
(v) Is Directive 2006/24/EC compatible with the right to Good Administration laid down in Article 41 of the Charter?

3. To what extent do the Treaties - and specifically the principle of loyal cooperation laid down in Article 4.3 of the Treaty on European Union - require a national court to inquire into, and assess, the compatibility of the national implementing measures for Directive 2006/24/EC with the protections afforded by the Charter of Fundamental Rights, including Article 7 thereof (as informed by Article 8 of the ECHR)?


(Za informace děkujeme EISI.)

Zároveň byla v Rakousku sdružením AKVorrat podána ústavní stížnost proti tamější implementaci této směrnice.

UPDATE - plné znění ústavní stížnosti (v němčině)

středa, června 27, 2012

Nová databáze HUDOC

Evropský soud pro lidská práva spustil novou verzi databáze HUDOC.
Aktuálně obsahuje přes 90 000 dokumentů a její nová verze byla sponzorována dobrovolnými vládními přípsěvky z Kypru, Dánska, Německa a Norska.

pondělí, června 25, 2012

Místo škodní události

Argumentaci obdobnou případu Gutnick zvolil generální advokát v případu C‑173/11. Za místo, kde dochází ke škodní události ve smyslu porušení práv sui generis k databázím, označil jak místo, odkud jsou data expedována, tak i místo, kam data směřují.

Druhově podobnou otázku již meritorně v jiném případě C‑5/11 řešil podobně i Soudní dvůr. Diskutabilním na tomto rozhodnutí o předběžné otázce je především skutečnost, že Soudní dvůr nenašel v evropském právu překážku ke stíhání rušitele majetkových práv autorských (resp. toho, kdo zásahu do těchto práv napomáhá) ani za situace, kdy je autorské dílo na území příslušného státu z nějakého důvodu vyňato z autorskoprávní ochrany. Přeshraniční stíhání však může v takovém případě kolidovat nejen s kolizními pravidly národních trestních úprav, ale může znamenat i rozpor s národními ústavními pořádky členských států.

Plný text stanoviska generálního advokáta ve věci C-173/11 viz zde.
Rozhodnutí ve věci C-5/11 viz zde.

Prodloužení termínů k odevzdávání příspěvků na 7FP workshopy ÚPT

Ve dnech 6. - 7. září 2012 se v Cluj-Napoca v Rumunsku uskuteční druhý Policy Workshop projektu CONSENT, na jehož řešení se podílí i Ústav práva a technologií. Více informací vizte na webových stránkách workshopu.
Termín na odevzdání příspěvků byl prodloužen do: 30. 6. 2012

Ve dnech 25. - 26. září 2012 se ve Florencii uskuteční první Policy Workshop projektu SMART na jehož řešení se podílí i Ústav práva a technologií. Více informací na webu workshopu a v call for papers.
Termín na odevzdání příspěvků byl prodloužen do: 25. 6. 2012

čtvrtek, června 07, 2012

ACTA – die Fakten … und was plant Österreich?

Německy hovořícím zájemcům o dohodu ACTA lze doporučit setkání

ACTA – die Fakten … und was plant Österreich?

rakouské pobočky ALAI a Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, které proběhne 15 .6. 2012 od 13 hodin ve vídeňském sídle Hospodářské komory (Franz Dworak Saal, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien). Program je dostupný na webu ÖV.Akce je přístuplná bezplatně, je ale nutno se registrovat na alai@oev.or.at.

ICANN v Praze

Ve dnech 24. - 29. 6. proběhne v Praze 44. jednání ICANN. Registrace je zdarma a jedná se o vcelku unikátní příležitost vidět zblízka jednání instituce, kterou lze považovat za nejvýznamější současnou autoritu internetu.

Stránky jednání s programem a dalšími informacemi jsou zde.
Registrační formulář je zde.

úterý, května 29, 2012

Workshop legislativa ve VaV

Dne 31. 5. 2012 pořádá TC HK a ústav práva a technologií seminář zabývající se Legislativou ve VaV a ochraně duševního vlastnictví při dotovaném výzkumu.

 V první části workshopu, která se zaměří na legislativu ve VaV, bude představen zákon 130/2002 Sb. a věci související (příprava novelizace zákona 130/2002 Sb., právní úskalí zákona ale také legislativa ve VaV na evropské úrovni atd.). V druhé části semináře se zájemci dozví více informací o ochraně duševního vlastnictví v rámci dotovaného výzkumu.

Seminář bude veřejnosti přístupný rovněž formou on-line streamu - webináře.  Zájemci o webinář mohou zaslat vyplněnou přihlášku na mail: info@tchk.cz Přihlášku na webinář najdete zde.

úterý, května 22, 2012

CONSENT Policy Workshop

Ve dnech 6. - 7. září 2012 se v Cluj-Napoca v Rumunsku uskuteční druhý Policy Workshop projektu CONSENT, na jehož řešení se podílí i Ústav práva a technologií. Více informací vizte na webových stránkách workshopu.

pátek, května 04, 2012

Soudní dvůr k softwarovému právu

Soudní dvůr se v aktuálním rozhodnutí o předběžné otázce vyjádřil hned k několika otázkám softwarového práva, a to k ochraně funkčních principů software autorským právem, k ochraně datových formátů, k reverse engineeringu a k dalšímu užití softwarové dokumentace. Rozhodnutí je relativně předvídatelné, bohužel mu ale chybí poněkud důkladnější argumentace, která by pomohla řešit v budoucnosti hraniční případy. Vzhledem k tomu, že česká verze rozhodnutí není příliš terminologicky kvalitní, doporučujeme případně studium i jiných jazykových verzí.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pondělí, dubna 30, 2012

Surveilling Surveillance: first SMART worskhop

Ve dnech 25. - 26. září 2012 se ve Florencii uskuteční první Policy Workshop projektu SMART na jehož řešení se podílí i Ústav práva a technologií. Více informací na webu workshopu a v call for papers.

neděle, dubna 29, 2012

Letní škola práva ICT

Ústav práva a technologií PrF MU pořádá ve spolupráci s partnerskými pracovišti z univerzit v Göttingenu a Pécsi tradiční letní školu práva ICT - letos již posedmé.
Výběrová akce se uskuteční v termínu 5. 8. - 11. 8. 2012 v rakouském Reichenau an der Rax. Účastnický poplatek pro studenty, který zahrnuje odborný program, ubytování a stravu, činí 400 EUR, přičemž vybraným 10 studentům MU jej bude možno uhradit formou mimořádného stipendia. Tematicky se pak letní škola bude věnovat aktuálním otázkám práva informačních a komunikačních technologií, jako např. právo duševního vlastnictví v informačních sítích, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, ochrana osobních údajů online a další

Přihlášky je možno podávat pomocí tohoto formuláře do 25. 5. 201.

středa, dubna 25, 2012

Soudni dvur k uziti provoznich udaju

V aktualnim rozhodnuti konstatoval Soudni dvur, ze provozni udaje ziskane na zaklade smernice 2006/24/ES mohou byt za splneni vnitrostatnich procesnich predpokladu pouzity k identifikaci osob porusujicich prava dusevniho vlastnictvi. Je treba vsak v tomto pripade treba poukazat na skutecnost, ze rozhodnuti soudniho dvora konstatuje moznost, nikoli povinnost, statu takove uziti procesne upravit.

Plny text rozhodnuti viz zde.

pondělí, dubna 23, 2012

Open Definition v českém právu

Národní technická knihovna zveřejnila analýzu Ústavu práva a technologií k problematice Open Data/Open Definition.

Zpřístupnění bibliografických dat Katalogu NTK a Národní databáze ISSN za podmínek odpovídajících režimu Open Definition: opinio : stanovisko k právní otázce [online]. Objednatel Národní technická knihovna. Zhotovitel Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Zpracovatel Radim Polčák, Matěj Myška. Jaromír Šavelka. Brno, 2012, 18 s. Dostupné z: http://www.techlib.cz/files/download/id/3157/open-bibliographic-data-ntk-studie-2012.pdf

středa, dubna 18, 2012

Cyberspace 2012: Call for papers publikován

Call for papers na jubilejní desátý ročník mezinárodní konference Cyberspace byl publikován. Po výběru příslušného streamu můžete nahrát svů abstrakt pomocí tohoto formuláře .

pondělí, dubna 16, 2012

Workshop: Aktuální otázky praxe kyberkriminality

Dne 3. 5. 2012 od 16:40 se na Právnické fakultě MU v místnosti č. 109 uskuteční workshop ÚPT na téma "Aktuální otázky praxe kyberkiminality".
Hostem bude  mjr. Ing. Stanislav Kovárník (Policie ČR - vedoucí oddělení informační kriminality Odboru analytiky SKPV Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.) Workshop povede Mgr. Václav Stupka a Mgr. Matěj Myška.
Diskutovat se budou zejména aktuální problémy, které v souvislosti s počítačovou kriminalitou a jejím vyšetřováním řeší Policie ČR. Součástí workshopu bude i prezentace případové studie.

Workshop je otevřený, tzn. může se jej zúčastnit kdokoli, kdo se přihlásí prostřednictvím tohoto formuláře.

úterý, dubna 03, 2012

Data retention v Rakousku

Od 1. 4. 2012 mají poskytovatelé veřejně přístupných služeb elektronických komunikací povinnost uchovávat specifické provozní a lokalizační údaje.
Prezentaci s přehledem základů rakouské úpravy naleznete zde.
Obdobně jako v ČR čelí blanketní uchovávání dat bez podezření ostré kritice ze strany NGO a je připravována ústavní stížnost.

sobota, března 31, 2012

EC3 - European Cybercrime Center

Evropská komise delklarovala vůli založit při Europolu Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě. Souvislosti vzniku EC3 a další podrobnosti o jeho činnosti lze vyčíst z tiskové zprávy Zastoupení Komise v ČR
Plný text prohlášení.

středa, března 21, 2012

7. Internationales For..Net-Symposium „Anonymität. Recht – Technik – Menschenbild“

Ve dnech 19. a 20. dubna 2011 pořádá sdružení For..Net zajímavé symposium zaměřené nejen na právní otázky související s anonymitou v informačních sítích.

Více informací a přihlášky na webu sympozia.

úterý, března 06, 2012

Rozsudek SDEU ve věci Dataco Football Ltd.

Soudní dvůr ve svém rozsudku z 1. 3. 2012 pokračuje v řešení právních otázek ve vztahu k rozpisům utkání anglických a skotských fotbalových ligových soutěží, potažmo tedy právní ochraně databází.

Soud ve svém rozsudku mj. konstatoval, že:
"...na „databáze“ ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 96/9 se vztahuje ochrana podle autorského práva stanovená touto směrnicí za podmínky, že výběr nebo uspořádání údajů v ní obsažených je originálním vyjádřením tvůrčí svobody jejího autora, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu.

(46) V důsledku toho:
  • duševní úsilí a dovednosti vynaložené na vytvoření uvedených údajů nejsou relevantní pro určení způsobilosti uvedené databáze pro ochranu tímto právem;
  • pro tyto účely je bezvýznamné, že výběr nebo uspořádání těchto údajů obsahuje či neobsahuje přidání podstatného významu těmto údajům, a
  • značné pracovní úsilí a dovednosti vyžadované pro vytvoření této databáze nemohou jako takové odůvodnit takovou ochranu, pokud nevyjadřují žádnou originalitu výběru nebo uspořádání údajů, které databáze obsahuje.


Poděkování za upozornění na tento zajímavý judikát patří Martinu Husovcovi.

středa, února 22, 2012

Revue pro právo a technologie 4/2011 online

Čtvrté číslo časopisu Revue pro právo a technologie, jehož vydávání garantuje Ústav práva a technologií, bylo zveřejněno online. Revue pro právo a technologie je specializovaným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Vychází dvakrát ročně v češtině a v každém čísle lze nalézt aktuality z legislativy a judikatury, odborné články k aktuálním tématům, recenze odborné literatury a další informace.
Revue pro právo a technologie je určen široké odborné veřejnosti, a to jak praktikujícím právnickým profesím, tak akademické obci a i studentům a všem zájemcům o tuto progresivní oblast práva.

pondělí, února 20, 2012

Proporcionalita dusevniho vlastnictvi v rozhodnuti Soudniho dvora

K otazce proporcionality prav dusevniho vlastnictvi a dalsich informacnich prav se v aktualnim rozhodnuti vyslovil Soudni dvur. V odpovedi na predbeznou otazku formuloval zaver, ze by bylo neproporcionalni pozadovat po ISP provozujicich zejm. tzv. socialni site, aby formou filtrovani a sbirani informaci o svych uzivatelich za ucelem ochrany udajnych autorskych prav (tj. na zaklade proste zadosti tech, kteri se oznacuji za jejich vykonavatele) zasahovali do prava na soukromi a prava na svobodu projevu svych uzivatelu.

Plny tex rozhodnuto viz zde.


pondělí, února 13, 2012

Ty internety...

aneb historické okénko.

V mediální bouři okolo "budoucnosti" a "svobody" Internetu trochu zaniká fakt, že se dnes slaví výročí 20 let připojení tehdejší ČSFR k Internetu.

Skvělou příležitostí nahlédnout jak vypadal Internet na začátku devadesátých let je prezentace známeho odborníka Jiřího Peterky "Internetová archeologie" přednesená na Setkání ke 20. výročí připojení ČR k Internetu.

Nelze neupozornit na další jeho projekt Muzeuminternetu.cz nabízející pohled do dávné historie sítě Internet. Ke spatření jsou tu historické screenshoty (např. stránky Járy da Cimrmana z roku 1995), videa práce s tehdejšími online službami (vyhledávání na vyhledávači AltaVista) a další zajímavosti.


pátek, února 03, 2012

Data retention zbytečná?

Německý Chaos Computer Club publikoval obsáhlou studii Institutu Maxe Plancka, která se zabývá domnělým propadem míry objasněnosti závažné trestné činnosti po zrušení povinnosti operátorů uchovávat provozní a lokalizační údaje (tzv. data retention). Studie analýzou dostupných dat a i komparací s jinými evropskými státy, které mají zavedenou data retention, dokazuje, že její absence k propadu míry objasněnosti závažných trestných činů nevede (sic!).
Otázkou zůstává, nakolik zohlední tyto závěry český zákonodárce při přípravě nové zákonné úpravy data retention.
Ad ACTA ještě jednou

1. února se tématu Anti-Counterfeiting Trade Agreement věnoval také pořad Hyde Park, jehož hostem byl předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Expertem, který osvětlil některé významné momenty týkající se této problematiky, byl Matěj Myška z Ústavu práva a technologií MU. Záznam pořadu je k dispozici ve video archivu ČT24.

čtvrtek, února 02, 2012

Ad ACTA

Nedávno podepsaná dohoda ACTA vyvolala doslova mediální bouři. Zájemcům o odborné zpracování této problematiku lze doporučit zejména fundovanou a rozsáhlou analýzu ACTA z hlediska kompatibility s Evropskou chartou lidských práv a Evropskou úmluvou o lidských právech od Iana Browna a Douwe Korffa (děkujeme Lukáši Matějkovi za její vydolování z hlubin Internetu).
Pozornosti by též neměly ujít články z Research Paper Series z American University, Washington College of Law, Program on Information Justice and Intellectual Property, která se dohodou ACTA dlouhodbě zajímá, a to nikoliv pouze z populárního "internetového" pohledu.
Z klávesnic pracovníků ÚPT lze odkázat na stručný position paper M. Myšky, který se věnuje způsobu sjednávání a přijímání této dohody.

Odkazy na další kvalitní prameny uvítáme v diskusi.

pondělí, ledna 30, 2012

Materiály k případu SAS v WPL

Zájemcům o klíčový případ C-406/10 SAS v WPL, který má potenciál redefinovat autorskoprávní ochranu počítačových programů, lze doporučit audio, video a textové materiály z odborného semináře, který uspořádala European Committee for Interoperable Systems

čtvrtek, ledna 26, 2012

Reforma evropske ochrany osobnich udaju.

Komise zverejnila sadu dokumentu k planovane reforme ochrany osobnich udaju. Nova pravni uprava si klade za cil zejmena zjednodusit a zaroven zprisnit stavajici model ochrany, sjednotit trestnepravni postih a vyjasnit nektere soucasne sporne otazky.

Kompletni dokumentaci viz zde.
Z legislativnich navrhu stoji za pozornost predevsim navrh noveho narizeni zde.

úterý, ledna 24, 2012

Judikatorni doplneni k debate o SOPA a CIPA

Vzhledem k probihajici debate ohledne posledniho americkeho legislativniho pokusu o naruseni principu tzv. safe harbors (tj. omezeni odpovednosti ISP) je zajimave jedno drivejsi rozhodnuti Court of Appeals, ktery byl v odvolani vyzvan k omezeni ochrany ISP formou restriktivni interpretace DMCA. Soud v tomto pripade podrzel adekvatni interpretaci DMCA s tim, ze jine rozhodnuti by nebylo proporcionalni a fakticky by vedlo k derogaci platne federalni legislativy.

Plny text rozhodnuti viz zde.

neděle, ledna 22, 2012

Plná nepravá retroaktivita Bernské úmluvy v USA

Nejvyšší soud USA rozhodl v případu nepravé retroaktivity Bernské úmluvy v USA. Rozhodnutím je tak de facto potvrzeno prodloužení existence majetkových práv autorských i u autorských děl, kde kvůli předchozí severoamerické úpravě před účinností změn tato práva zanikla.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Z komentářů vybíráme Pinset Masons zde.
Za pozornost stojí i přípis Advokátní komory USA zde.

pátek, ledna 20, 2012

Kauza Megaupload


Žádnému ze čtenářů blogu ÚPT jistě neunikla aktuální kauza Megaupload. Zájemce, kterým nestačí pouze shrnutí celého případu v médiích (např. zde, zde a zde), lze odkázat na plné znění příslušné žaloby.

úterý, ledna 10, 2012

Fair use u novinových článků

K aktuální a bohužel poněkud jednostranné diskusi ohledně autorskoprávní ochrany novinových článků na Slovensku přispíváme příkladem z jiného právního prostředí. Před nějakým časem se dostala do potíží vymahačská agentura (IP trol) Righthaven poté, co prohrála svůj první do konce dovedený soudní spor. Tato společnost vydělávala tím, že vyhrožovala soudem subjektům, které převzaly do svých webových prezentací krátké novinové články - poté, co se jeden z nich nenechal zastrašit a soud konstatoval, že přebírání krátkých novinových článků může být pro nekomerční účely férovým jejich užitím, se Righthaven dostala do finančních obtíží a nyní je v insolvenčním řízení.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pondělí, ledna 09, 2012

Elsevier v. Chitika - odpovědnost ISP

Okresní soud pro okres Massachusetts vydal rozhodnutí v případu společnosti poskytující služby on-line reklamy. V předmětném případu sice neshledal poskytovatele reklamy odpovědným, ale v obiter dictu vyslovil obecný názor, že tam, kde má poskytovatel on-line reklamy povědomost o tom, že služba, kterou propaguje, porušuje autorská práva, může za toto porušování sám odpovídat. Jedná se prozatím o prvostupňové rozhodnutí, ale jeho argumentace má evidentně ambice založit nový precedens.

Plný text rozhodnutí viz zde.