sobota, října 12, 2013

ÚS k otázce formy návrhu na zápis do OR

Ústavní soud se v aktuálním rozhodnutí sp.zn. I. ÚS 1799/13 vyjádřil negativně k požadavku dvojí formy předkládání návrhů na zápis do OR. ÚS v tomto případě konstatoval, že soud nemá právo požadovat po navrhovateli předložení elektronické formy listiny ukládané do sbírky listin, pokud účastník už před tím předložil formu listinnou. Rozhodnutí je důležité především z toho důvodu, že dovoluje i opačnou interpretaci a pragmaticky pracuje s pojmem listiny. Současně nepřímo poukazuje na legislativně-technický problém používání pojmu "listina" v případech,  kdy je lépe použít pojmu "písemnost" - lze se pak vyhnout technickým absurditám typu "listinná forma listiny" nebo "elektronická listina." Většina českého zákonného práva je už v tomto směru terminologicky konzistentní, ale tímto neduhem trpí vedle účinné úpravy OR třeba i nový občanský zákoník - rozhodnutí ÚS tedy může tento jeho nedostatek pomoci řešit, aniž by bylo nutno spoléhat pouze na neurčitě obecnou a tím pádem prakticky zbytečnou zákonnou analogii v § 3026 odst. 1.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: