pondělí, listopadu 30, 2009

Tiskový brífink - právo a technologie na Právnické fakultě MU

Tiskový brífink se zaměří na aktuální témata z oboru práva informačních a komunikačních technologií. Současně bude představen nově zřizovaný Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity a projekt Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost s názvem Právo a technologie.

Na brífinku budou k dispozici odborníci na soukromoprávní i veřejnoprávní regulaci informačních a komunikačních technologií, právní informatiku i na právo výzkumu a vývoje - po skončení oficiální části brífinku (cca 0,5 hod.) bude možnost posezení u kávy/vína a malého občerstvení spojená s možností individuální diskuse či konzultace aktuálních otázek.

Místo: kavárna Pod Obrazy (http://www.podobrazy.cz/), Moravské nám., Brno
Datum a čas: 15.12.2009, 14:00.

Akreditace prostřednictvím tohoto formuláře.

pondělí, listopadu 02, 2009

Takedown Hall of Shame

Síň hanby, kde budou zveřejňovány absurdní případy blokování nebo odstraňování informací, zřídila EFF. Aktuální případy jsou především ze severoamerického právního prostředí, ale uživatelé mohou sami navrhovat další případy i odjinud.

Hlavní stránku Hall of Shame viz zde.

sobota, října 31, 2009

Rozhodnutí o právu na informace

Zajímavé správní rozhodnutí zahrnující metadata pod rozsah práva na informace vydal Vrchní soud v Arizoně. Smyslem rozhodnutí bylo především postihnout případy, kdy by mohlo docházet k manipulaci dokumentů například formou antidatování.

Plný text rozhodnutí v .pdf viz zde.
O verdiktu informoval časopis Wired zde.

středa, října 21, 2009

Prodej software z druhé ruky v ČR

Zajímavý případ prodeje software z druhé ruky se právě přihodil v souvislosti s uvedením MS Windows 7. Okolnosti nejsou zcela jasné a jisté není ani to, zda bude mít případ právní dohru. Jedná se však o jeden z prvních medializovaných případů tohoto typu u nás.

O případu informoval web zive.cz zde.

úterý, října 20, 2009

Konference eGov Days

Právě byl publikován Call for Papers na tradiční konferenci eGov Days 2010. Jedním z témat konference je i eJustice.

Call for papers v .pdf viz zde.
Konferenční web viz zde.

neděle, října 11, 2009

Nová forma doručování

Žalobci se u britského High Court podařilo dosáhnout rozhodnutí proti anonymnímu uživateli, který pod jménem žalobce vystupoval na síti Twitter. Vzhledem k tomu, že identita žalovaného nebyla známa, bylo rozhodnutí doručeno právě přes jeho profil na Twitteru. Většina odborných komentářů rozhodnutí použít Twitter k doručení rozhodnutí vítá a oceňuje především pro jeho pragmatičnost.

Komentář webu out-law.com viz zde.
Komentář The Sun viz zde.
Komentář MediaIte.com viz zde.
Přelomové rozhodnutí ve věci software z druhé ruky

Okresní soud ve Washingtonu ukončil přes rok trvající spor a přijal poněkud překvapivou interpretaci v otázce prodeje software z druhé ruky, když na paralele s filmem konstatoval, že při prvním prodeji dochází u software k tzv. vyčerpání majetkových práv autorských. Toto rozhodnutí tedy v podstatě legalizuje v USA prodej software z druhé ruky. Vzhledem k závažnosti celého případu a kontroverzní argumentaci však lze očekávat odvolání.

Připomínáme, že podobný problém řeší už delší dobu německé soudy a v nejbližší době očekáváme verdikt BGH, který by měl sjednotit dosavadní rozpornou praxi v Německu.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, října 09, 2009

Reakce na zprávu generálního advokáta

Jak se dalo očekávat, reakce na poněkud diskutabilní názory vyjádřené ve zprávě generálního advokáta Madura ve věci Google AdWord na sebe nenechaly dlouho čekat. Protiargumenty trefně shrnuje jeden z partnerů Pinset Masons, John Mackenzie na serveru out-law.com.

Celý článek viz zde.

středa, října 07, 2009

Nová akademická pozice - právo ICT/právní informatika

Právnická fakulta MU vypisuje výběrové řízení na místo asistenta/ky pro obor práva informačních a komunikačních technologií a/nebo právní informatiky. Jedná se o novou pozici s nástupem 1.1.2010.

Pro více informací viz oznámení zde.

pátek, září 25, 2009

ESD - zpráva generálního advokáta ve věci AdWord (Google)

Hned několik zajímavých a do značné míry překvapivých názorů se objevilo v právě publikované zprávě generálního advokáta P. Madura k případu AdWord. Nejdůležitější interpretační závěry jsou formulovány k hodnocení registrace označení shodných s ochrannými známkami ve službě AdWord v tom smyslu, že nejde o užití předmětných ochraných známek. Druhý kontroverzní názor pak hodnotí služby analogické k AdWord jako nikoli naplňující znaky služeb informační společnosti dle Směrnice o eCommerce (2000/31/ES). Otázkou zůstává, zda generální advokát Maduro plně domýšlí důsledky takové interpretace stejně jako to, zda se s interpretačními závěry ztotožní ESD. Zprávu a v ní obsažené argumenty však rozhodně stojí zato kriticky prostudovat.

Plný text zprávy viz zde.

úterý, září 22, 2009

Radim Polčák: Právo a evropská informační společnost (kniha k dispozici i elektronicky)

Díky podpoře výzkumného záměru č. MSM0021622405 Právnické fakulty Masarykovy Univerzity mohla být právě vydaná kniha Právo a evropská informační společnost uvolněna v elektronické formě k volnému stažení. Autor ocení komentáře a náměty, které můžete připojit v diskusi níže.

Kniha je k dispozici ve formátu .pdf zde.

neděle, září 13, 2009

Odpovědnost ISP - webhosting

Zajímavé rozhodnutí konkretizující limity odpovědnosti ISP založené Digital Millenium Copyright Act (DMCA) vydal Kalifornský federální soud. Přisoudil výrobci luxusních módních výrobků Luis Vuitton vysokou náhradu škody proti dvěma hostingovým společnostem poskytujícím prostor pro provoz plagiátorských prodejních webů. Žalobci se podařilo prokázat vědomou nedbalost na straně ISP.

Rozhodnutí zatím není k dispozici on-line v plném textu, obsáhlejší analýzu přináší web ars technica zde.

pátek, září 11, 2009

ESD k distančním spotřebitelským smlouvám

ESD ve svém novém rozhodnutí konkretizoval důvody, za kterých může prodejce žádat náhradu za opotřebení zboží vráceného v obligatorní lhůtě po dodání na základě distančního kontraktu (v ČR 14 dní). Tato legální (tj. všeobecně závazná) interpretace se vztahuje prakticky na všechny internetové prodeje a konstruuje institut náhrady za opotřebení jako výjimečný povětšinou s důrazem na prokázání protiprávního jednání spotřebitele.

Plný text rozhodnutí viz zde.

čtvrtek, září 10, 2009

Rozhodnutí ESD ve věci internetových sázkových kanceláří

ESD se vyjádřil v rozhodnutí o předběžné otázce k možnosti států regulovat na svém území činnost zahraničních sázkových kanceláří nabízejících své služby přes internet. Přestože některé populární komentáře hodnotí toto rozhodnutí jako začátek konce přeshraničního sázení na internetu, je skutečný jeho význam minimální. Soud sice konstatoval, že stát může zakázat na svém území působení zahraničních sázkových kanceláří, neexistuje však stále možnost, jak tento zákaz vynutit mimo území příslušného státu, pokud takové sázení probíhá přes internet. Jedinou možností tak i nadále de facto zůstává blokování vnitrostátních linek.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Návrat po letní přestávce

Spoluorganizace konference Lex Informatica 2009, Letní školy práva ICT a 1. Dnů českého ICT práva, jakož i plnění nového projektu OPVK nás přes léto natolik zaměstnaly, že bylo třeba vyhlásit na blogu malou přestávku. Od podzimu však bude blog i nadále pokračovat v informování o aktuálních událostech v oboru práva ICT a právní informatiky.

úterý, června 23, 2009

Lex Informatica 2009

Letošní konference Lex Informatica se uskuteční ve dnech 22.7.-23.7. v Budapešti. Účast je zdarma, každá z účastnických zemí může navíc na akci delegovat určitý počet účastníků, kterým organizátoři zajistí zdarma ubytování. Kvótu pro ČR přiděluje Pracovní skupina pro právo a ICT, zájemci se mohou neformálně hlásit na e-mailu radim.polcak@law.muni.cz.

Více informací j průběžně zveřejňováno na webu http://www.lexinformatica.law.pte.hu/

čtvrtek, května 28, 2009

Letní škola práva ICT

Bylo otevřeno přijímání přihlášek na Letní školu práva ICT, která se v letošním roce uskuteční v termínu 14.9.-18.9. ve slovenském středisku Kaskády. Školu jako v minulých letech organizují společně pracoviště sdružené ve Vienna Core Group, tj. Masarykova univerzita, Wirtschaftsuniversität Wien, Univerzita Pécs, Univerzita Wroclaw, Univerzita Komenského (Bratislava) a Univerzita P.J. Šafárika (Košice), letos v gesci Univerzity Komenského. Na školu se mohou za Českou republiku hlásit studenti studující v ČR (včetně cizích státních příslušníků), a to prostřednictvím tohoto formuláře. Účast je zdarma resp. za symbolický poplatek, studenti PrF MU mají možnost požádat o mimořádné stipendium.

čtvrtek, května 07, 2009

Cyberspace 2009 - otevřeno přijímání abstraktů

Byl publikován Call for Papers na podzimní konferenci Cyberspace 2009. Současně bylo zahájeno přijímání abstraktů. Stejně jako v minulých letech mohou studenti MU využít možnosti bezplatné registrace.

Call včetně termínů viz zde.
Formulář pro příjem abstraktů viz zde.
Registrační formulář viz zde.

pondělí, dubna 20, 2009

Workshop - kyberkriminalita

Workshop na téma aktuálních otázek praxe vyšetřování a stíhání kyberkriminality se uskuteční na Právnické fakultě MU dne 20. 5. 2009. Workshop je otevřený pro odbornou veřejnost a účast je zdarma.

Pozvánku viz zde.
Zájemci o účast se mohou nezávazně registrovat zde.

čtvrtek, března 26, 2009

Letní škola

Po delší odmlce přinášíme oznámení o další zajímavé letní škole. Podle slov organizátorek, které můžeme pravidelně vídat na naší konferenci Cyberspace, se bude jednat o nezapomenutelnou událost. Slibné je už téma "How Virtual is Reality." Více informací naleznete zde.

pondělí, února 23, 2009

Možnost účasti na veřejných přednáškách

Po nahlášení prostřednictvím jednoduchého formuláře má kdokoli možnost navštívit veřejné přednášky na Právnické fakultě MU v předmětech Právo ICT II a Kritická právní teorie. Formulář s termíny a tématy přednášek viz zde.

středa, února 18, 2009

Jednání v případu Pirate Bay

Ostře sledovaný švédský případ Pirate Bay se dočkal prvního jednání. Případ provází široká medializace a značný politický zájem na obou stranách.

Další vývoj můžete sledovat i prostřednictvím některého z následujících serverů:
- Blog TorrentFreak zde
- Blog Wired.com zde
- OS News zde
- tweet zde
Letní škola v Hanoveru

Bylo zahájeno přijímání přihlášek na Letní školu IT práva pořádanou Leibnizovou univerzitou v Hanoveru. Školu pořádá jeden z nejznámějších evropských institutů ICT práva v termínu 6.-31. července 2009. Další informace a přihlášku viz na tomto webu.

pondělí, února 02, 2009

Ochrana osobnosti na blogu

Queen's Bench rozhodl ve věci žaloby na ochranu osobnosti bloggera, kterého urazil jeden z diskusních příspěvků. Soud žalobu zamítnul s hlavním argumentem v tom smyslu, že blogger měl nad blogem plnou kontrolu a měl možnost příslušný příspěvek smazat. Pokud tak neučinil, lze jeho jednání považovat za souhlas s publikací urážlivého textu. Plný text rozhodnutí viz zde.

Prostudováním rozhodnutí lze dojít k závěru, že okolnosti případu jsou víceméně výjimečné, proto je třeba brát interpretační závěry soudu s rezervou.

pátek, ledna 30, 2009

Utajené přípravy dohody o duševním vlastnictví

Podle informací zveřejněných EFF je v současné době v jednání velká multilaterální dohoda o ochraně práv duševního vlastnictví zaměřená především na internet. Informace jsou zatím velmi kusé, není ani jasné, zda a případně které evropské státy se účastní vyjednávání. Podrobnosti viz zde (užitečné jsou i linky pod článkem).

středa, ledna 28, 2009

Průlomové rozhodnutí v doménovém sporu

Rozhodnutí, které nepovažuje doménové jméno za integrální součást podnikatelské aktivity spočívající v hazardním hraní, vydal Odvolací soud státu Kentucky. Rozhodnutím byl odmítnut postih, jehož objektem byla doménová jméno provozovatelů hazardních her. Průlom lze spatřovat především v doposud nevídaném restriktivním přístupu amerických soudů, které až doposud na základě doktríny minimum contact užívaly všech dostupných prostředků k prosazení vlastních imperativních norem (je pravděpodobné, že toto rozhodnutí bylo motivováno i relativně nedávným verdiktem rozhodčího soudu WTO ve věci hazardních her na internetu).

Plný text rozhodnutí v .pdf viz zde.
Komentáře viz např. zde (Legal Satyricon), nebo zde (Times Leader)
V případu se angažovala i EFF (viz zde)

pondělí, ledna 26, 2009

Zákonodárná iniciativa - loterie a pornografie

Pozoruhodnou zákonodárnou iniciativu schválil senát. Upravuje především hazardní hraní a rovněž povinnost ISP blokovat právně závadný obsah (především nově zakázané hazardní hry, pornografii a další nezákonný obsah). Navrhované novely jsou zčásti v rozporu s mezinárodním právem veřejným (především s dohodami GATT a GATS), evropským právem (především s principem volného pohybu služeb) a z podstatné části též se zdravým rozumem (viz navrhované znění §2a zákona č. 480/2004 Sb.).
Schválení návrhu PSP ČR sice není pravděpodobné, tento případ se však rozhodně hodí k ilustraci standardní situace v právu ICT, kdy sice mohou být splněny formální náležitosti právotvorby, efektivita předpisu však troskotá na absolutním nedostatku materiálních náležitostí.

Plný text návrhu viz zde. Své komentáře můžete připojit (komentáře jsou redigované a bohužel můžeme zveřejnit jen ty, které nebudou obsahovat žádná příliš vulgární slova).

čtvrtek, ledna 22, 2009

PSI - komparativní analýza

ePSI Plus publikovalo další verzi komparativní analýzy národních implementací směrnice o dalším využití informací veřejného sektoru (u nás harmonizována v rámci zákona č. 106/1999 Sb.). Analýza obsahuje zajímavé závěry především ohledně licenční cenové politiky, přičemž se ukazuje, že nejvýhodnější pro stát je poskytovat data z veřejných databází zcela zdarma. Plý text v pdf viz zde.

sobota, ledna 10, 2009

Seminář - doménová jména

CZ.NIC pořádá ve spolupráci s Pracovní skupinou pro právo a ICT PrF MU seminář o aktuálních otázkách práva doménových jmen. Seminář se uskuteční 5. 2. 2009 v prostorách Právnické fakulty MU - podrobnější informace a registrační formulář viz zde.

pondělí, ledna 05, 2009

Výroční zpráva ICANN

Ke konci roku 2008 byla publikována výroční zpráva ICANN. Neobsahuje žádné překvapivé informace, jediným jejím podivuhodným momentem je relativně vysoký počet podání ombudsmanovi. Celý text zprávy viz zde.