úterý, prosince 30, 2014

pátek, prosince 26, 2014

Fyzická vizualizácia dát

Dávam do pozornosti zaujímavý projekt Pierra Dragicevica (INRIA) a Yvonne Jansen (University of Copenhagen) ohľadom zoznamu chronológie príkladov fyzickej vizualizácie dát a súvisiacich artefaktov. Za pozornosť stoja futuristické príspevky pre roky 2025 a vyššie.


středa, prosince 24, 2014

Štědrovečerní post Cory Doctorowa

Výjiměčně zajímavé zamyšlení nad právem a přirozeností informačních technologií publikoval dnes Cory Doctorow. Text, který sumarizuje myšlenky z jeho posledních publikací a konferenčních vystoupení, sice zřejmě ani v tento den neobrátí k pokání naši informačně-feudalistickou úderku, která mu pravděpodobně neporozumí dílem kvůli tomu, že pro samou ruštinu neumí pořádně anglicky, a dílem proto, že ji dočasně paradoxní tvar toho, co setrvačností označujeme jako duševní vlastnictví, doposud (kupodivu nějak) živí. Normálním právníkům ale může tento text zpříjemnit sváteční rozjímání a poskytnout inspiraci do další práce.

Plný text na webu Wired viz zde.

Rád bych také využil této příležitosti a popřál všem požehnané svátky - ať už slaví Vánoce, Chanuku, nebo se z úcty k narozeninám proroků snaží v tuto dobu oslavám spíše vyhýbat.

Radim Polčák

pátek, prosince 12, 2014

Rozsudek ve věci C-212/13: František Ryneš v. Úřad pro ochranu osobních údajů

SDEU vydal dlouho očekávaný rozsudek ve věci František Ryneš v. Úřad pro ochranu osobních údajů. Z tiskové zprávy soudu Soudu vybíráme:
"Soudní dvůr konstatuje, že výjimka stanovená směrnicí pro zpracování údajů prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností musí být vykládána striktně."
"Z toho důvodu nelze provozování kamerového systému, který zabírá veřejné prostranství, a je tudíž zaměřen mimo soukromou sféru osoby zpracovávající údaje, považovat za „výlučně osobní či domácí činnost“."

Tisková zpráva zde.

Plný text rozsudku.

Děkujeme Martinovi Husovcovi za upozornění.

pondělí, prosince 08, 2014

Uber zakázán v Nizozemsku

Dne 8. 12. 2014 rozhodl nizozemský odvolací správní soud (College van beroep voor het bedrijfsleven) tak, že společnost Uber porušila nizozemské předpisy upravující poskytování taxislužby. Uber porušuje tyto předpisy tím, že vybírá řidiče a poskytuje vybraným řidičům aplikaci jejíž prostřednictvím dochází ke kontaktu mezi řidičem a zákazníkem. Uber určuje tarify za jízdu a zprostředkovává platbu mezi řidičem a zákazníkem, přičemž si z této částky nechává 20 %. Podle soudu se tedy nejedná o pouhé poskytování technologie a umožnění propojení nabídky a poptávky, ale dopravu osob za úplatu, k níž nemá povolení.

Rozhodnutí v originále k dispozici zde.

Eva Fialová