pátek, července 28, 2017

Posudek - PNR

Soudní dvůr vydal negativní posudek k PNR smlouvě s Kanadou. Posudek je relativně rozsáhlý, ale většina argumentů se týká přílišné obecnosti jednotlivých ujednání zejména co do otázky konkrétních účelů zpracování předmětných dat a specifikace oprávněných orgánů.

Plný text posudku viz zde.
Aktuální komentář Chrise Kunera viz zde.

neděle, července 09, 2017

Případ Uber - stanovisko generálního advokáta

Generální advokát Szpunar vydal stanovisko ke druhé větvi případu Uber. Podle očekávání vyšel ze svého původního názoru, tj. že Uber je nutno považovat především za poskytovatele přepravních služeb (nikoli za poskytovatele služeb informační společnosti), a konstatoval možnost jeho bezprostřední regulace vnitřními předpisy ve členských státech bez nutnosti předchozího oznámení ve smyslu směrnice č. 98/34/ES resp. směrnice č. 98/48/ES.

Plný text stanoviska k otázce oznamovací povinnosti viz zde.
Původní stanovisko k povaze platformy Uber viz zde.

čtvrtek, července 06, 2017

Open Position: IT Legal Counsel (Swiss Re, Bratislava)

Swiss Re - one of the world's leading wholesale providers of reinsurance, insurance and other innovative forms of insurance-based risk transfer, is looking for a Legal Counsel based in Bratislava to provide and coordinate legal support related to technology, including cloud computing, smart analytics, implementation and deployment of new technological solutions, licensing of software and other tools, as well as related IT outsourcing arrangements. Apply and find more information here.

pondělí, července 03, 2017

NSS - doplněné podání

NSS se vyjádřil k otázce, komu je třeba adresovat potvrzení dřívějšího podání ve smyslu § 37 odst. 2 SŘS, a konstatoval povinnost strany potvrdit podání u soudu, kde bylo učiněno původní podání. Případ se částečně podobá věci, v níž dříve pod sp. zn. I. ÚS 955/16 rozhodl Ústavní soud - v aktuálním případě však strana nepodávala na více místech současně, ale učinila podání pouze u krajského soudu (kterému však nebyla podána původní kasační stížnost).

Plný text rozhodnutí viz zde.