sobota, března 11, 2017

Kolokvium Ústavu státu a práva AVČR

Ústav státu a práva pořádá 15. března kolokvium na téma odpovědnosti za moderní technologie se zaměřením na družicovou navigaci. Bližší informace viz na ústavním webu zde.

pondělí, března 06, 2017

SDEU - zásah do majetkových práv autorských vysíláním

Soudní dvůr se v rozhodnutí ve věci C‑275/15 vyslovil k rozsahu ust. čl. 9 směrnice č. 2001/29/ES. Použil při tom zajímavé geolokační kritérium "oblasti původního vysílání."

Plný text rozhodnutí viz zde.