úterý, června 18, 2013

Patentovatelnost DNA

Supreme Court of the United States zveřejnil napjatě očekávané rozhodnutí ve věci patentovatelnosti lidské DNA ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY ET AL. v. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL. 569 U. S. _ (2013).
Soudci se jednomyslně shodli, že DNA získaná z lidského těla nemůže být předmětem patentu, jelikož se jedná o přírodní výtvor, na jehož povaze pouhá laboratorní separace nic nemění. Na druhou stranu soud přímo ve výroku uznal, že uměle vytvořenou DNA (tzv. cDNA) patentovat lze, jelikož se nejedná o v přírodě běžně se vyskytující látku. Společnost Myriad Genetics lokalizovala a dokázala separovat geny významně zvyšující riziko zhoubných nádorových onemocnění, k těmto genovým mutacím získala několik patentů. Soud byl pak na základě podání nucen posoudit přípustnost sedmi z nich, přičemž tři patenty (zde, zde a zde), týkající se právě genů izolovaných z lidského genomu prohlásil za nepřípustné. Kritici této části průlomového rozhodnutí argumentují bezúčelností dosavadních miliardových investic a varují před omezením výzkumu v této oblasti.
Celé rozhodnutí, včetně concuring opinion soudce Scalii (který se připojil k výroku většiny), je dostupné např. zde.

Za guest blog děkujem: Filipu Horákovi

středa, června 12, 2013

Pozvánka na Workshop: Smluvní aspekty dodávek komplexních IT systémů včetně pohledu veřejného zadavatele

ÚPT Vás srdečně zve na workshop Smluvní aspekty dodávek komplexních IT systémů včetně pohledu veřejného zadavatele

Den:                    úterý, 25 června 2013 – 10:00 - 13:00/14:00
Místo:                 Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Veveří 70, 611 80 Brno, přednášková místnost 030
Přednášející:
Mgr. Martin Kovaľ, advokát                                                      specialista na oblast ICT a právo duševního vlastnictví
JUDr. Jan Strelička, advokát                                                      specialista na oblast veřejného investování a práva ICT
Anotace:
Workshop bude zaměřen na praktické právní problémy při dodávkách velkých informačních celků „na míru“ pro veřejný i soukromý sektor. Problematika bude rozebrána zejména z pohledu smlouvy o dílo, jako nejčastěji používaného smluvního typu, přičemž bude pozornost věnována zejména těmto smluvním ustanovením:
-          Předávací a přebírací procedury
-          Licenční podmínky
-          Vady plnění a záruky
-          Smluvní pokuta a náhrada škody
Část workshopu bude věnována také specifickým otázkám zadávání veřejných zakázek v IT.
Přihlášení:
Účast na workshopu je bezplatná.
Organizace workshopu je podpořena Evropským sociálním fondem v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).
Svou účast prosím nezávazně ohlaste prostřednictvím formuláře na této adrese:
Vaše registrace pomůže organizátorům zajistit odpovídající občerstvení.
Případné dotazy směřujte na michal.koscik@law.muni.cz  tel. 549 49 3312

čtvrtek, června 06, 2013

pondělí, června 03, 2013

Workshop "Přihlašování vynálezů do zahraničí"

Ústav práva a technologií Vás zve na workshop "Přihlašování vynálezů do zahraničí"
Datum konání: úterý 4. června 2013, 10:15-11:45
Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, místnost č. 109
Přednášející:
  • Mgr. Lukáš Dlabáček, patentový zástupce
  • JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., Katedra evropského a mezinárodního práva, PrF MU

S ohledem na princip teritoriality práv k duševnímu vlastnictví platí patent pouze v tom státě, v němž je chráněn. Z toho vyplývá, že v těch zemích, kde patent není udělen, může být vynález bezplatně kýmkoli využíván. Proto je třeba vždy pečlivě zvážit, v jakých zemích bude přihlašovatel vynálezu usilovat o zajištění jeho ochrany patentem. Za účelem částečné eliminace principu teritoriality došlo na základě mezinárodních smluv ke zjednodušení či usnadnění ochrany vynálezů formou patentů ve více zemích současně. Není tak třeba vždy podávat v každé zemi zvlášť národní přihlášku vynálezu.

Cílem workshopu je především představit a zanalyzovat možnosti ochrany vynálezů v zahraničí:
  • mezinárodní patentová přihláška na základě Smlouvy o patentové spolupráci
  • evropský patent
  • připravovaný jednotný patent v rámci všech členských států EU (kromě Itálie a Španělska) a jednotný patentový soud
  • informace o ekonomické náročnosti každé z možností.

Prostor bude dán i pro dotazy účastníků na dané téma.

Tato akce je financována z Evropského sociálního fondu v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).


V případě zájmu o účast na workshopu kontaktujte JUDr. Radima Charváta, Ph.D. LL.M.
e-mail: charvat@law.muni.cz


Pozvánka zde.