středa, srpna 28, 2013

Americká judikatura - IP cloaking a facebook

Prvním zajímavým rozhodnutím, o kterém informujeme, je schválení smíru v případu class action proti Facebook z titulu ochrany osobnosti v případech zahrnutí uživatelů do sponzorovaných příspěvků bez jejich vědomí - hodnota smíru je 20 mil. USD. Druhé rozhodnutí, jehož text přinášíme, týká se tzv. IP cloaking, tj. obcházení blokace prostřednictvím fingované IP adresy - soud v tomto případě dospěl k závěru, že toto jednání naplňuje skutkovou podstatu Computer Fraud and Abuse Act. V tomto případě však nešlo o individuální jednání ale o jednání poskytovatele služby.

Schválený text smíru v případu Facebook přinesl časopis Wired zde.
Text prvoinstančního rozhodnutí v případu IP cloaking viz na Sribd zde.

pátek, srpna 16, 2013

První rozhodnutí ve sporu o nové domény první úrovně

Rozhodčí panel WIPO publikoval první rozhodnutí, kterým vyhověl stížnosti proti návrhu na registraci domény první úrovně podané z důvodu existence ochranné známky. Panel rozhodl v poměru 2:1 a k rozhodnutí je rovněž připojeno odlišné stanovisko.

Plný text rozhodnutí .delmonte viz v .pdf zde.
Všechna dosavadní rozhodnutí panelu jsou k dispozici zde.

úterý, srpna 13, 2013

Peter Suber: "Open Access" zdarma ke stažení

Zásadní dílo "otce zakladatele" hnutí Open Access Petera Subera s prostým názvem "Open Access" je nyní dostupné online pod licencí Creative Commons 3.0 BY-NC.
V různých formátech (i pro elektronické čtečky) je pak ke stažení na domovské stránce knihy.