pátek, dubna 25, 2008

Usnesení k evropské politice duševního vlastnictví

Evropský parlament přijal koncepční usnesení, v němž formuluje doporučení pro perspektivní opatření na poli ochrany autorských práv a podpory rozvoje kulturního průmyslu. Zásadním momentem je v oblasti autorských práv důraz na politiku informování veřejnosti a spolupráce s občanským sektorem - usnesení tedy odmítá jako neefektivní restrikce, represi a zastrašování a doporučuje nekriminalizovat ktivity, jako je sdílení chráněného obsahu pro nekomerční účely.

Plný text usnesení viz zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0123&language=CS&ring=A6-2008-0063

pondělí, dubna 21, 2008

Nové LL.M. v právu a technologiích

Irská národní univerzita v Galway spustila program LL.M. v oboru práva a technologií. Jedná se o klasické ECTS studium pro absolventy práv nebo víceoborových studií se zaměřením na právo. Blíže informací můžete nalézt zde: http://www.nuigalway.ie/law/postgrad/llm_ltg.html
Nová forma linkingu?

O pravděpodobně prvním případu právního postihu linkingu formou RSS informoval server Out-Law.com. Francouzské soudy uznaly odpovědnost provozovatele www stránek, na nichž se formou automatického RSS feed objevil odkaz k protiprávnímu obsahu. K diskutabilnímu rozhodnutí si můžete přečíst článek zde, poslechnou si rádiový komentář zde (mp3, 10 MB) nebo si přečíst kritický komentář na blogu zde.

Plný text rozhodnutí ve francouzštině viz zde.

sobota, dubna 19, 2008

Iniciativa britského nahrávacího průmyslu

Britský nahrávací průmysl reagoval na vládní návrh explicitní úpravy převodu formátů pro osobní potřebu (z hudebního CD do komprimovaného datového formátu) požadavkem na zavedení zvláštního poplatku či nepřímé daně placené za hudební přehrávače. Oproti známým modelům je tento návrh zajímavý především požadavkem na metodu stanovení výše takového poplatku - ta by měla být dohodnuta vzájemným jednáním mezi zástupci nahrávacího průmyslu a výrobci přehrávačů. Že jde o vážně míněnou iniciativu, dokládají zveřejněné dokumenty (viz link níže).

Článek serveru out-law sumarizující aktuální vývoj naleznete zde.
Plný text návrhu ve formátu pdf viz zde.
KnowRights 2008

Letošní ročník konference KnowRights se uskuteční v Polském Krakově ve dnech 18.-19. září. Konference již byla vyhlášena a nyní probíhá přijímání abstraktů. Po zkušenostech z minulých let se bude jistě opět jednat o vydařenou ICT právnickou akci s širokým tematickým rozsahem a bohatou evropskou účastí.

Oficiální stránky konference včetně call for papers a registračních údajů viz zde: http://knowright08.ocg.at/index.html