pátek, července 30, 2010

Zajímavé nové publikace on-line

Upozorňujeme na dvě zajímavé publikace z oboru práva ICT a právní informatiky, obě navíc dostupné zdarma on-line. První je zvláštní číslo časopisu EJLT, které obsahuje výběr kapitol z nedávno vydané výjimečně povedené knihy Abdula Paliwaly mapující vývoj angloamerické právní informatiky. Druhým doporučeným pramenem k prázdninovému studiu je nové číslo open source odborného časopisu JIPITEC, které obsahuje hned několik špičkových článků vrcholných představitelů evropské vědy práva duševního vlastnictví.

Zvláštní číslo časopisu EJLT (jednotlivé články v html) viz zde.
Druhé číslo časopisu JIPITEC viz v html zde. Tiskovou verzi v .pdf viz zde.

úterý, července 27, 2010

Odstranění ochrany iPhone (jailbreak)

EFF uspěla s žalobou na zahrnutí tzv. jaibreaku mezi typické výjimky z ochrany podle DMCA. V mnoha směrech se jedná o průlomové rozhodnutí a jistě ovlivní další směřování ochrany DRM v USA.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Komentář časopisu Wired viz zde.
Oslavný komentář EFF viz zde.
Soudní dvůr k internetovému sázení

Další předběžnou otázku k činnosti internetových sázkových kanceláří rozhodoval Soudní dvůr. Nikoli překvapivě dospěl k závěru, že stát může na svém území nediskriminačně zakázat poskytování služeb internetového sázení. Toto rozhodnutí, přestože bylo v některých komentářích chápáno jako krok k omezení možností internetových sázkových kanceláří působit ve členských státech EU, nepřináší do problematiky internetového sázení nic závažného. Stále totiž nelze zakázat občanům členských států, aby prostřednictvím internetu "vycestovali" do jiného členského státu a umístili tam své sázky. Internetové sázkové kanceláře tedy mohou nadále působit z Malty či Kypru, jen mohou být omezeny v zakládání národních poboček.

Plný text rozhodnutí viz zde.
YouTube odpovídá jen jako ISP

V případě zásahu do subjektivních práv formou videa umístěného na YouTube se tato služba považuje za ISP typu hosting podle specifického ustanovení DMCA. Rozhodl o tom formou souhrnného rozsudku americký soud. DMCA používá obdobný režim omezení odpovědnosti jako Směrnice o eCommerce - v obou případech však prozatím pro služby typu YouTube chybí do značné míry konkrétní judikatura především k otázkám tzv. notice a takedown procedur.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Stručný komentář serveru out-law.com viz zde.

neděle, července 25, 2010

Dostupnost národních zpráv IACL

Po omezenou dobu jsou dostupné ke stažení národní zprávy z 18. Kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva. Pro obor práva ICT jsou zajímavé především sekce Internet Crimes a Intellectual Property. Dokumenty budou po skončení akce odstraněny z webu (některé národní zprávy budou pak publikovány jako články nebo monografie), takže je doporučujeme stahovat na lokální disky.

Národní zprávy i zpravodajské souhrny viz zde.