úterý, října 23, 2012

Místo škodní události - databáze

SDEU se v rozhodnutí C-173/11 vyjádřil k otázce fóra v případech, kdy dochází k přeshraničnímu zužitkování databáze. Konzistentně s předchozí rozhodovací praxí soud v tomto případě konstatoval, že místem zužitkování databáze může být též cílový stát, je-li na něj přímo zaměřena aktivita pořizovatele.

Plný text rozhodnutí viz zde.

úterý, října 16, 2012

Právní aspekty Open Access

Při příležitosti již šestého ročníku celosvětového týdne Open Access si Vás dovoluje Ústav práva a technologií PrF MU pozvat na přednášku a následující diskusi na téma Právní aspekty Open Access.
S iniciační přednáškou vystoupí Bc. Jiří Marek V diskusním panelu zasednou: Mgr. Michal Koščík, Ph.D. (ÚPT PrF MU) Mgr. Václav Stupka (Kontrolní odbor RMU)
Mgr. Jaromír Šavelka (ÚPT PrF MU)

Moderátor: Mgr. Matěj Myška (ÚPT PrF MU)

Datum, čas a místo konání: 25. 10. 2012, 13.30-15.00 přednášková místnost č. 140, PrF MU, Veveří 70, Brno

Účast je v souladu s filozofií Open Access otevřena všem a zdarma - svoji účast, prosíme, potvrďte vyplněním registračního formuláře.

Těšíme se na Vaši účast!

úterý, října 09, 2012

Nejvyšší soud USA k odposlechům

Nejvyšší soud USA odmítl projednat podání proti dřívějšímu rozhodnutí Odvolacího soudu pro 9. obvod, jímž soud zamítl žalobu EFF směřující proti pravomoci National Security Agency získávat obsahová data z elektronických komunikací bez soudního příkazu. Právní úprava, která v Evropě nemá obdobu, tak zůstává nadále v platnosti.

Rozhodnutí o odmítnutí návrhu viz zde.
Původní rozhodnutí 9th Circuit viz zde.

Osiřelá díla

Rada ministrů schválila 5. října finální verzi směrnice o osiřelých dílech. Směrnice se primárně týká užití osiřelých děl knihovnami, vzdělávacími a kulturními institucemi.

Plný text směrnice (zatím bez čísla) viz zde.

Data retention před ÚS i na Slovensku

Zatímco v ČR již je účinná "data retention reloaded" (obšírněji se jí věnuje na serveru Lupa.cz Jiří Peterka) u našich východních sousedů se tato problematika dostává do hledáčku Ústavního soudu. Po dvouletém snažení neziskové organizace European Information Society Institute, o. z. a dvojím odmítnutí ze strany Generální prokuratury byla na Slovensku zvolena obdobná strategie jako u nás - totiž podáním ze strany poslanců Slovenské národní rady.

Více informací a plné znění stížnosti na webu EISI.


Smír ve sporu ohledně Google Library

V dlouholetém sporu mezi společností Association of American Publishers (AAP) a Google, který začal již v roce 2005, došlo ke smíru mezi těmito dvěma stranami. Nakladatelé mohou dle tohoto smíru požadovat stažení již zdigitalizovaných knih a časopisů ze služby Google Books. Vyloučena smírem není možnost uzavírat individuální dohody mezi jednotlivými členy AAP a Googlem. Zbytek dohody je bohužel důvěrný.
Tato mimosoudní dohoda se však nijak nedotýká dalších probíhající sporů týkajících se digitalizaci knižního fondu informačním gigantem (jako např. Authors Guild v. Google).