pondělí, června 03, 2013

Workshop "Přihlašování vynálezů do zahraničí"

Ústav práva a technologií Vás zve na workshop "Přihlašování vynálezů do zahraničí"
Datum konání: úterý 4. června 2013, 10:15-11:45
Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, místnost č. 109
Přednášející:
  • Mgr. Lukáš Dlabáček, patentový zástupce
  • JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., Katedra evropského a mezinárodního práva, PrF MU

S ohledem na princip teritoriality práv k duševnímu vlastnictví platí patent pouze v tom státě, v němž je chráněn. Z toho vyplývá, že v těch zemích, kde patent není udělen, může být vynález bezplatně kýmkoli využíván. Proto je třeba vždy pečlivě zvážit, v jakých zemích bude přihlašovatel vynálezu usilovat o zajištění jeho ochrany patentem. Za účelem částečné eliminace principu teritoriality došlo na základě mezinárodních smluv ke zjednodušení či usnadnění ochrany vynálezů formou patentů ve více zemích současně. Není tak třeba vždy podávat v každé zemi zvlášť národní přihlášku vynálezu.

Cílem workshopu je především představit a zanalyzovat možnosti ochrany vynálezů v zahraničí:
  • mezinárodní patentová přihláška na základě Smlouvy o patentové spolupráci
  • evropský patent
  • připravovaný jednotný patent v rámci všech členských států EU (kromě Itálie a Španělska) a jednotný patentový soud
  • informace o ekonomické náročnosti každé z možností.

Prostor bude dán i pro dotazy účastníků na dané téma.

Tato akce je financována z Evropského sociálního fondu v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).


V případě zájmu o účast na workshopu kontaktujte JUDr. Radima Charváta, Ph.D. LL.M.
e-mail: charvat@law.muni.cz


Pozvánka zde.

Žádné komentáře: