čtvrtek, března 31, 2011

Data retention v ČR protiústavní
Dnešním nálezem zrušil Ústavní soud ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních
a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání.
Zrušná ustanovení a vyhláška nesplňuje podle Ústavního soudu "ústavněprávní limity, neboť nesplňuje požadavky plynoucí z principu právního státu a je v kolizi s požadavky na omezení základního práva na soukromí v podobě práva na informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny, které plynou z principu proporcionality."

V rámci nálezu Ústavní soud i poznamenal, že navrhovatelé "zapomněli" na §88a TrŘ, které by bylo takté vhodno upravit tak, aby bylo ústavně konformní.
Narozdíl od německého Spolkového ústavního soudu zamítl (i když jen ve formě obiter dicta) český Ústavní soud i princip data retention jako takový, což lze kvitovat s povděkem.

Rozhodnutí bude analyzováno v dalším čísle Revue pro právo a technologie.

Plný text nálezu.

úterý, března 29, 2011

O osudu data retention rozhodne český Ústavní soud již tento čtvrtek

V 10 hodin dopoledne bude veřejně vyhlášen nález Pléna ve věci zrušení české úpravy uchovávání lokalizačních a provozních údajů. Připojí se český Ústavní soud k německému Spolkovému ústavní soudu a prohlásí provedení data retention za neústavní?

Revue pro právo a technologie s článekm zabývajícím se danou problematiku
Text návrhu v pdf

středa, března 23, 2011

Google AdWords Workshop

Institute of Law and Technology cordially invites you to attend a workshop:

Making Money by Riding on the Coattails of the Reputation of the
Trademarks of Others OR an Inventive Business Model That Happens to Reveal the Flaws of the Traditional Perception of Trademark Use?


Keynote:
Mag. Maximilian Schubert, LLM
Legal officer at ISPA (Internet Service Providers Austria)

Workshop will be led by:
Mgr. Matěj Myška (Institute of Law and Technology)

Date and time: 7th April 2011, 14.00 - 16.00
Venue: Room n. 109, Faculty of Law, Masaryk University
Entrance: Free

Please use this form to confirm your attendance.

WORKSHOP FLYER

úterý, března 22, 2011

6. Internationales Symposium "Smart Life: Chancen und Risiken eines total digitalisierten Alltags"


Ve dnech 7. a 8. dubna 2011 pořádá univerzita v Pasově zajímavé symposium zaměřené nejen na právní otázky související s kompletní "digitalizací běžného života".

Více informací a přihlášky na webu výzkumného centra ReH..Mo, které akci organizačně zajišťuje.

úterý, března 15, 2011

Cenová regulace v energetice

Ústav práva a technologií Právnické fakulty MU si vás dovoluje pozvat na workshop Cenová regulace v energetice. Uskuteční se dne 31. 3. 2011 od 14:00 cca do 16:00 (včetně přestávky na kávu) na Právnické fakultě MU, Veveří 70, Brno v místnosti č. 109.

Přihlásit se lze pomocí tohoto formuláře

Témata, o kterých budeme diskutovat (samozřejmě bude možné otevřít i další témata přímo na místě):

  • mechanismus cenové regulace v elektroenergetice (cenová rozhodnutí),
  • možnosti uplatnění opravných prostředků proti cenovým rozhodnutím.
Pozvánka ve formátu pdf.

středa, března 09, 2011

Je Česká republika Zemí internetovou?

Společnosti Google a Boston Consulting Group včera představily novou studii o dopadu Internetu na české hospodářství. V roce 2009 internet přispěl českému hospodářství odhadem 130 miliardami korun, což představuje 3,6 % HDP. Poměrně překvapivě je Česká republika ve srovnání se zeměmi OECD na špici v ekonomické aktivitě na internetu, a to i přes podprůměrnou infrastrukturu.
Studie je dostupná na stránkách www.zemeinternetova.cz

středa, března 02, 2011

"Second hand" software před SDEU

Německý Spolkový ústavní soud svým usnesením ze dne 3. 2. 2011 položil Soudnímu dvoru pro EU zásadní předběžnou otázku, která se týká dovolenosti obchodvání s "použitými" počítačovými programy, tedy zda je možno přeprodávat licence k počítačovým programům.
Přesná formulace otázek však není doposud známa, situaci budeme nadále sledovat.

Tiskové prohlášení Spolkového ústavního soudu (v němčině)
Tiskové prohlášení společnosti usedSoft (v angličtině)