úterý, června 18, 2013

Patentovatelnost DNA

Supreme Court of the United States zveřejnil napjatě očekávané rozhodnutí ve věci patentovatelnosti lidské DNA ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY ET AL. v. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL. 569 U. S. _ (2013).
Soudci se jednomyslně shodli, že DNA získaná z lidského těla nemůže být předmětem patentu, jelikož se jedná o přírodní výtvor, na jehož povaze pouhá laboratorní separace nic nemění. Na druhou stranu soud přímo ve výroku uznal, že uměle vytvořenou DNA (tzv. cDNA) patentovat lze, jelikož se nejedná o v přírodě běžně se vyskytující látku. Společnost Myriad Genetics lokalizovala a dokázala separovat geny významně zvyšující riziko zhoubných nádorových onemocnění, k těmto genovým mutacím získala několik patentů. Soud byl pak na základě podání nucen posoudit přípustnost sedmi z nich, přičemž tři patenty (zde, zde a zde), týkající se právě genů izolovaných z lidského genomu prohlásil za nepřípustné. Kritici této části průlomového rozhodnutí argumentují bezúčelností dosavadních miliardových investic a varují před omezením výzkumu v této oblasti.
Celé rozhodnutí, včetně concuring opinion soudce Scalii (který se připojil k výroku většiny), je dostupné např. zde.

Za guest blog děkujem: Filipu Horákovi

Žádné komentáře: