středa, srpna 28, 2013

Americká judikatura - IP cloaking a facebook

Prvním zajímavým rozhodnutím, o kterém informujeme, je schválení smíru v případu class action proti Facebook z titulu ochrany osobnosti v případech zahrnutí uživatelů do sponzorovaných příspěvků bez jejich vědomí - hodnota smíru je 20 mil. USD. Druhé rozhodnutí, jehož text přinášíme, týká se tzv. IP cloaking, tj. obcházení blokace prostřednictvím fingované IP adresy - soud v tomto případě dospěl k závěru, že toto jednání naplňuje skutkovou podstatu Computer Fraud and Abuse Act. V tomto případě však nešlo o individuální jednání ale o jednání poskytovatele služby.

Schválený text smíru v případu Facebook přinesl časopis Wired zde.
Text prvoinstančního rozhodnutí v případu IP cloaking viz na Sribd zde.

Žádné komentáře: