neděle, dubna 26, 2015

Duties of care in cybercrime report

Velmi zajímavou studii zveřejnil Ústav pro právo, technologie a společnost (TILT) z Univerzity v Tilburgu. Studie posuzuje z pohledu čtyř jurisdikcí (nizozemské, USA, brazilské a české) existenci právních povinností osob soukromého práva, které mohou pomáhat při boji s kybernetickou kriminalitou. Především je studie zaměřena na povinnosti ISP, dodavatelů software a ostatních podnikatelů, při zabezpečování hardware a software a při obraně proti ransomware a DDoS útokům. Studie rovněž obsahuje návrhy de lege ferenda směřující ke zvýšení kybernetické bezpečnosti.

Celá studie je dostupná online zde.

Nový česko-slovenský PDV mailing list

Drazí přátelé,
nechybělo Vám někdy místo, kde byste mohli napsat svým kolegům z oblasti PDV, aniž byste museli po jednom všechny obepisovat? Oznámit konferenci, novou publikaci, nabídku na PhD pozici či pracovní místo, nebo prostě se zeptat, jestli někteří z Vašich kolegů už na něco podobného nenatrefili, resp. jaký je jejich názor?
Pokud ano, právě jste to místo našli: tecka)com> je mailing list akademiků, praktiků a nadšenců z oblasti PDV, který má sloužit k tomu, abychom naši každodenní práci mohli dělat efektivněji a dostali se vždy k aktuálním a úplným informacím, které pro ni potřebujeme. 

Držte i Vy příslovečný prst na tepu PDV života, přidejte se a neváhejte používat mailing list.

S pozdravem
Martin Husovec (moderátor)
Matěj Myška (moderátor)

neděle, dubna 19, 2015

Ukládání dat občanů Ruské federace

V Rusku bude od 1. září účinná nová právní úprava ochrany osobních údajů, která stanoví povinnost ukládat data občanů Ruské federace pouze na jejím území.
 
Zatím není jasné, zda bude možné tyto údaje mimo Rusko zpracovávat, nebo je pouze mimo Rusko předávat - čeká se na metodické pokyny od ruské Federální služby pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií. Sankcí za porušení však může být i blokování příslušné webové stránky.

Stručné shrnutí včetně analýzy možných důsledků je dostupné na stránkách Society for Computers and Law http://www.scl.org/site.aspx?i=ed41848

Jan Tomíšek (díky za guest blog)

pondělí, dubna 13, 2015

3. ročník konferece Lawfit

Dne 18. 5. 2015 se pod záštitou předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu koná již třetí ročník konference Lawfit, tentokrát s podtitulem "Konec volného internetu?"

Dle webových stránek konference se "první blok bude věnovat regulačnímu rámci. Svůj pohled představí především Český telekomunikační úřad. Druhý blok, který je pořádám ve spolupráci s magazínem INDEX Lidových novin, přinese diskuse nad omezením rychlosti internetu a blokováním přístupu k různým službám ze strany poskytovatelů připojení. Třetí blok se pak soustředí na omezení přístupu k obsahu internetu ze strany poskytovatelů připojení a vyhledávání obsahu. Představeny budou zejména aktuální rozsudky Soudního dvora EU a jejich aplikace v praxi ze strany nejvýznamnějších hráčů na českém trhu."

Vstup na konferenci je volný, ale kapacita je omezena. Doporučujeme tedy brzkou registraci na http://law.fit.cvut.cz/.

sobota, dubna 11, 2015

Povinnost ISP vyzvat k odstranění dat z Google Cache

K poněkud nečekanému závěru dospěl v případu týkajícím se odpovědnosti ISP za porušování práv duševního vlastnictví OLG Celle. Vedle povinnosti odstranit na výzvu protiprávní data totiž soud konstatoval též povinnost ISP vyzvat k odstranění týchž dat v Google Cache (po odstranění stránek protiprávně publikujících chráněných obsah totiž bylo ještě možno k obsahu přistupovat prostřednictvím Google Cache). Otázkou je, zda bude spor směřovat k BGH a zda v tomto případě není důvod podat návrh na rozhodnutí o předběžné otázce.

Plný text rozhodnutí viz zde.

NYSDFS ke stavu kybernetické bezpečnosti v bankovnictví

K poměrně kritickým závěrům dospělo šetření bankovního dohledu Státu New York ohledně připravenosti bank a jiných finančních institucí čelit kybernetickým bezpečnostním incidentům. Bankovní sektor je obecně považován za solidně zabezpečený, ale podrobné šetření zde ukázalo nemalé nedostatky a investiční deficity. V Evropě, kde trpí v oblasti kybernetické bezpečnosti nedostatečnými technickými a personálními zdroji nejen banky ale především samotné bankovní dohledy, nejsou podobně důkladné studie doposud k dispozici.

Plný text veřejné části studie viz zde.

Australský federální soud k povinnosti ISP vydat osobní údaje uživatelů

Australský federální soud rozhodl ve věci ochrany majetkových práv autorských o povinnosti poskytovatele služeb elektronických komunikací poskytnout data uživatelů, o nichž se vykonavatel majetkových práv autorských domnívá, že tato práva porušují. Jedná se o případ podobný věci C-275/06 a řadě dalších evropských sporů (z nich zřejmě nejzajímavější vývoj měl doposud případ UPC Ireland).

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, dubna 03, 2015

Projekt FORWARD - osiřelá audiovizuální díla

Konsorcium partnerů realizuje již od roku 2013 projekt FORWARD, jehož cílem je vytvořit celoevropský standardizovaný systém v rámci EU pro posuzování a registrování stavu práv audiovizuálních děl se zaměřením na díla osiřelá.
Projekt bude koordinován i s databází osiřelých děl vedené OHIM.

Otázkou (rétorickou?) pak zůstává, nakolik je princip neformálnosti autorskoprávní ochrany vhodný pro 21. století a informační společnost.