pátek, listopadu 01, 2013

Slovenský zákon o e-Governmente

Dnešným dňom na Slovensku nadobudol účinnosť zákon o e-Governmente. Účelom je zabezpečenie elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, najmä fungovania informačných systémov pre elektronické schránky, elektronické doručovanie, autorizáciu, identifikáciu a zaručenú konverziu. Predpokladá sa, že elektronické schránky  budú povinne aktivované všetkým právnickým osobám v roku 2015.

Viac informácii:
Dôvodová správa - všeobecná a osobitná časť 

Žádné komentáře: