neděle, září 10, 2017

High Court - ochrana .pdf právy sui generis

Britský High Court rozhodl v tom smyslu, že i data v .pdf souboru mohou být z právního hlediska databází chráněnou právy sui generis. Soud se v tomto případě zabýval interpretační otázkou, zda .pdf soubor se strukturovanými daty je možno považovat za databázi, nebo zda se jedná jen o obraz databáze (data jsou tam totiž strukturována jen jejich vizuálním umístěním). Dospěl k závěru, že i .pdf je de iure databázovým souborovým formátem. Rozhodnutí je zajímavé především tím, že otevírá cestu ke kreativní interpretaci ochrany sui generis u nespecifických dat, která jsou strukturována jen velmi základním způsobem.

Plný text rozhodnutí viz zde.

pátek, září 08, 2017

ESLP: monitorování zaměstnanců

Evropský soud pro lidská práva vydal další rozhodnutí v otázce monitorování on-line aktivit zaměstnanců. V případu Barbulescu proti Rumunsku soud v souladu s předchozí svojí judikaturou konstatoval, že zaměstnanec má soukromí i na pracovišti a jeho omezení musí být vždy důvodné a proporcionální. Okolnosti tohoto případu však byly složitější (např. monitoring byl dočasný) a rozhodnutí nebylo zdaleka jednohlasné. Poněkud problematický je rovněž přístup, který soud zaujal k souhlasu zaměstnance s monitorováním.

Plný text rozhodnutí viz zde.