čtvrtek, července 28, 2011

Revue pro právo 3/2011 online

Třetí číslo časopisu Revue pro právo a technologie, jehož vydávání garantuje Ústav práva a technologií, bylo zveřejněno online.
Revue pro právo a technologie je specializovaným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Vychází dvakrát ročně v češtině a v každém čísle lze nalézt aktuality z legislativy a judikatury, odborné články k aktuálním tématům, recenze odborné literatury a další informace.
Revue pro právo a technologie je určen široké odborné veřejnosti, a to jak praktikujícím právnickým profesím, tak akademické obci a i studentům a všem zájemcům o tuto progresivní oblast práva.
Cílem Revue pro právo a technologie je etablovat se jako vedoucí diskuzní platforma pro technologické obory práva v České republice.

sobota, července 23, 2011

Nabídka zaměstnání - energetické právo

Na základě informace ředitele legislativně správní sekce Energetického regulačního úřadu, (a též externího vyučujícího na Ústavu práva a technologií) oznamujeme vypsání výběrových řízení na místa právníků v různých specializacích - legislativa, soudní sporná agenda, správní řízení.

Podrobnější informace k výběrovým řízením viz zde.

pátek, července 15, 2011

Rozhodnutí o předběžné otázce - on-line tržiště

Soudní dvůr EU publikoval rozhodnutí o předběžné otázce, kterým se vyjadřuje k právní povaze elektronických aukčních serverů a elektronických tržišť. Konzistentně s judikaturou v případu AdWords konstatoval, že elektronické aukční servery je třeba považovat za ISP typu hosting (tj. že odpovídají za obsah jednotlivých uživatelských nabídek až na základě vědomé protiprávnosti). Naopak nekonzistentně s případem AdWords rozhodl soud v tom smyslu, že umístění nabídky na aukční server a její zahrnutí do interního vyhledávače je užitím ochranné známky.

Plný text rozhodnutí viz zde.

úterý, července 05, 2011

Ekonomická analýza uživatelského chování na internetu

Na CONSENT Social Networking Summit byla představena zajímavá kritická ekonomická analýza uživatelské motivace a uživatelského jednání ve službách informační společnosti. Studie byla sestavena z dat získaných marketingovou společností iab.

Plný text studie v .pdf viz zde.