pondělí, února 23, 2009

Možnost účasti na veřejných přednáškách

Po nahlášení prostřednictvím jednoduchého formuláře má kdokoli možnost navštívit veřejné přednášky na Právnické fakultě MU v předmětech Právo ICT II a Kritická právní teorie. Formulář s termíny a tématy přednášek viz zde.

středa, února 18, 2009

Jednání v případu Pirate Bay

Ostře sledovaný švédský případ Pirate Bay se dočkal prvního jednání. Případ provází široká medializace a značný politický zájem na obou stranách.

Další vývoj můžete sledovat i prostřednictvím některého z následujících serverů:
- Blog TorrentFreak zde
- Blog Wired.com zde
- OS News zde
- tweet zde
Letní škola v Hanoveru

Bylo zahájeno přijímání přihlášek na Letní školu IT práva pořádanou Leibnizovou univerzitou v Hanoveru. Školu pořádá jeden z nejznámějších evropských institutů ICT práva v termínu 6.-31. července 2009. Další informace a přihlášku viz na tomto webu.

pondělí, února 02, 2009

Ochrana osobnosti na blogu

Queen's Bench rozhodl ve věci žaloby na ochranu osobnosti bloggera, kterého urazil jeden z diskusních příspěvků. Soud žalobu zamítnul s hlavním argumentem v tom smyslu, že blogger měl nad blogem plnou kontrolu a měl možnost příslušný příspěvek smazat. Pokud tak neučinil, lze jeho jednání považovat za souhlas s publikací urážlivého textu. Plný text rozhodnutí viz zde.

Prostudováním rozhodnutí lze dojít k závěru, že okolnosti případu jsou víceméně výjimečné, proto je třeba brát interpretační závěry soudu s rezervou.