pátek, října 11, 2013

Kauza liberecký "pirát" - updated

Poměrně veliký mediální rozruch vyvolalo nedávné rozhodnutí Ústavního soudu v případu libereckého "piráta". Usnesení ÚS ovšem není nikterak objevné, jelikož :"Ústavní soud tedy nemá, co by k rozhodovací činnosti obecných soudů dodal, a proto mu nezbylo než odmítnout ústavní stížnost dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný."

Pro čtenáře tak bude jistě zajímavější:
- rozhodnutí Okresního soudu v Liberci 7 Tm 13/2011;
- rozhodnutí Krajského soudu v Liberci 31 Tmo 5/2012;
- rozhodnutí Nejvyššího soudu 8 Tdo 137/2013

K tomuto tématu jsou pak zajímavé i názory European Copyright Society (link per se nezakládá autorskoprávní odpovědnost) a ALAI (link je užití).

Názor na věc nechť si laskavý čtenář na základě podkladů udělá sám.
Je ovšem třeba upozornit, že k tématu má co říct ještě Soudní dvůr EU ve věcech C-466/12 Svensson, C-279/13 C More Entertainment, a C-348/13 BestWater.

Další zdroje: Blog EISi

Žádné komentáře: