sobota, prosince 25, 2010

Rozhodnutí SDEU ohledně možností autorskoprávní ochrany GUI počítačových programů

Dne 22. prosince 2010 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí v případu C-393/09, v němž šlo především o to, zda grafické uživatelské rozhraní (zkráceně GUI) počítačových programů spadá do rozsahu autorskoprávní ochrany, kterou počítačovým programům poskytuje směrnice 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů. Dle očekávání SDEU zaujal stanovisko, že toto vyjádření počítačového programu směrnicí chráněno není. Předmětná problematika je však značně kontroverzní a lze očekávat, že se v blízké době ohledně možností ochrany GUI prostřednictvím autorského práva rozvine bohatá diskuse.

neděle, prosince 19, 2010

Sborník z workshopu zaměřeného na modelování právních případů a právních norem

Velmi zajímavý "Workshop on Modelling Legal Cases and Legal Rules" se dne 15. prosince 2010 odehrál na University of Liverpool v souvislosti s pořádáním konference Jurix 2010. Narozdíl od sborníku ze samotné konference (možno zakoupit například zde), byl sborník ze zmíněného workshopu volně zpřístupněn a získat ho můžete například zde.