čtvrtek, května 28, 2009

Letní škola práva ICT

Bylo otevřeno přijímání přihlášek na Letní školu práva ICT, která se v letošním roce uskuteční v termínu 14.9.-18.9. ve slovenském středisku Kaskády. Školu jako v minulých letech organizují společně pracoviště sdružené ve Vienna Core Group, tj. Masarykova univerzita, Wirtschaftsuniversität Wien, Univerzita Pécs, Univerzita Wroclaw, Univerzita Komenského (Bratislava) a Univerzita P.J. Šafárika (Košice), letos v gesci Univerzity Komenského. Na školu se mohou za Českou republiku hlásit studenti studující v ČR (včetně cizích státních příslušníků), a to prostřednictvím tohoto formuláře. Účast je zdarma resp. za symbolický poplatek, studenti PrF MU mají možnost požádat o mimořádné stipendium.

čtvrtek, května 07, 2009

Cyberspace 2009 - otevřeno přijímání abstraktů

Byl publikován Call for Papers na podzimní konferenci Cyberspace 2009. Současně bylo zahájeno přijímání abstraktů. Stejně jako v minulých letech mohou studenti MU využít možnosti bezplatné registrace.

Call včetně termínů viz zde.
Formulář pro příjem abstraktů viz zde.
Registrační formulář viz zde.