středa, července 31, 2013

5th Circuit: Provozní údaje jsou v dispozici operátorů a není třeba soudního příkazu k jejich předávání

Americký Court of Appeals for Fifth Circuit vydal rozhodnutí v ostře sledovaném případu zákonnosti důkazu provozními údaji získanými od poskytovatelů služeb elektronických komunikací bez soudního příkazu - soud v tomto případě konstatoval, že s údaji na základě účastnických smluv disponují poskytovatelé služeb a ti jsou též oprávněni tyto údaje předávat k jejich dalšímu užití jako zákonných důkazů i bez soudního příkazu. Podstatu rozhodnutí shrnuje právní věta: "We are called on to decide whether court orders authorized by the Stored Communications Act to compel cell phone service providers to produce the historical cell site information of their subscribers are per se unconstitutional. We hold that they are not."

Plný text rozhodnutí viz server wired.com zde.
Komentář s odkazy na další relevantní rozhodnutí a související dokumenty viz tentýž server zde.

čtvrtek, července 18, 2013

Judikatura Soudního dvora: Užívání internetové domény je „Reklamou“ (C 657/11)

Soudní dvůr Evropské unie se v řízení o předběžné otázce zabýval kvalifikací registrace a užívání doménových jmen ve světle směrnice o klamavé a srovnávací reklamě. Soud dospěl k závěru, že užívání doménového jména lze považovat za reklamu. Spekulativní registrace se tak mohou posuzovat dle ustanovení o klamavé reklamě.

Důležitým poznatkem je, že pouhou registraci doménového jména soud jako reklamu nekvalifikoval. K tomu, aby bylo doménové jméno považováno za reklamu ve smyslu směrnice, musí být doménové jméno skutečně využíváno.

Třetím závěrem Soudního dvora je, že za reklamu se považují i metatagy v metadatech stránky. Reklamou tedy může být i obsah, který je pro běžného uživatele neviditelný.

Rozhodnutí v českém jazyce je k dispozici zde

neděle, července 14, 2013

Informace veřejného sektoru - nová judikatura

V tomto postu přinášíme dvě na sobě nezávislá rozhodnutí týkající se nakládání s informacemi veřejného sektoru. V prvním z nich rozhodl Krajský soud v Brně o tom, že pokud má podnikatel pod kontrolou veřejnou databázi (tj. v tomto případě databázi zřízenou zákonem), vztahuje se na něj povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Soud se v tomto případě zatím nevyslovil k otázce, zda mohou k takové databázi vůbec existovat práva sui generis (nebo zda jde o ex lege úřední dílo) či zda v případě existence takových práv je může exkluzivně vykonávat někdo jiný než stát. Předmětem rozhodnutí nebyla v tomto případě ani otázka, zda mohou být platná ustanovení smlouvy, na jejímž základě povinný subjekt data zpracovává a má exkluzivní práva s nimi dále pracovat (tuto smlouvu přitom již dříve označila Evropská komise jako příklad zakázané exkluzivní dohody).

K otázce ochrany veřejných dat právy duševního vlastnictví se naopak vyjádřil Nejvyšší soud státu Kalifornie. Soud v tomto případě rozhodl, že se na mapová data nevztahuje výjimka z práva na informace pro software (na základě této výjimky nemají orgány veřejné moci povinnost poskytovat veřejnosti software pořízený za veřejné prostředky).

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně viz zde.
Studii Komise k exkluzivním smlouvám na PSI ve členských státech viz zde.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu státu Kalifornie viz zde.

středa, července 10, 2013

Revue pro právo a technologie 7/2013 online

Čtvrtý ročník existence zahajuje časopis Revue pro právo a technologie svým doposud nejobsáhlejším číslem.
Na stosedmdesáti stranách se můžete dočíst o právu být zapomenut (Hana Šošolíková), DRM (Robert Kutiš), elektronických důkazech v právu hospodářské soutěže (Tomáš Kubeša), patentovém právu a jeho strategickém využití (Alžběta Krausová), vlastnictví energetických zařízení (Viktor Szabo), uspokojení oprávněného prostřednictvím doménového jména (Milan Trávníček), mezinárodní příslušnosti soudů ve sporech z online B2B smluv (Tereza Kyselovská) či úpravě právních dokumentů pomocí značkovacích jazyků (Pavel Dvořák).

Onlinve verze dostupná na stránkách časopisu www.revue.law.muni.cz


Přejeme čtenářům příjemné letní čtení!
Redakce Revue pro právo a technologie

úterý, července 09, 2013

Data retention před SDEU

Právě dnes projednává Soudní dvůr EU kompatibilitu "data retention" směrnice s Listinou základních práv EU, zejména čl. 7, 8 a 11.
Jedná se o ústní jednání ve dvou spojených případech předložených Irish High Court (C-293/12 DigitalRights Ireland) a rakouským ústavním soudem (C-594/12Seitlinger a další).
Ze strany nevládních organizací pak byly tyto otázky označeny za "revoluční" a to pro svoji fundovanost a hloubku. Soud se mimo jiné ptá na skutečnou využitelnost data retention ve světle anonymizačních služeb.
Seznam otázek je dostupný na blogu contentandcarrier.

Živě zaznamenává v němčině sdružení netzpolitik.org.

čtvrtek, července 04, 2013

Zpráva ICS-CERT

Americký ICS-CERT chránící kritické průmyslové komunikační sítě (zejm. sítě v energetice) publikoval souhrnnou zprávu o kybernetických incidentech za druhé čtvrtletí 2013. Vedle aktuálních statistik jsou v dokumentu též odkazy na další zajímavé informační zdroje.

Zprávu ICS-CERT viz zde.

Další rozhodnutí ve věci books.google

Zajímavý vývoj nabírá americký případ books.google. Poté, co se Googlu nepodařilo prosadit smír, uspěšně nyní zpochybnil před 2nd Circuit původní rozhodnutí District Court for the Southern District of New York ohledně kvalifikace žaloby jako class action. Google uspěl s námitkou, že se District Court nevypořádal s otázkou, zda digitalizace a užití úryvků z knih nespadá pod rozsah výjimky fair use (touto otázkou se totiž soud původně vůbec nezabýval). Posuzování této otázky bude nyní ostře sledováno, neboť podobně jako již v minulosti řada jiných aspektů tohoto sporu, může formovat budoucí podobu amerického autorského práva.

Plný text aktuálního rozhodnutí 2nd Circuit viz zde.