čtvrtek, května 12, 2016

Konference lawfit

Již čtvrtý ročník konference lawfit se bude 23. 5. věnovat problematice ochrany dat. Jako zvaný přednášející vystoupí i Dr. Harašta z ÚPT.
Konference se koná pod záštitou předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivany Janů.
Vstup na konferenci je volný, ale kapacita je omezena. Registrovat se lze online.

středa, května 04, 2016

Kybernetická obrana v Česku

Do připomínkového řízení vstoupila navrhovaná novela zákona o Vojenském zpravodajství, jejímž účelem je založit Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany České republiky. Za tím účelem mu má být v novele zákona o Vojenském zpravodajství umožněno používání blíže nespecifikovaných technických prostředků kybernetické obrany. Novela navíc předpokládá, že povinným osobám podle zákona o elektronických komunikacích vznikne povinnost poskytnout potřebnou součinnost a zpřístupnit VO rozhraní pro připojení takových technických prostředků, za což jim bude náležet úhrada efektivně vynaložených nákladů. Jde o poměrně odvážný navrh, o kterém patrně ještě uslyšíme.

Návrh novely a jeho předkládací a důvodová zpráva jsou dostupné zde.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) bylo publikováno pod číslem 2016/679 a je k nalezení v EUR-Lexu. Předpis, jehož první verze spatřila světlo světa na začátku roku 2012, a který nahrazuje směrnici 95/46/ES, bude účinný od 25. května 2018.

Odkaz na EUR-Lex: