pondělí, listopadu 29, 2010

Nové číslo Digital Icons

Po delší odmlce se podařilo vydat další číslo výjimečného ruského časopisu Digital Icons. Především články věnované internetovému násilí rozhodně stojí za pozornost.

Plné texty viz zde.
Národní zprávy k implementaci směrnice o e-commerce

Komise s odstupem několika let publikovala výsledky komparativní studie k odpovědnostmímu režimu fungování ISP ve členských státech (za odhalení zdroje děkujeme Evě Martinicové). Zajímavé jsou především národní zprávy rozebírající příslušnou judikaturu.

Kompletní sadu dokumentů k rekodifikaci směrnice o e-commerce včetně národních zpráv viz zde.

pátek, listopadu 19, 2010

Místo zveřejnění informace

Nedávné rozhodnutí anglického High Court přineslo oproti doktríně z případu Gutnick změnu v hodnocení místa zveřejnění informace jako kolizního kriteria. Soud v tomto případě rozhodl, že informace je zveřejněna v místě, kde se fyzicky nachází příslušný server a přirovnal situaci k vysílání. Rozhodnutí se však jeví jako argumentačně problematické především ve vztahu k ochraně osobních údajů nebo postupujícímu rozvoji technologií cloud computing.

Plný text rozhodnutí viz zde.

čtvrtek, listopadu 18, 2010

Revue pro právo a technologie online

První číslo nového časopisu, jehož vydávání garantuje Ústav práva a technologií, bylo zveřejněno online na stránkách Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Revue pro právo a technologie je specializovaným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Vychází dvakrát ročně v češtině a v každém čísle lze nalézt aktuality z legislativy a judikatury, odborné články k aktuálním tématům, recenze odborné literatury a další informace.
Revue pro právo a technologie je určen široké odborné veřejnosti, a to jak praktikujícím právnickým profesím, tak akademické obci a i studentům a všem zájemcům o tuto progresivní oblast práva.
Cílem Revue pro právo a technologie je etablovat se jako vedoucí diskuzní platforma pro technologické obory práva v České republice.

pondělí, listopadu 08, 2010

Formulář pro praktické podněty k datovým schránkám

Libor Kyncl z Ústavu práva a technologií PrF MU vytvořil neoficiální formulář pro vkládání praktických zkušeností s datovými schránkami, z oblasti právní i z oblasti technické. Cílem formuláře je především sebrat podněty a zajímavé myšlenky z praxe týkající se datových schránek, jejich vazeb na další informační systémy i na programy pro vzdálenou práci s nimi. Vkládání zkušeností a podnětů do formuláře je anonymní, je veřejně přístupný zde.

pátek, listopadu 05, 2010

The Art and Skill of Legal Persuasion

Dne 29. listopadu 2010 se v 13:30 - 15:00 v místnosti č. 025 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskuteční workshop na téma "The Art and Skill of Legal Persuasion", který povede prof. Delaine R. Swenson.

Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

Další informace naleznete na pozvánce.

čtvrtek, listopadu 04, 2010

Google v. Spojené státy americké (nebo Microsoft?)

Dne 2. 9. 2010 podala společnost Google, Inc. k soudu stížnost na postup U. S. Department of the Interior (obdoba našeho Ministerstva vnitra) při specifikaci požadavků na dodávku softwaru a služeb pro provoz emailových serverů a dalších online nástrojů. Ve své stížnosti Google tvrdí, že požadavky byly záměrně naformulovány tak, aby jim nejlépe vyhovovaly produkty společnosti Microsoft. Mělo tak dojít k porušení zákonných podmínek kladených na tento typ výběrových řízení.