pondělí, září 29, 2008

Nábor dobrovolníků - Cyberspace 2008

Konference Cyberspace 2008 zahájila nábor dobrovolníků pro pomoc s organizací. Podmínkou je znalost angličtiny. Dobrovolníci budou zajišťovat především komunikaci s delegáty, agendu související s registrací, pomoc s administrativou a asistenci přednášejícím. Zájemci se mohou hlásit slečně Alexandře Hucovičové na mail mailto:134862@mail.muni.cz.
E-Justice und IT-Recht in der richterlichen und anwaltlichen Praxis

Již čtvrtý ročník zajímavé konference k problematice využití ICT v justici a právní praxi organizuje Univerzita v Pasově. Podrobnější informace viz zde. Leták s přihláškou na akci si můžete stáhnout v .pdf zde.

sobota, září 27, 2008

Politický SPAM

První případ postihu politického spammingu hlásí Spojené království. Informační komisař (obdoba našeho ÚOOÚ) vyzval Liberální demokraty, aby přestali používat jako metodu propagace nevyžádané telefonní hovory. Plný text rozhodnutí v .pdf viz zde.
Rozhodnutí ve prospěch Pirate Bay

Soud v italském Bergamu zrušil rozhodnutí státního zástupce, na jehož základě měl být z Itálie blokován přístup ke známému švédskému serveru Pirate Bay (www.piratebay.se). Soudce odůvodnil své rozhodnutí hned dvěma průlomovými argumenty - nedostatkem jurisdikce státního zastupitelství a rovněž tím, že distribuci torrentů nelze považovat za porušování autorských práv. Vzhledem k průlomovému, zároveň však diskutabilnímu charakteru rozhodnutí je možné se domnívat, že případ ještě nekončí.

Pro podrobnější informace viz blog Torrent Freak zde.

pondělí, září 22, 2008

Ochrana anonymních diskutujících na zpravodajských serverech

Regionální politické zápasení v okrese Yellowstone (žije zde mimo jiné i Méďa Béďa) přineslo zajímavou soudní interpretaci. Soud v prvním stupni odmítl přikázat on-line verzi místních novin odhalit žalobci identitu anonymního přispěvatele do diskuse pod jedním z článků. Toto rozhodnutí bylo přitom odůvodněno ochranou novinářského zdroje, což je v podobných případech opravdu ojedinělé. O verdiktu informoval server out-law.com zde.
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Kontroverzní předpis, o němž se poněkud nepřesně hovoří jako o "zákonu o e-governmentu" byl pod číslem 300/2008 Sb. publikován ve Sbírce zákonů ČR. Přináší především nové instituty datových chránek, elektronického doručování a tzv. autorizované konverze dokumentů (tj. legalizované digitalizace listin nebo naopak tisku digitálních dokumentů). Plný text částky 98 viz zde.
Zajímavé rozhodnutí tureckého soudu

Příklad problematické aplikace argumentů extenzivní interpretace hraničních určovatelů popisuje americký server The Register - jedná se o analýzu případu, v němž turecký soud rozhodl o protiprávnosti internetového informačního serveru. Vedle otázek tzv. internetové jurisdikce je případ zajímavý i z hlediska práva na svobodu projevu a práva na svobodu vědeckého bádání). Podrobnosti k případu viz zde.
Cyberspace 2008 - předběžný program

Byl publikován předběžný program 6. mezinárodní konference Cyberspace 2008 - tisková verze je ke stažení na adrese http://www.cyberspace.muni.cz/english/view.php?cisloclanku=2008092001.