úterý, prosince 30, 2014

pátek, prosince 26, 2014

Fyzická vizualizácia dát

Dávam do pozornosti zaujímavý projekt Pierra Dragicevica (INRIA) a Yvonne Jansen (University of Copenhagen) ohľadom zoznamu chronológie príkladov fyzickej vizualizácie dát a súvisiacich artefaktov. Za pozornosť stoja futuristické príspevky pre roky 2025 a vyššie.


středa, prosince 24, 2014

Štědrovečerní post Cory Doctorowa

Výjiměčně zajímavé zamyšlení nad právem a přirozeností informačních technologií publikoval dnes Cory Doctorow. Text, který sumarizuje myšlenky z jeho posledních publikací a konferenčních vystoupení, sice zřejmě ani v tento den neobrátí k pokání naši informačně-feudalistickou úderku, která mu pravděpodobně neporozumí dílem kvůli tomu, že pro samou ruštinu neumí pořádně anglicky, a dílem proto, že ji dočasně paradoxní tvar toho, co setrvačností označujeme jako duševní vlastnictví, doposud (kupodivu nějak) živí. Normálním právníkům ale může tento text zpříjemnit sváteční rozjímání a poskytnout inspiraci do další práce.

Plný text na webu Wired viz zde.

Rád bych také využil této příležitosti a popřál všem požehnané svátky - ať už slaví Vánoce, Chanuku, nebo se z úcty k narozeninám proroků snaží v tuto dobu oslavám spíše vyhýbat.

Radim Polčák

pátek, prosince 12, 2014

Rozsudek ve věci C-212/13: František Ryneš v. Úřad pro ochranu osobních údajů

SDEU vydal dlouho očekávaný rozsudek ve věci František Ryneš v. Úřad pro ochranu osobních údajů. Z tiskové zprávy soudu Soudu vybíráme:
"Soudní dvůr konstatuje, že výjimka stanovená směrnicí pro zpracování údajů prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností musí být vykládána striktně."
"Z toho důvodu nelze provozování kamerového systému, který zabírá veřejné prostranství, a je tudíž zaměřen mimo soukromou sféru osoby zpracovávající údaje, považovat za „výlučně osobní či domácí činnost“."

Tisková zpráva zde.

Plný text rozsudku.

Děkujeme Martinovi Husovcovi za upozornění.

pondělí, prosince 08, 2014

Uber zakázán v Nizozemsku

Dne 8. 12. 2014 rozhodl nizozemský odvolací správní soud (College van beroep voor het bedrijfsleven) tak, že společnost Uber porušila nizozemské předpisy upravující poskytování taxislužby. Uber porušuje tyto předpisy tím, že vybírá řidiče a poskytuje vybraným řidičům aplikaci jejíž prostřednictvím dochází ke kontaktu mezi řidičem a zákazníkem. Uber určuje tarify za jízdu a zprostředkovává platbu mezi řidičem a zákazníkem, přičemž si z této částky nechává 20 %. Podle soudu se tedy nejedná o pouhé poskytování technologie a umožnění propojení nabídky a poptávky, ale dopravu osob za úplatu, k níž nemá povolení.

Rozhodnutí v originále k dispozici zde.

Eva Fialová

středa, listopadu 19, 2014

Doktrína pro kybernetické vojenské operace

V USA byla odtajněna publikace z roku 2013 stanovující společnou doktrínu USA pro plánování, přípravu, realizaci a hodnocení kybernetických vojenských operací.  Tato publikace stanovuje společnou doktrínu pro vedení činností ozbrojených sil USA v rámci společných operací v kybernetickém prostoru.

Celá publikace je po vyplnění formuláře dostupná zde.

Ninth Circuit k problematice povinného hlášení on-line identit

Díky upozornění Davida Posta odkazujeme na zajímavé rozhodnutí Nith Circuit týkající se Kalifornské úpravy, jejímž cílem bylo usnadnit prevenci a vyšetřování on-line sexuální trestní činnosti. Pachatelům, kteří už nyní mají v Kalifornii registrační povinnost, byla nově zavedena povinnost hlásit podrobnosti jejich virtuálních identit. Ninth Circuit to označil za neproporcionální a rozporné s prvním dodatkem ústavy zaručujícím právo na anonymní veřejné vystupování.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Komentář Davida Posta viz zde.

Připomínka: Cyberspace

Zájemce z řad odborné veřejnosti i laiky bychom velmi rádi pozvali na 12. ročník mezinárondní konference Cyberspace věnované informačním technologiím. Konference proběhne ve dnech 28. a 29. 11. 2014 v prostorách kina Scala a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 

Vše potřebné se dozvíte na stránkách http://cyberspace.muni.cz/

Počet účastníků akce je z kapacitních důvodů omezen, nicméně několik volných míst je stále ještě k dispozici.

Heslo ne - otisk prstu ano

Second Judicial Circuit Court ve Virginii se vyjádřil k vydávání přístupových údajů k zamknutému chytrému telefonu. Ve zkratce se dá názor číst tak, že pátý dodatek sice umožňuje odmítnout poskytnutí hesla (něco, co vím), ale neumožňuje odmítnout poskytnutí biometrického údaje (něco, co jsem), v tomto případě otisku prstu.

Dokument je dostupný zde.

úterý, listopadu 18, 2014

Restatement of the Law, Copyright

Americký právní institut oznámil zahájení projektu, jehož výsledkem by měl být standardní restatement k autorskému právu. Má se jednat o první restatement na toto téma a vzhledem ke kvalitě aktuální americké doktríny lze očekávat velmi zajímavé výsledky.
Podobnou iniciativu již ve spolupráci se špičkovými evropskými akademickými pracovišti zahájil i Evropský právní institut - dílčím jeho výsledkem byla zpráva z počátku tohoto roku, přičemž pokračování projektu by mělo výhledově vést k návrhu evropského nařízení o autorském právu.

Informace o nových projektech ALI viz zde.
Informace o projektu ELI viz zde.
Diskusní článek k restatementu ALI viz dále zde (díky za upozornění Ann Bartow).

úterý, listopadu 11, 2014

Workshop: HOW THE CJEU IS DESTROYING COPYRIGHT THEORY

Ústav práva a technologií Vás srdečně zve na workshop

HOW THE CJEU IS DESTROYING COPYRIGHT THEORY: CURRENT DEVELOPMENTS IN THE CJEU CASE LAW,

který povede Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M. (Juristische Fakultät der Georg-August Universität Göttingen).

Místo: místnost č. 109, Právnická fakulta MU, Veveří 70, 611 80
Datum: 28. 11. 2014
Čas: 11,00 - 12,30


Workshop se zaměří na aktuální judikaturu Soudního dvora Evropské unie v oblasti autorského práva a jejím možným dopadům na právní praxi. Pozornost bude věnována zejména oblasti užití díla v prostředí informační sítě Internet, ale i dalším otázkám souvisejícím s právem autorským.

Workshop je koncipován jako interaktivní a účastníci budou mít prostor pro dotazy.

Workshop bude v anglickém jazyce a nebude tlumočen.
Účast je bezplatná.

Prosíme o registraci na www.tiny.cc/cjeu

Workshop se koná v rámci řešení projektu "Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe (CZ.1.07/2.4.00/31.0146). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Více informací o projektu: www.site.law.muni.cz

UNCITRAL Working Group III: Online Dispute Resolution

Před nedávnem (20. – 24. 10. 2014) proběhla ve Vídni devátá schůze pracovní skupiny pověřené sestavením vzorových pravidel, které by upravovaly rozhodování mimosoudních sporů online. Činnost pracovní skupiny poznamenávají bohužel neustále přetrvávající rozpory, a to zejména v souvislosti s řešením sporů online závazným rozhodčím řízením. Důvodem tohoto rozporu je ochrana spotřebitele omezující sjednání rozhodčí doložky v některých státech (zejména Evropské unie). Oproti tomu stojí Spojené státy americké, kde je tradice rozhodčího řízení mnohem silněji zakotvena a spotřebitel často volí mimosoudní rozhodování (s možností vydat rozhodčí nález) oproti klasickému soudnímu řízení. Je to dáno zejména z důvodu rychlosti a nižších nákladů na vedení řízení. Došlo proto k rozdělení pravidel na tzv. two track approach (2013) - řízení končící vydáním rozhodčího nálezu a řízení končící pouze ve smluvně závazné fázi tzv. doporučením (recommendation). Na jednání bylo navrženo jisté zjednodušení možnosti sjednat rozhodčí doložku. Po splnění podmínek kladených danými státy by mohla být doložka sjednána způsobem tzv. second click. Pokud by se tedy nepodařilo spor urovnat v nezávazných fázích, mohly by strany posléze souhlasit, že spor bude rozhodován v rozhodčím řízení. Tento přístup se nesetkal ale s velkým úspěchem a konečný posun vývoje vzorových pravidel se tak opět zasekl. Na to, že bylo plánováno, že pravidla by mohla být připravena již minulý rok, je posun díky obstrukcím minimální a bohužel zabere ještě mnoho času. ODR skýtá obrovský potenciál, ale vzorová pravidla, zdá se, jeho další rozšíření v dohledné době nepodpoří.

Dostupné informace o činnosti pracovní skupiny.

Pavel Loutocký

středa, listopadu 05, 2014

Workshop "Právní aspekty 3D tisku"

Zveme čtenáře blogu na akci „Právní aspekty 3D tisku“, která se uskuteční v pátek 14. listopadu 2014 od 9.00 hodin v místnosti 109 Právnické fakulty MU. 

Více informací naleznete zde:http://site.law.muni.cz/PDF/2014_11_14_pozvanka_pravni_aspekty_3D_tisku.pdf. Kapacita místnosti je omezena, v případě zájmu se prosím přihlaste na: http://site.law.muni.cz/prihlasovani.php

Akce je pořádaná v rámci projektu Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe (CZ.1.07/2.4.00/31.0146).

sobota, listopadu 01, 2014

Advokátní data aneb zájem pokračuje

Odbor mezinárodních vztahů ČAK vypracoval komparativní studii věnovanou povinnosti mlčenlivosti a domovním prohlídkám vztaženým zejména k datovým úložištím umístěným mimo prostory advokátních kanceláří. Studie je k dispozici zde. O usnesení, které tento zájem odstartovalo, jsme Vás již informovali.

středa, října 29, 2014

Připomínka: Bezpilotní letadla v České republice

Zájemce z řad odborné veřejnosti i laiky zveme na panelovou diskuzi na téma Bezpilotní letadla v České republice pořádanou Ústavem práva a technologií PrF MU a Ústavem státu a práva AV ČR.

Diskuze proběhne dne 6. listopadu 2014 v Praze ve třech panelech:

Panel č. 1 - Existují vlastně letadla bez pilota?
Panel č. 2 - Drony a soukromí
Panel č. 3 - Současná česká právní úprava bezpilotního létání. Potřebujeme novou?

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha (7. patro)
Čas: 11:00 (předpokládaný konec kolem 17:30)

V případě zájmu o účast je nutné se předem přihlásit na terezie.smejkalova@mdcr.cz.

Počet účastníků akce je z kapacitních důvodů omezen, nicméně několik volných míst je stále ještě k dispozici.

Pozvánka je k dispozici ke stažení.

Zvláštní číslo CLSR ke stažení zdarma

Prestižní Computer Law & Security Review věnoval jedno ze svých letošních čísel problematice bezpilotních letounů. Zároveň články z tohoto čísla zpřístupnil na svých stránkách zdarma až do konce roku 2014. Více zde.

Volná pozice: soukromí a ochrana osobních údajů

Profesor Paul de Hert hledá zájemce o Ph.D. v oblasti soukromí a ochrany osobních údajů pro projekt PHAEDRA II. Možnost podat přihlášku končí dne 30. listopadu, více informací zde.

úterý, října 28, 2014

Předběžná otázka na IP adresu

Po více než deseti letech vzrušených debat bude možná v evropském právu konečně jasno ohledně kvalifikace IP adres. BGH dnes schválil předběžnou otázku k SDEU. Za upozornění děkujeme Nikolausovi Forgo.

Tiskovou zprávu viz zde.

IDPL - zvláštní číslo mimořádně zdarma

Oxford University Press mimořádně uvolnil zdarma zvláštní číslo časopisu International Data Privacy Law zaměřené na problematiku reformy práva ochrany osobních údajů v Evropské unii. Zvláštní číslo by mělo zůstat on-line k dispozici bez omezení.

Zvláštní číslo IDPL s plnými texty článků viz zde.

pondělí, října 27, 2014

Druhý návrh proti reformě on-line hazardu ve Spojeném království

V pořadí druhý návrh k londýnskému High Court směřuje proti schválené britské legislativě měnící charakter místa zdanitelného plnění v případě on-line sázkových her (zákon měnící mj. i režim zdanění by měl vstoupit v účinnost 1. listopadu). Zdanění ve výši 15% by se mělo nově vztahovat k místu, odkud je uplatněna sázka a britská vláda si od něj slibuje částečné řešení problému tzv. off-shore sázkových kanceláří obsluhujících britské sázkaře prostřednictvím služeb informační společnosti. Návrh tentokrát logicky staví na argumentu čl. 56 TFEU ve spojení s čl. 52 TFEU. Otázkou mj. je, zda bude věc v tomto případě postoupena SDEU (předchozí rozhodnutí totiž bylo vydáno bez předběžné otázky).

Zprávu o návrhu přinesl server out-law.com zde.
Zamítavé rozhodnutí z 10. 10. 2014 viz zde.
Schválený text zákona viz zde.
Důvodovou zprávu k zákonu viz zde.

úterý, října 21, 2014

neděle, října 19, 2014

Workshop Open Law

V rámci tzv. Open Access Week (20. - 26. 10. 2014) pořádá Ústav práva a technologií workshop Open Law.

Datum: 24. 10. 2014
Místo: Právnická fakulta MU, místnost 214
Čas: 9:30 až 11:00 (předpokládaný konec)

S krátkými referáty vystoupí JUDr. Matěj Myška (Veřejné rejstříky a PSI), Mgr. MgA. Jakub Míšek (Ideologie otevřeného přístupu k právu) a Mgr. Jakub Harašta (Zpřístupňování judikatury). Poté bude prostor pro diskuzi zúčastněných.

Zájemce o účast prosíme o nahlášení na jakub.harasta@law.muni.cz. Podle počtu přihlášených bude zajištěno drobné občerstvení.
pátek, října 17, 2014

Digitalizace jako fair use

Ve svém dnešním rozhodnutí se Court of Appeals for the 11th Circuit vyjádřil k otázce digitalizace v rámci univerzity jako fair use. Rozhodnutí se týká případu, v němž jsou žalováni konkrétní představitelé univerzity a na straně žalobce stojí velká vydavatelství odborné literatury.

Plný text rozhodnutí viz zde.

úterý, října 14, 2014

Nabídka zaměstnání - kybernetická bezpečnost

Upozorňujeme na výběrové řízení, které vypsala státní organizace v rezortu MVČR s bezpečnostní agendou. Jedná se o místo analytika/analytičky pro obor kybernetické bezpečnosti. Ideálním kandidátem je právník se zájmem o obor kybernetické bezpečnosti a práva ICT - pozice se hodí i pro absolventy.

Inzerát s podrobnostmi a kontaktními údaji viz na webu MVČR zde.

pondělí, října 13, 2014

Mimořádná přednáška - sociální sítě a arabské jaro

S mimořádnou přednáškou na téma využití sociálních sítí při masových demonstracích v Egyptě vystoupí 1.12. na PrF MU egyptský soudce a odborník na právo ICT Mohamed Chawki. Zájemci o účast, nechť se orientačně hlásí mailem Mgr. Jakubovi Míškovi.

Pozvánka s abstraktem a životopisem přednášejícího je v .pdf ke stažení zde.

neděle, října 12, 2014

Zásah do soukromí a zajištění dat v trestním řízení

Zajímavé rozhodnutí ohledně zajištění dat se objevilo v případě Silk Road. Soud zde konstatoval, že ochrana soukromí se neuplatní v případě, kdy obviněný popírá, že by měl s daty v uložišti, na něž je požadován soudní příkaz k vydání, něco společného. Rozhodnutí zatím není komentováno americkou doktrínou, ale podle bezprostředních reakcí to zatím vypadá, že obviněný zde v podstatě dostal na výběr - pokud data v uložišti prohlásí za svá, může se spoléhat na proporcionální ochranu soukromí (včetně ochrany při rozhodování o soudních příkazech k vydání dat). Pokud naopak prohlásí, že data nejsou jeho a nepodaří se zjistit totožnost jiné osoby, jíž by data mohla patřit, ochrana soukromí se neuplatní.

Plný text rozhodnutí viz zde.

neděle, října 05, 2014

Bezpilotní letadla v České republice


Zájemce z řad odborné veřejnosti i laiky zveme na panelovou diskuzi na téma Bezpilotní letadla v České republice pořádanou Ústavem práva a technologií PrF MU a Ústavem státu a práva AV ČR. 

Diskuze proběhne dne 6. listopadu 2014 v Praze ve třech panelech:

Panel č. 1 - Existují vlastně letadla bez pilota?
Panel č. 2 - Drony a soukromí
Panel č. 3 - Současná česká právní úprava bezpilotního létání. Potřebujeme novou?

V případě zájmu o účast je nutné se předem přihlásit na terezie.smejkalova@mdcr.cz.

Počet účastníků akce je z kapacitních důvodů omezen.

Pozvánka je k dispozici ke stažení.

pátek, října 03, 2014

Nizozemské rozhodnutí o právu na zapomnění

Okresní soud v Amsterdamu ve sporu o výmaz linku na informaci o odsouzení za závažný trestný čin rozhodl, že v takovém případě není proporcionální přiznat pachateli právo na zapomnění. Soud konstatoval, že u závažných trestných činů má být až na extrémní výjimky permanentní publicita jedním z aspektů trestu (z toho důvodu není ostatně možné ani v takových případech zahladit odsouzení).

Za upozornění děkujeme Edovi Leemu z Chicago-Kent Law School.

Plný text rozhodnutí viz zde.

čtvrtek, září 25, 2014

Ochrana známky, která se stala generickým výrazem

Americký soud se vyjádřil k otázce známkové ochrany označení, které získalo takové renomé, že je užíváno jako generických výraz. Tato skutečnost podle soudu nejen, že nevylučuje známkoprávní ochranu, ale může naopak hovořit o její vysoké hodnotě či obecné dobré pověsti.

Plný text rozhodnutí je zatím k dispozici prostřednictvím LexisNexis - abstrakt viz zde.
Analýzu a komentář na blogu Rebeccy Tushnet viz zde.

středa, září 03, 2014

Ochrana soukromí a bezpečnost informačních systémů (1976!)

Na Rand.org byl vydán v .pdf pozoruhodný text Privacy and Security Issues in Information Systems, který byl původně publikován v roce 1976. Text se hodí nejen jako zajímavá futurologická studie, ale obsahuje řadu argumentovaných názorů podněntných i pro dnešní debatu ohledně bezpečnosti a ochrany soukromí v podmínkách informační společnosti.

Text je ke stažení v .pdf zde.

úterý, září 02, 2014

Nařízení eIDAS

V Úředním věstníku bylo publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Nařízení ma za cíl nahradit nepříliš úspěšnou úpravu elektronického podpisu a vytvořit evropský systém vzájemného uznávání důvěryhodných elektronických identit. Jedná se o poměrně revoluční úpravu s velkým dopadem především do oblasti soukromoprávního jednání a podávání písemností v procesech autoritativní aplikace práva. V českém právu přináší vedle nového pojetí autentizace elektronických forem právního jednání i změnu nikoli zcela šťastné úpravy právního jednání v občanském zákoníku (občanský zákoník je novým nařízením jednak v některých částech materiálně derogován, jednak bude nutno na základě nové úpravy uvažovat o jeho novelizaci tam, kde chybějí vzájemné systematické vazby).

Plný text nařízení viz zde.

pondělí, září 01, 2014

ICT při tvorbě a aplikaci jednoduchého práva

Ústav práva a technologií si Vás dovoluje pozvat na veřejné kolokvium studentů doktorského studijního programu "Právo informačních a komunikačních technologií", které se uskuteční dne 

8. 9. 2014,


9:30-12:00, 


v místnosti 109, PrF MU.

Účast je bezplatná - potvrďte ji prosím vyplněním registračního formuláře.


Těšíme se na Vaši účast.

středa, srpna 27, 2014

Nový casebook práva duševního vlastnictví pro informační společnost

James Boyle a Jennifer Jenkins vydali na právnícké fakultě univerzity Duke on-line a tiskem nový casebook věnovaný (ne)fungování duševního vlastnictví v informační společnosti. Publikace je k dispozici pod licencí CC a její tištěná verze se dá pořídit na Amazonu.

Publikaci lze stáhnout v .pdf zde.
Další informace o knize viz zde.
Tištěná verze je k dispozici zde.středa, srpna 20, 2014

Compendium of U.S. Copyright Office Practices

Po více než dvaceti letech vydává americký Copyright Office více než tisícistránkové revidované kompendium obsahující soubor jeho aktuální interpretační praxe v autorskoprávních věcech. Právě byl zveřejněn koncept a běží 120 denní lhůta na připomínky a náměty. Oficiální publikace se očekává někdy v prosinci t.r.

Plný text v .pdf viz zde.
Připomínky lze zasílat prostřednictvím této stránky.

pátek, srpna 15, 2014

Akademické místo - ochrana soukromí - Tilburg

Na žádost kolegů z Univerzity v Tilburgu zveřejňujeme nabídku akademického místa pro doktorandy, které je vypisováno v rámci srovnávacího projektu týkajícího se ochrany soukromí v evropských státech.

Podrobnosti o výběrovém řízení viz zde.

sobota, srpna 02, 2014

Rakúska class-action proti Facebook Ireland Limited


Aktivista Maximilian Schrems pred pár dňami spustil pomerne rozsiahly projekt hromadnej žaloby proti írskej odnoži Facebooku. Žaloba bola podaná na príslušnom obchodnom súde vo Viedni. Teoreticky môže predstavovať jeden z najväčších procesov súkromných osôb v oblasti ochrany osobných údajov voči prevádzkovateľovi sociálnej siete v Európe. Bude zaujímavé sledovať jej ďalší vývoj.

Portál pre pripojenie sa ku class-action: https://www.fbclaim.com/ui/signin
Viac informácii o projekte Europe vs. Facebook: http://www.europe-v-facebook.org/

středa, července 30, 2014

Algoritmus predpovedajúci súdne rozhodnutie

Dávame do pozornosti odborný článok venovaný technologickému predpovedaniu rozhodnutí Najvyššieho súdu USA z pera Daniel Katza (Michigan State University), Michaela Bommarito a Josha Blackmana (South Texas College of Law). Systém výpočtu pravdepodobnosti je vystavaný na projekte Fantasy SCOTUS (Internet’s Premier Supreme Court Fantasy League), kde ktokoľvek môže zápasiť v predpovedaní súdnych rozhodnutí. Model popísaný v článku dokáže správne predpovedať 70.9% hlasov sudcov Najvyššieho súdu USA v jednotlivom prípade v rozsahu šiestich dekád. Ide o zaujímavý teoretický počin v oblasti tzv. Quantitative Legal Prediction.


Zdroj:

úterý, července 29, 2014

Varovný systém v Anglicku


Nedávno médiami prebehla zaujímava správa, že Londýnska polícia (City of London police, Unit IP Crime) začala označovať pirátske weby priamo bannermi, a to  pomocou projektu Sunblock.

Advokátní data v cloudu

Zajímavé a kontroverzní rozhodnutí týkající se přístupu orgánů činných v trestním řízení k dokumentům advokátní kanceláře uchovávaným v cloudovém úložišti publikoval Městský soud v Praze. Soud především konstatoval, že umístění zařízení cloudové služby není místem "v němž advokát vykonává advokacii", a na věci a data tam umístěná se tedy nevztahuje zvýšená ochrana práv třetích osob upravená v § 85b trestního řádu.

Celé rozhodnutí je k dispozici zde.

pondělí, července 28, 2014

Open Educational Resources a autorské právo

V rámci projektu "Open Educational Resources Policy in Europe" organizace Creative Commons byla publikována studie týkající se výjimek z autorského práva v oblasti vyučování.
Jedná se ovšem o working paper a Creative Commons ocení odbornou zpětnou vazbu od zainteresovaných expertů:
"We invite stakeholders, namely local copyright lawyers and local experts in education, to provide us with the necessary input to interpret the legal information contained herein and update this work accordingly. Specifically, we invite stakeholders to inform us:
 • if the relevant law provisions analyzed herein are updated;
 • if the relevant law provisions analyzed herein are correctly translated;
 • if there is any relevant law provision missing from the analysis; and
 • if there is any local case law or specialized literature providing a different interpretation of the law provisions analyzed herein."
International Congress of Comparative Law - zprávy ke stažení

Po omezenou dobu (do konce července) jsou přístupné ke stažení obecné a národní zprávy z prestižního mezinárodního kongresu komparativního práva, který proběhl v týdnu od 20. do 26. července ve Vídni.

středa, července 16, 2014

Newyorský soud shledal zákon o kybernetické šikaně v rozporu s Prvním dodatkem

New York Court of Appeals (nenechte se zmást názvem - jde o nejvyšší soud soud státu New York, jehož označení je z historických důvodů jiné než tradiční "supreme court") shledal v úterý 1.7.2014 ve věci the People v. Marquan M. zákon okresu Albany o kybernetické šikaně (cyberbullying law) v rozporu se svobodou projevu chráněnou Prvním dodatkem Ústavy USA (rozhodnutí dostupné zde). Podle agentury Reuters jde o první rozsudek přezkoumávající ústavnost cyberbullying laws, které přijala více než desítka států USA.

Zákon okresu Albany definoval kybernetickou šikanu následovně: "any act of communicating or causing a communication to be sent by mechanical or electronic means, including posting statements on the internet or through a computer or email network, disseminating embarrassing or sexually explicit photographs; disseminating private, personal, false or sexual information, or sending hate mail, with no legitimate private, personal, or public purpose, with the intent to harass, annoy, threaten, abuse, taunt, intimidate, torment, humiliate, or otherwise inflict significant emotional harm on another person." Na základě tohoto zákona byl v projednávané věci úspěšně odstíhán 15-letý gymnazista, jenž jako anonym nahrál na veřejně dostupnou Facebookovou stránku informace o sexuálním životě svých spolužáků včetně jejich fotek.

New York Court of Appeals však shledal (poměrem 5:2) výše uvedenou definici kybernetické šikany přiliš širokou (overbroad) a z tohoto důvodu zákon shledal v rozporu s Prvním dodatkem Ústavy USA. Podle většinového stanoviska První dodatek sice umožňuje zákaz kybernetické šikany namířené proti dětem (to jen jako připomínka pro ty, kdo si myslí, že svoboda projevu je v USA absolutní), nicméně konstatoval, že definice kybernetické šikany v přezkoumávaném zákoně zakazuje rovněž formy chráněného projevu jdoucí nad rámec kybernetické šikany dětí. Podle většiny tak zákon potenciálně kriminalizoval projev namířený vůči dospělým, korporacím či fiktivním entitám. Zajímavostí je, že většina odmítla hledat ústavněkonformní výklad zákona okresu Albany s tím, že jim tato role nepřísluší (právě s tímto postupem nesouhlasili disentující soudci).

Bude zajimavé sledovat, jestli v této věci udělí Nejvyšší soud USA (SCOTUS) writ of certiorari. Můj osobní názor je, že si SCOTUS počká, až se k této otázce vyjádří i další vrcholné soudy v jiných státech USA. V této souvislosti však stojí za zmínku, že SCOTUS již udělil certiorari ve věci Elonis v. United States, která se týká trestního stíhání za výhružky na Facebooku. Zdá se tedy, že sociální média, kybernetická kriminalita a kybernetická bezpečnost pomalu, ale jistě, začínají nabírat ústavněprávní dimenzi.

neděle, července 13, 2014

Riziká cloud computingu


Popredná švajčiarska zaisťovňa koncom tohto týždňa vydala rešpektovanú analýzu, v ktorej identifikuje trendy a ukazovatele rizík pre rok 2014. Do kategórie najvyšších rizík boli zaradené bezpečnostné aspekty cloud-computingu. Cloud computing prináša mnohé benefity, avšak vzhľadom na obrovskú koncentráciu dát predstavuje zároveň veľmi zraniteľný nástroj. Čo je zaujímavé, do skupiny 26 novovznikajúcich rizík boli zaradené okrem iného aj problémy tzv. digitálneho ohovárania, užívania osobných kamier alebo rizík plynúcich z budúceho prechodu od 3D k 4D tlači. Bude zaujímavé sledovať vývoj týchto predpovedí, nakoľko majú priamy dopad na finančné trhy (poisťovne, banky, atď.). To má zásadny vplyv na trh informačných technológií, resp. na súvisiace regulatívne opatrenia.

čtvrtek, července 10, 2014

Softvérové patenty na Novom ZélandeNový Zéland od septembra 2014 prejde zásadnou zmenu patentového práva. Ide o orientáciu na austrálsky patentový systém (Trans-Tasman patent system) a zásadnú úpravu abstraktných patentov. Nový zákon totiž opúšťa softvérové patenty, ktoré sú pomerne bežné v anglo-americkom právnom systéme.

pátek, července 04, 2014

Čítanka amerického známkového práva

Barton Beebe, profesor práva duševního vlastnictví na NYU School of Law, zveřejnil čítanku amerického známkového práva.
Publikace je dostupná pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

V Evropě zatím obdobná "otevřená" publikace dostupná není. Minimálně doporučit pak lze praktické jednostránkové shrnutí judikatury SDEU ve známkových věceh od Dirka Vissera z advokátní kanceláře Klos Morel Vos & Schaap.

pondělí, června 30, 2014

Husovec: Odpovědnost na internetu podle českého a slovenského práva

Dávame do pozornosti vydarenú monografiu Martina Husovca o zodpovednosti na internete. Autor tu hľadá odpovede na otázky, v ktorých prípadoch môžu byť poskytovatelia internetových služieb zodpovedný za vlastný obsah a obsah svojich užívateľov podľa českého a slovenského práva. Autor uvádza o knihe, že "je štylizovaná ako podrobná príručka pre dvoch typov čitateľov – „rýchleho čitateľa“, ktorý sa chce len zorientovať v bludisku právnych pravidiel za pomoci farebných príkladov a „náročného čitateľa“, ktorý má záujem objavovať tie isté pravidlá do väčšej hĺbky v komparatívnom a širšom právnom kontexte."

Elktronická kniha (dostupná pod licenciou Creative Commons CC BY-ND 3.0 CZ)
Tlačená verzia
Informatívna stránka o knihe

Revue pro právo a technologie 9/2014 online

Pátý ročník svojí existence zahajuje časopis Revue pro právo a technologie, jehož poslední číslo bylo zveřejněno online. Novinkou je pak změna formátu a grafického stylu.

Kromě zajímavých diskusních a tematických příspěvků věnujících se např. povaze souhlasu se zpracováním osobních údajů (Jakub Míšek), či právním aspektům biobank (Onřej Antoš) lze v čísle již tradičně najít anotace zajímavých judikátů a přehled aktuální judikatury z technologických oborů práva.

Přejeme čtenářům příjemné letní čtení!
Redakce Revue pro právo a technologie

Vydání časopisu Revue pro právo a technologie bylo financováno z projektu „Právo a technologie II“, MUNI/A/0918/2013.

pátek, června 27, 2014

Studie ISPA: Legal and practical problems of rights clearance from the perspective of a content provider and alternative models

Na objednávku rakouské ISPA byla vypracována studie k problémům licencování autorských děl online (vedoucím autorského kolektivu byl prof. Andreas Wiebe).

Závěrečná doporučení studie:
 • The European legislator is called upon to adapt copyright law in the direction that all acts of reproduction ancillary to online distribution of works should be consumed by the right of making available that was already established by international treaties. The European legislator should put efforts in achieving such an adaptation on the level of international treaties
 • As intransparency is a major problem a duty of right holders should be introduced to make available to the public information on their repertoire by registering with a database
 • CMO´s and other rightholders should make tariffs and licensing fees completely transparent by publishing it on the website
 • Interoperable machine-readable standards are required concerning information about rights and right holders in order to create transparency on the market. Efforts should be made to promote international standardization in this respect
 • Internationally acknowledged standards also have to be developed for monitoring and reporting systems; the EU should actively support this process  
 • The legal framework for transparency and governance proposed by the EU in the Directive 2012 should also be applied to new entities acting as agents with a similar function than CMO
 • A presumption of bundling of rights in one hand for a specific song would considerably reduce fragmentation. However, the specificities of such a presumption need further refinement
 • Statutory licensing is not compatible with a dynamic market like online music services
 • Coordination problems resulting from co-authorship may be coped with by reference to existing commercial partnership rules rather than private partnerships. Thus, representation (and transfers) could be done by each author for the whole partnership
 • With respect to the geographical fragmentation the EU proposal of fostering non-exclusive licensing CMOs as “hubs” combined with a “European passport” is preferable to a one-stop-shop model or application of a country of origin principle; competitive issues are reconciled with requirements to represent as much repertoire as possible – substituting the former reciprocal exclusive agreements between CMOs  
 • An option for direct licensing for non-commercial uses (“dual licensing”) using CC licenses should be freely available to rightholders; necessary amendments should be included in the European framework for CMO´s   
 • Legislators should introduce minimum requirements for calculating tariffs designed for innovative online services in order to take into account dynamic competition and business effects, and avoiding lump sums in advance
 • Antitrust provisions should not hinder online services to group in order to form counterbalancing bargaining powers. Also, industrial associations should be recognized as potential collective license partners
 • Efficient dispute resolution mechanisms are required, preferably on an online basis     
Studie online.


středa, června 25, 2014

Elektronické dokazovanie zo zámoria: Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA týkajúce sa doktríny tretej strany


Práve dnes Najvyšší súd USA vydal rozhodnutie vo veci zaistenia a prehľadávania mobilných telefónov, ktoré má významný dopad na ustálenú anglo-americkú doktrínu tretej strany (third party doctrine). Súd jednohlasne pod vedením predsedajúceho sudcu Robertsa prijal stanovisko, že štvrtý dodatok ústavy vyžaduje bezpodmienečný súhlas súdu k prehľadávaniu mobilného telefónu, a to aj v prípade ak ide už o zadržanú osobu.

Medzi zaujímavé zhrnutie súdu patrí stanovisko, že mobilný telefón v súčasnosti predstavuje taký obrovský informačný zdroj v rukách jedinca, že jeho prehľadávanie orgánmi štátnej moci sa do istej miery podobá osobnej fyzickej prehliadke (prípad Robinson).

Za pozornosť stojí nasledujúce odôvodnenie súdu: “... cell phones differ in both a quantitative and a qualitative sense from other objects that might be kept on an arrestee’s person. The term “cell phone” is itself misleading shorthand; many of these devices are in fact minicomputers that also happen to have the capacity to be used as a telephone. They could just as easily be called cameras, video players, rolodexes, calendars, tape recorders, libraries, diaries, albums, televisions, maps, or newspapers […] The storage capacity of cell phones has several interrelated consequences for privacy. First, a cell phone collects in one place many distinct types of information—an address, a note, a prescription, a bank statement, a video—that reveal much more in combination than any isolated record. Second, a cell phone’s capacity allows even just one type of information to convey far more than previously possible. The sum of an individual’s private life can be reconstructed through a thousand photographs labeled with dates, locations, and descriptions; the same cannot be said of a photograph or two of loved ones tucked into a wallet.“

Zdroje:


pondělí, června 23, 2014

Joint Final Event 2014: RESPECT, IRISS, SURVEILLE

Joint Final Event projektů RESPECT, IRISS a SURVEILLE, který se uskuteční ve dnech 29. a 30. října 2014 spustil webové stránky. Zatím je pevně stanovené místo konání (DIAMANT Brussels Conference & Business Centre), program bude teprve oznámen. V návaznosti na něj pak bude spuštěna registrace.

Nabídka práce v oboru IPR

Technologické centrum Akademie věd ČR hledá do svého týmu vhodného kandidáta se specializací v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a evropského práva zejména v kontextu evropských a mezinárodních výzkumných projektů. 

Požadavky:
• Absolvování právnické fakulty v ČR nebo student 5. ročníku 
• Anglický jazyk ústně a písemně na výborné úrovni (zahraniční studijní pobyt výhodou)
• Zájem o oblast práv k duševnímu vlastnictví 
• Schopnost pracovat samostatně a v týmu
• Výborné analytické a prezentační dovednosti
• Ochotu cestovat na pracovní cesty v ČR a do zahraničí 
• Znalost práce na PC (MS Word, Excel, PowerPoint, ASPI, aj.)

Nabízíme:
• Různorodou práci 
• Možnost dalšího vzdělávání 
• Specializaci v zajímavé oblasti
• Pět týdnů dovolené, stravenky, služební mobil a notebook 
• Finanční ohodnocení odpovídající pracovním výsledkům 

Své životopisy v ČJ a AJ zasílejte na dvorakovaz@tc.cz nejpozději do 7.7.2014. 
Předpokládaný nástup je 1.9.2014.

CCD COE - květen/červen

Vítězem cvičení Locked Shields 2014, kterého se účastnil i tým z České republiky, byl vyhlášen polský tým složený z odborníků různých institucí (mj. ministerstva obrany a CERT.GOV.PL). Cvičení probíhalo z domovských pracovišť s kontrolním centrem umístěným v Tallinnu.

Česká republika (společně s Francií a Velkou Británií) se od počátku června účastní činnosti CCD CoE. Zpráva o přístupu a úvahy do budoucna jsou k dispozici online.

Také došlo k publikaci Call for Papers na příští ročník CyConu a na druhý ze série workshopů Ethics and Policies in Cyberspace. Na sborník příspěvků z prvního workshopu jsme již upozorňovali na našem blogu.

Začaly fungovat dvě přehledové stránky věnované Strategies & Policies a Cyber Definitions.

sobota, června 21, 2014

Rozhodnutí v případu "Europe v. Facebook" a revize uznání amerických bezpečných přístavů

Irský High Court rozhodnul v případě Max Schrems proti Komisaři pro ochranu osobních údajů (irská obdobá našeho ÚOOÚ) o přerušení řízení a předání věci SDEU. V reakci na toto rozhodnutí a na dubnový dopis Art. 29 Data Protection Working Party oznámila místopředsedkyně Komise Redingová, že bude Komise v brzké době revidovat uznání amerických bezpečných přístavů (safe harbors).

Plný text irského rozhodnutí viz zde.
Plný text dopisu viz zde.
Podrobnou analýzu Chrise Kunera s odkazy na řadu souvisejících dokumentů viz zde.