středa, prosince 18, 2013

Vánoční nadílka zajímavých soudních rozhodnutí

Přinášíme plné texty zajímavých rozhodnutí z poslední doby, jejichž studiem si lze vhodně doplnit vánoční rozjímání.

První rozhodnutí je v případu botnetu - jedná se o velmi inovativní přístup formou postihu subjektů s určitým nainstalovaným malwarem. Postih spočívá v povinnosti strpět zásah do integrity systému formou skrytého nainstalování patche.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Druhé rozhodnutí se týká zpracování provozních a lokalizačních údajů. Okresní soud pro kolumbijský okres v něm vyslovil názor, že přímá dostupnost provozních a lokalizačních údajů je v rozporu s proporcionální ochranou základních práv (zejm. se 4. ústavním dodatkem).

Plný text rozhodnutí viz zde.

Třetí rozhodnutí je prvním případem, kdy je přímo interpretována směrnice o další užití PSI. Toto rozhodnutí Soudu EFTA se konkrétně zabývá procedurou stanovení výše poplatku za PSI.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Na závěr ještě dodatečně doplňujeme jedno povánoční rozhodnutí, v němž Okresní soud pro jižní okres New York vyslovil zcela opačný názor, než jaký obsahuje shora zmíněné rozhodnutí Okresního soudu pro kolumbijský okres. Soudce v tomto případě konstatoval, že sběr a užití dat jsou proporcionální a nedochází k excesu výkonné moci. Zajímavá je především ta část odůvodnění, v níž soud vyjadřuje názor, že data zajišťovaná a analyzovaná za účelem boje proti terorismu nejsou co do zásahu do soukromí zdaleka tak závažná v porovnání s údaji, která dávají uživatelé služeb informační společnosti k volné dispozici nadnárodním společnostem na základě pochybného souhlasu skrytého v nesrozumitelných nebo zavádějícím způsobem napsaných podmínkách ochrany osobních údajů.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Žádné komentáře: