pátek, června 29, 2012

Publikace - kybernetická bezpečnost

Na stránkách Association for International Affairs je ke stažení analytická publikace k problematice kybernetické bezpečnosti států V4. Publikace sice nemá vědecký charakter, ale jedná se o zajímavé srovnání situace v zemích V4 včetně vybraných statistických dat.

Publikace je ve formátu .pdf ke stažení zde.

čtvrtek, června 28, 2012

UPDATE: Data retention in trouble?

Kontroverzní úprava povinného uchovávání provozních a lokalizačních údajů bude konečně pousouzena Soudním dvorem Evropské unie. Zájemcům doporučujeme sledovat sp. zn. C-293/12.

UPDATE:
Konkrétní znění předložených otázek:


1. ls the restriction on the rights of the Plaintiff in respect of its use of mobile telephony arising from the requirements of Articles 3, 4, and 6 of Directive 2006/24/EC incompatible with Article 5.4 TEU in that it is disproportionate and unnecessary or inappropriate to achieve the legitimate aims of:
(a) Ensuring that certain data are available for the purposes of investigation, detection and prosecution of serious crime?
and/or
(b) Ensuring the proper functioning of the internal market of the European Union?

2. Specifically,
(i) Is Directive 2006/24/BC compatible with the right of citizens to move and reside freely within the territory of Member States laid down in Article 21 TFEU?
(ii) Is Directive 2006/24/EC compatible with the right to privacy laid down in Article 7 of the Charter and Article 8 ECHR?
(iii) Is Directive 2006/24/EC compatible with the right to the protection of personal data laid down in Article 8 of the Charter?
(iv) ls Directive 2006/24/EC compatible with the right to freedom of expression laid down in Article 11 of  the Charter and Article 10 ECHR?
(v) Is Directive 2006/24/EC compatible with the right to Good Administration laid down in Article 41 of the Charter?

3. To what extent do the Treaties - and specifically the principle of loyal cooperation laid down in Article 4.3 of the Treaty on European Union - require a national court to inquire into, and assess, the compatibility of the national implementing measures for Directive 2006/24/EC with the protections afforded by the Charter of Fundamental Rights, including Article 7 thereof (as informed by Article 8 of the ECHR)?


(Za informace děkujeme EISI.)

Zároveň byla v Rakousku sdružením AKVorrat podána ústavní stížnost proti tamější implementaci této směrnice.

UPDATE - plné znění ústavní stížnosti (v němčině)

středa, června 27, 2012

Nová databáze HUDOC

Evropský soud pro lidská práva spustil novou verzi databáze HUDOC.
Aktuálně obsahuje přes 90 000 dokumentů a její nová verze byla sponzorována dobrovolnými vládními přípsěvky z Kypru, Dánska, Německa a Norska.

pondělí, června 25, 2012

Místo škodní události

Argumentaci obdobnou případu Gutnick zvolil generální advokát v případu C‑173/11. Za místo, kde dochází ke škodní události ve smyslu porušení práv sui generis k databázím, označil jak místo, odkud jsou data expedována, tak i místo, kam data směřují.

Druhově podobnou otázku již meritorně v jiném případě C‑5/11 řešil podobně i Soudní dvůr. Diskutabilním na tomto rozhodnutí o předběžné otázce je především skutečnost, že Soudní dvůr nenašel v evropském právu překážku ke stíhání rušitele majetkových práv autorských (resp. toho, kdo zásahu do těchto práv napomáhá) ani za situace, kdy je autorské dílo na území příslušného státu z nějakého důvodu vyňato z autorskoprávní ochrany. Přeshraniční stíhání však může v takovém případě kolidovat nejen s kolizními pravidly národních trestních úprav, ale může znamenat i rozpor s národními ústavními pořádky členských států.

Plný text stanoviska generálního advokáta ve věci C-173/11 viz zde.
Rozhodnutí ve věci C-5/11 viz zde.

Prodloužení termínů k odevzdávání příspěvků na 7FP workshopy ÚPT

Ve dnech 6. - 7. září 2012 se v Cluj-Napoca v Rumunsku uskuteční druhý Policy Workshop projektu CONSENT, na jehož řešení se podílí i Ústav práva a technologií. Více informací vizte na webových stránkách workshopu.
Termín na odevzdání příspěvků byl prodloužen do: 30. 6. 2012

Ve dnech 25. - 26. září 2012 se ve Florencii uskuteční první Policy Workshop projektu SMART na jehož řešení se podílí i Ústav práva a technologií. Více informací na webu workshopu a v call for papers.
Termín na odevzdání příspěvků byl prodloužen do: 25. 6. 2012

čtvrtek, června 07, 2012

ACTA – die Fakten … und was plant Österreich?

Německy hovořícím zájemcům o dohodu ACTA lze doporučit setkání

ACTA – die Fakten … und was plant Österreich?

rakouské pobočky ALAI a Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, které proběhne 15 .6. 2012 od 13 hodin ve vídeňském sídle Hospodářské komory (Franz Dworak Saal, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien). Program je dostupný na webu ÖV.Akce je přístuplná bezplatně, je ale nutno se registrovat na alai@oev.or.at.

ICANN v Praze

Ve dnech 24. - 29. 6. proběhne v Praze 44. jednání ICANN. Registrace je zdarma a jedná se o vcelku unikátní příležitost vidět zblízka jednání instituce, kterou lze považovat za nejvýznamější současnou autoritu internetu.

Stránky jednání s programem a dalšími informacemi jsou zde.
Registrační formulář je zde.