čtvrtek, května 30, 2013

3D tisk a odpovědnost KickStarter

Spojení dvou zajímavých a vysoce aktuálních témat přináší spor mezi etablovaným výrobcem 3D tiskáren 3D SYSTEMS a start-upem Formlabs. Jedná se v tomto případě o tvrzený zásah do několika patentů, přičemž žaloba nesměřuje jen proti přímému rušiteli ale též proti provozovateli služby, jejímž prostřednictvím byl zveřejněn podnikatelský záměr Formlabs a získány peníze k investicím do projektu. Spor tedy vedle otázek souvisejících s mezemi patentové ochrany technologie 3D tisku a uplatnění americké doktríny ekvivalence přináší též neméně zajímavý aspekt odpovědnosti poskytovatele služby zprostředkování investičních příležitostí.

Žalobu viz zde.
K problému se v obecné rovině vyjádřila též organizace EFF a zahájila k němu zvláštní kampaň zde.
Několik podnětných názorů viz zde.
Aktuální zprávu včetně odborné diskuse přinesl Wired zde.

Žádné komentáře: