středa, června 12, 2013

Pozvánka na Workshop: Smluvní aspekty dodávek komplexních IT systémů včetně pohledu veřejného zadavatele

ÚPT Vás srdečně zve na workshop Smluvní aspekty dodávek komplexních IT systémů včetně pohledu veřejného zadavatele

Den:                    úterý, 25 června 2013 – 10:00 - 13:00/14:00
Místo:                 Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Veveří 70, 611 80 Brno, přednášková místnost 030
Přednášející:
Mgr. Martin Kovaľ, advokát                                                      specialista na oblast ICT a právo duševního vlastnictví
JUDr. Jan Strelička, advokát                                                      specialista na oblast veřejného investování a práva ICT
Anotace:
Workshop bude zaměřen na praktické právní problémy při dodávkách velkých informačních celků „na míru“ pro veřejný i soukromý sektor. Problematika bude rozebrána zejména z pohledu smlouvy o dílo, jako nejčastěji používaného smluvního typu, přičemž bude pozornost věnována zejména těmto smluvním ustanovením:
-          Předávací a přebírací procedury
-          Licenční podmínky
-          Vady plnění a záruky
-          Smluvní pokuta a náhrada škody
Část workshopu bude věnována také specifickým otázkám zadávání veřejných zakázek v IT.
Přihlášení:
Účast na workshopu je bezplatná.
Organizace workshopu je podpořena Evropským sociálním fondem v rámci projektu InovaCOM (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).
Svou účast prosím nezávazně ohlaste prostřednictvím formuláře na této adrese:
Vaše registrace pomůže organizátorům zajistit odpovídající občerstvení.
Případné dotazy směřujte na michal.koscik@law.muni.cz  tel. 549 49 3312

Žádné komentáře: