sobota, září 07, 2013

Nová patentová rozhodnutí

Přinášíme v plných textech dvě aktuální patentová rozhodnutí. V prvním případě potvrdil Vrchní soud pro Anglii a Wales zamítavé rozhodnutí ohledně patentu na technologii pro, zjednodušeně řečeno, pro přenos dat mezi dvěma počítači. Význam tohoto rozhodnutí spočívá především v argumentaci naznačující restriktivnější přístup k otázce novosti patentovatelného vynálezu.
Druhé rozhodnutí bylo vydáno ve sporu mezi Motorolou (Google) a Microsoftem - soud již dříve rozhodl o výši náhrady za použití vynálezů patentovaných Motorolou v produktech Microsoftu a nyní přibylo též rozhodnutí ohledně škody, kterou Microsoft utrpěl v důsledku příliš vysokých požadavků Motoroly. Toto rozhodnutí je důležité především proto, že se zde soud zabýval rozumnou výší licenčních poplatků (RAND) u technologie zásadně důležité pro rozvoj určitého technologického odvětví (v USA přitom až na výjimky v sektoru bezpečnostních technologií neexistuje institut mandatorní licence). Tento spor bude mít zřejmě další vývoj, protože se očekává odvolání.

Rozhodnutí Vrchního soudu pro Anglii a Wales viz zde.
Rozhodnutí v případu Microsoft v. Motorola ohledně výše původního nároku vzhledem k RAND viz zde.
Aktuální rozhodnutí v případu Microsoft v. Motorola omezující rozsah otázek pro rozhodnutí poroty viz zde (porota nakonec přiznala Microsoftu 14,5 mil. USD na nákladech řízení a jako náhradu škody).

Žádné komentáře: