pátek, září 25, 2009

ESD - zpráva generálního advokáta ve věci AdWord (Google)

Hned několik zajímavých a do značné míry překvapivých názorů se objevilo v právě publikované zprávě generálního advokáta P. Madura k případu AdWord. Nejdůležitější interpretační závěry jsou formulovány k hodnocení registrace označení shodných s ochrannými známkami ve službě AdWord v tom smyslu, že nejde o užití předmětných ochraných známek. Druhý kontroverzní názor pak hodnotí služby analogické k AdWord jako nikoli naplňující znaky služeb informační společnosti dle Směrnice o eCommerce (2000/31/ES). Otázkou zůstává, zda generální advokát Maduro plně domýšlí důsledky takové interpretace stejně jako to, zda se s interpretačními závěry ztotožní ESD. Zprávu a v ní obsažené argumenty však rozhodně stojí zato kriticky prostudovat.

Plný text zprávy viz zde.

úterý, září 22, 2009

Radim Polčák: Právo a evropská informační společnost (kniha k dispozici i elektronicky)

Díky podpoře výzkumného záměru č. MSM0021622405 Právnické fakulty Masarykovy Univerzity mohla být právě vydaná kniha Právo a evropská informační společnost uvolněna v elektronické formě k volnému stažení. Autor ocení komentáře a náměty, které můžete připojit v diskusi níže.

Kniha je k dispozici ve formátu .pdf zde.

neděle, září 13, 2009

Odpovědnost ISP - webhosting

Zajímavé rozhodnutí konkretizující limity odpovědnosti ISP založené Digital Millenium Copyright Act (DMCA) vydal Kalifornský federální soud. Přisoudil výrobci luxusních módních výrobků Luis Vuitton vysokou náhradu škody proti dvěma hostingovým společnostem poskytujícím prostor pro provoz plagiátorských prodejních webů. Žalobci se podařilo prokázat vědomou nedbalost na straně ISP.

Rozhodnutí zatím není k dispozici on-line v plném textu, obsáhlejší analýzu přináší web ars technica zde.

pátek, září 11, 2009

ESD k distančním spotřebitelským smlouvám

ESD ve svém novém rozhodnutí konkretizoval důvody, za kterých může prodejce žádat náhradu za opotřebení zboží vráceného v obligatorní lhůtě po dodání na základě distančního kontraktu (v ČR 14 dní). Tato legální (tj. všeobecně závazná) interpretace se vztahuje prakticky na všechny internetové prodeje a konstruuje institut náhrady za opotřebení jako výjimečný povětšinou s důrazem na prokázání protiprávního jednání spotřebitele.

Plný text rozhodnutí viz zde.

čtvrtek, září 10, 2009

Rozhodnutí ESD ve věci internetových sázkových kanceláří

ESD se vyjádřil v rozhodnutí o předběžné otázce k možnosti států regulovat na svém území činnost zahraničních sázkových kanceláří nabízejících své služby přes internet. Přestože některé populární komentáře hodnotí toto rozhodnutí jako začátek konce přeshraničního sázení na internetu, je skutečný jeho význam minimální. Soud sice konstatoval, že stát může zakázat na svém území působení zahraničních sázkových kanceláří, neexistuje však stále možnost, jak tento zákaz vynutit mimo území příslušného státu, pokud takové sázení probíhá přes internet. Jedinou možností tak i nadále de facto zůstává blokování vnitrostátních linek.

Plný text rozhodnutí viz zde.
Návrat po letní přestávce

Spoluorganizace konference Lex Informatica 2009, Letní školy práva ICT a 1. Dnů českého ICT práva, jakož i plnění nového projektu OPVK nás přes léto natolik zaměstnaly, že bylo třeba vyhlásit na blogu malou přestávku. Od podzimu však bude blog i nadále pokračovat v informování o aktuálních událostech v oboru práva ICT a právní informatiky.