neděle, září 29, 2013

ÚS k otázce spáchání trestného činu veřejně přístupnou počítačovou sítí

Přinášíme odkaz na aktuální rozhodnutí Ústavního soudu týkající se naplnění formálního znaku spáchání trestného činu veřejně přístupnou počítačovou sítí. ÚS se v tomto případě vyjadřuje k otázce míry veřejnosti různých služeb informační společnosti a potřeby odůvodnit ze strany soudu naplnění tohoto znaku ad hoc ve vztahu ke konkrétním okolnostem posuzovaného případu (tj. ÚS konstatuje, že použití internetu ještě per se neznamená naplnění hypotézy spáchání veřejně přístupnou počítačovou sítí).

Plný text rozhodnutí viz zde.

Díky laskavému upozornění soudce Nejvyššího soudu JUDr. Františka Púryho doplňujeme tuto informaci ještě o dřívější stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 300/2012 k témuž problému, které obsahuje též důkladnou zákonnou argumentaci a řeší i otázku souběhu.

Plný text stanoviska viz zde.

Žádné komentáře: